Chỉ số Thương mại Bền vững Hinrich Foundation - Báo cáo của The Economist Intelligence Unit

48 0 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:45

Chỉ số Thương mại Bền vững Hinrich Foundation Báo cáo The Economist Intelligence Unit 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Thực lập báo cáo THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 Lời cảm ơn Chỉ số Thương mại Bền vững- Hinrich Foundation thiết kế xây dựng nhóm nghiên cứu Economist Intelligence Unit Christopher Clague John Ferguson lãnh đạo Ấn 2018 số Michael Frank Trisha Suresh xây dựng Báo cáo Sudhir Vadaketh lập Christopher Clague chỉnh lý Trong quá trình nghiên cứu để xây dựng số và lập báo cáo này, Economist Intelligence Unit đã tiến hành phỏng vấn nhiều giám đốc điều hành và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới Chúng tôi đánh giá rất cao thời gian quý báu và những chia sẻ chuyên sâu của họ dành cho nghiên cứu này Chúng chịu toàn bộ trách nhiệm về việc xây dựng chỉ số và những kết quả được trình bày báo cáo này © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 Giới thiệu Economist Intelligence Unit Economist Intelligence Unit đơn vị nghiên cứu phân tích trực thuộc tập đoàn Economist Group, với tờ báo The Economist Thành lập năm 1946, chúng tơi có 70 năm kinh nghiệm hỗ trợ công ty, doanh nghiệp tài phủ hiểu rõ thay đổi giới, hội nắm bắt rủi ro cần quản lý Giới thiệu Quỹ Hinrich Foundation Quỹ Hinrich Foundation tổ chức phi lợi nhuận, chuyên thực nghiên cứu sách liên quan đến thương mại cơng tác phát triển Châu Á Quỹ tập trung tạo hội, lựa chọn cam kết thông qua thương mại toàn cầu bền vững bên có lợi Thơng qua Chỉ số Thương mại Bền vững, Quỹ mong muốn thúc đẩy tư tích cực thương mại tồn cầu khuyến khích hành vi mang lại phát triển, gắn kết ổn định Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Người được phỏng vấn (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên cơ quan công tác) •Stephen P Groff, Phó Chủ tịch Điều hành khu vực Đông Á, Đông Nam Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Phát triển Châu Á • A  ndrew Schroth, thành viên Ban Giám đốc, Global Apparel and Footwear Textile Initiative cộng sự, GDLSK • J ayant Menon, nhà kinh tế học hàng đầu, Ngân hàng Phát triển Châu Á •Vivek Pathak, Giám đốc khu vực, Đơng Á Thái Bình Dương, International Finance Corporation • D  eborah Elms, Giám đốc Điều hành, Trung tâm Thương mại Châu Á • R  ob Sinclair, Chủ tịch Giải pháp Chuỗi Cung ứng, Li & Fung • S aik Aun Tan, Phó chủ tịch Cấp cao Thu mua Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, BASF •Jeremy Nixon, CEO, Ocean Network Express • B  ruce Blakeman, Phó chủ tịch phụ trách Quan hệ Đối ngoại, Cargill •Jean-Marie Fouque, Giám đốc Tìm kiếm Cung ứng Tồn cầu, Dệt may, Carrefour •Jason Kibbey, CEO, Sustainable Apparel Coalition •Colin Browne, Giám đốc Chuỗi Cung ứng, Under Armour •Idah Pswarayi-Riddihough, Giám đốc Quốc gia vùng Sri Lanka Maldives, Ngân hàng Thế Giới •Christof Ehrhart, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Truyền thông Trách nhiệm Doanh nghiệp, DHL Danh sách chuyên gia (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên cơ quan công tác) •Gwyneth Fries, Cố vấn Cấp cao Bền vững, Diễn đàn Tương lai • Andrew Crosby, Giám đốc Kinh doanh, ICTSD • D  aria Taglioni, Nhà Kinh tế học hàng đầu Nhà Lãnh đạo Giải pháp Toàn cầu Chuỗi Giá trị Toàn cầu, Ngân hàng Thế giới • M  ia Mikic, Giám đốc Bộ phận Thương mại, Đầu tư Đổi mới, United Nations ESCAP •Và các chuyên gia khác không nêu tên theo yêu cầu © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 Lời tựa Chỉ số Thương mại Bền vững- Hinrich Foundation 2018 số xây dựng Economist Intelligence Unit nghiên cứu quy chuẩn ủy thác Hinrich Foundation Đây ấn thứ hai nghiên cứu, xuất lần đầu năm 2016 Đây ấn thứ hai nghiên cứu, số xuất vào năm 2016 Báo cáo trình bày kết số mơ hình kèm theo không thể tiếp tục xây dựng kinh tế thương mại thành công và bền vững thời gian dài, sẽ mất dần khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào những lĩnh vực trọng yếu, khó có khả năng bảo đảm nguồn kinh phí và hỗ trợ từ các cơ quan phát triển đa phương Do đó, số đóng vai trò đại diện cho trình đáp ứng Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc quốc gia Chỉ số đo lường lực 20 kinh tế – 19 kinh tế Châu Á Hoa Kỳ – việc tham gia vào hệ thống thương mại quốc tế theo cách thức hỗ trợ các mục tiêu dài hạn ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế nhằm tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường củng cố vững nguồn vốn xã hội Chỉ số bao gồm 24 báo, phân loại thành ba nhóm đại diện cho ba lĩnh vực nói trên, để đo lường đánh giá xem liệu quốc gia có tham gia vào thương mại bền vững hay khơng (Vui lòng xem phụ lục để biết thêm thông tin cách xây dựng số) Chỉ số mang lại hội cho công dân, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội nhà hoạch định sách để tham gia vào thảo luận tìm phương pháp tối ưu nhằm thúc đẩy phát triển địa phương thơng qua thương mại tồn cầu bền vững Thông điệp chính của số này là cho dù hoạt động thương mại là một thành phần không thể thiếu phát triển kinh tế, chúng ta không thể xây dựng một nền kinh tế bền vững nếu không quản lý môi trường một cách có trách nhiệm và cam kết phát triển đầy đủ nguồn vốn xã hội Các q́c gia cớ tình tắt đón đầu bất chấp tác động đến môi trường và xã hội sẽ © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Mục lục Tóm tắt tổng quan Giới thiệu Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation Giới thiệu: Thương mại bền vững quan trọng hết Kết chung 13 Lĩnh vực kinh tế 19 Lĩnh vực xã hội 26 Lĩnh vực môi trường 32 Kết luận 37 Phương pháp luận 38 © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 Tóm tắt tổng quan Hệ thống thương mại dựa quy luật toàn cầu phải đương đầu với nguy lớn lịch sử năm gần lực lượng bảo hộ có mặt nhiều quốc gia phát triển phương Tây Tuy nhiên, Châu Á, sức nóng thương mại khơng có dấu hiệu suy giảm Sự đồng lòng rộng rãi xã hội thương mại toàn cầu giúp quốc gia Châu Á tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ thương mại sẵn có, ví dụ, cách nhanh chóng đồng thuận Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP) đầu năm 2018 sau Hoa Kỳ rút khỏi vị trí tiền nhiệm vào năm 2017 Sau đó, Châu Á có vị trí khơng thể thay việc đầu trì cam kết kinh tế toàn cầu thương mại tự cơng Chính bối cảnh này, nhu cầu bền vững thương mại trở nên quan trọng hết Chỉ số Thương mại Bền vững- Hinrich Foundation được tạo với mục đích khuyến khích các cuộc thảo luận mang tính xây dựng tất khía cạnh cần cân nhắc mà các nhà hoạch định chính sách, nhà điều hành doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo xã hội dân sự phải xem © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 xét trình quản lý và điều hành hoạt động thương mại quốc tế Ấn thứ hai nghiên cứu đo lường lực 20 kinh tế – 19 kinh tế Châu Á Hoa Kỳ – tham gia vào hệ thống thương mại quốc tế theo cách thức hỗ trợ các mục tiêu dài hạn ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế để tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường củng cố vững nguồn vốn xã hội Các kết số bao gồm: •Các quốc gia Châu Á, đặc biệt nước giàu hơn, nhìn chung có giảm sút tính bền vững thương mại, với phát triển lĩnh vực kinh tế vượt trội hẳn phần suy giảm lĩnh vực xã hội môi trường Điều nghĩa là, nhiều quốc gia tiếp tục hưởng lợi từ mức tăng trưởng cao chưa hoạt động tích cực để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực ngoại lai nhiễm khơng khí thiếu sót tiêu chuẩn lao động •Hồng Kơng vốn điểm sáng phát triển khu vực Châu Á, tiếp tục ghi nhận mức tăng điểm nhẹ dẫn đầu số 2018 Hồng Kơng có số sở hạ tầng công nghệ tăng trưởng lực lượng lao động mạnh (lĩnh vực kinh tế) kèm với tăng trưởng ổn định trình độ học vấn ổn định trị (xã hội) Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 •Nhiều quốc gia có mức thu nhập trung bình có số tốt, dẫn đầu Sri Lanka Mặc dù thương mại bền vững gắn bó mật thiết với thịnh vượng – điều dễ hiểu – song có số ngoại lệ đáng ý, bao gồm Sri Lanka (hạng 7), Trung Quốc (hạng 8) Việt Nam (hạng 9), quốc gia nhảy cóc trở nên giàu có (tính theo đầu người) Malaysia (hạng 12), Thái Lan (hạng 13) Brunei (hạng 15), điểm số quốc gia giảm mạnh •Trong lĩnh vực kinh tế, nhìn chung quốc gia thực tốt việc tăng trưởng nguồn lao động GDP bình qn đầu người; nói cách khác, so với năm 2016, ngày Châu Á có nhiều người có khả lao động suất lao động trung bình cao Các phủ xúc tiến tự hóa tài khoản vãng lai, tăng chiều sâu hoạt động tài giảm chi phí thương mại Tóm lại, điều tái xác nhận cam kết quốc gia Châu Á tạo dựng môi trường kinh doanh thương mại thuận lợi • T rong lĩnh vực xã hội, có sụt giảm mạnh vài báo lĩnh vực xã hội số quốc gia góp phần dẫn tới sụt giảm tổng thể Ví dụ, bất bình đẳng Campuchia xấu nhiều vòng hai năm qua, đồng thời tỷ lệ đăng ký nhập học bậc sau phổ thông Indonesia giảm sút Sự ổn định trị bị lung lay nơi, từ Brunei, Lào đến Hoa Kỳ Điều nghĩa là, trình độ giáo dục số báo có điểm số cao số, quốc gia THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Trung Quốc, Brunei Singapore cho thấy cải thiện lớn • T rong lĩnh vực môi trường, bền vững môi trường giảm sút nhiều nước giàu, có Trung Quốc, Lào Pakistan quốc gia tăng điểm lĩnh vực Điểm nhiễm khơng khí Trung Quốc cải thiện nhiều; Lào Pakistan hai quốc gia giảm lượng phát thải chuyển giao thương mại, tỷ lệ phá rừng Pakistan giảm mạnh Các bước tiến ấn tượng giảm thiểu tỷ lệ tài nguyên thiên nhiên thương mại, đặc biệt với quốc gia Indonesia, Myanmar Lào Điều cho thấy quốc gia thành công đa dạng tảng thương mại theo hướng tách khỏi tài nguyên thiên nhiên • T ính bền vững yếu tố định ngày quan trọng thu hút FDI việc lựa chọn nhà cung cấp chọn đối tác chuỗi cung ứng Theo chuyên gia vấn, tầm quan trọng tính bền vững gia tăng đáng kể 20 năm qua – từ yếu tố “có tốt” trở thành yếu tố cần thiết miễn cưỡng cuối trở nên ngày nay: nguồn lợi cạnh tranh, yếu tố giúp công ty giành khách hàng giúp quốc gia thu hút FDI • C  ác doanh nghiệp cải thiện bền vững cho chuỗi cung ứng cách cải tổ mở rộng quan hệ với đối thủ cạnh tranh nhà cung cấp Các công ty ngày hợp tác nhiều với đối thủ để © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 chuyển dịch nỗ lực cho bền vững từ sáng kiến, ghi nhận phần thưởng cấp doanh nghiệp lên cấp độ toàn ngành – giúp nỗ lực có chiến lược có quy mô Những nỗ lực thực với chuyển dịch cần thiết mối quan hệ người mua thương hiệu nhà cung cấp cấp họ – từ mối quan hệ giao dịch, ngắn hạn thành gắn bó chiến lược dài hạn Chỉ số Thương mại Bền vững- Hinrich Foundation 2018 cho thấy nhiều vấn đề cần phải thực để để xúc tiến bền vững thương mại Châu Á Sự suy giảm rộng rãi lĩnh vực môi trường xã hội điều đáng lo ngại Các ấn tương lai số cho biết liệu điểm sụt giảm tạm thời điểm khởi đầu cho xu hướng chí đáng lo ngại Tuy nhiên, thời đại mà từ “thương mại” mang ý nghĩa tiêu cực nhiều nơi giới thật may mắn thấy Châu Á cam kết tăng trưởng đôi với thương mại thành công thu thật to lớn © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 CÁC PHƯƠNG DIỆN CÓ ĐIỂM SỐ CAO Tăng trưởng GDP bình qn đầu người Tự hóa tài khoản vãng lai Chiều sâu hoạt động tài Chi phí thương mại Tăng trưởng lực lượng lao động CÁC PHƯƠNG DIỆN CẦN CẢI THIỆN Biến động tỷ giá Tập trung vào thị trường xuất khẩu Tiêu chuẩn lao động Phá rừng Ô nhiễm nguồn nước Phát thải chuyển giao thương mại Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Giới thiệu Chỉ số Thương mại Bền vững Hinrich Foundation Thương mại quốc tế đóng vai trò tảng cho phát triển kinh tế điều không lạ Từ năm 1990, nhịp độ tồn cầu hóa bắt đầu gia tăng, số lượng người sống cảnh bần (dưới 1,25 đô la Mỹ ngày) giảm tỷ người Vì vậy, tham gia vào hệ thống thương mại toàn cầu từ lâu sách ưu tiên phủ doanh nghiệp tư nhân Tuy nhiên, việc tham gia lúc thực cách bền vững – thân quốc gia với kinh tế tồn cầu Ví dụ, viễn cảnh kiếm nguồn thu ngoại tệ thông qua tăng cường xuất ngành (hoặc hàng hóa) cụ thể hấp dẫn, thiếu đa dạng tăng nguy dễ bị tổn thương kinh tế trước chấn động làm loại bỏ nhiều ngành xã hội, dẫn tới bất bình đẳng nghiêm trọng Do đó, điều quan phải đo lường xem liệu quốc gia có tham gia vào hệ thống thương mại tồn cầu bền vững hay khơng quốc gia trì trạng thái hay khơng Trên tảng này, Quỹ Hinrich Foundation ủy quyền cho Economist Intelligence Unit xây dựng số để đo lường lực 20 kinh tế – 19 kinh tế Châu Á Hoa Kỳ – tham gia vào hệ thống thương mại quốc tế theo cách thức hỗ trợ các mục tiêu dài hạn ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế nhằm tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường củng cố vững nguồn vốn xã hội Nếu theo đuổi thương mại mà hi sinh đầu tư vào giáo dục, khơng có biện pháp bảo vệ thích hợp cho người lao động gia đình họ việc tập trung đầu tư vào ngành công nghiệp xuất làm suy yếu phát triển người nguồn vốn xã hội diện rộng Điều tạo gánh nặng chi phí mơi trường cho hệ tương lai © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 Giới thiệu: Thương mại bền vững quan trọng hết Hệ thống thương mại dựa quy luật toàn cầu phải đương đầu với nguy lớn lịch sử năm gần Lực lượng nhà bảo hộ xuất nhiều quốc gia phát triển phương Tây, xã hội phải chịu đựng bất công lâu dài tìm cách phản ứng lại Những nghi ngờ lợi ích thương mại phần hành vi chống đối người theo chủ nghĩa dân tộc tập đoàn đa quốc gia, người nhập cư người nước khác bị cho hưởng lợi nhờ thiệt hại người xứ Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nay, cộng đồng ngư dân nông dân nhỏ, ủng hộ từ người theo chủ nghĩa địa ngoại, tránh hoạt động thương mại mà sống họ cần; Chính phủ Cộng hòa Hoa Kỳ đậm tính bảo hộ người tiền nhiệm Dân chủ; nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tự đặt vào vị nhà vô địch thương mại hàng đầu giới Các quốc gia, doanh nghiệp công dân nơi cố gắng lý giải thực hoạch định tương lai không chắn Tâm điểm lo ngại họ viễn cảnh chiến thương mại bùng nổ Trung Quốc Hoa Kỳ Việc Hoa Kỳ áp thuế quan lên nhập thép nhôm từ Trung Quốc năm 2018, chiêu an ninh quốc gia, coi phát súng cho chiến dài cay đắng – nhằm chống lại tinh thần chủ nghĩa dân tộc nội địa, chuyển dịch tài sản kinh tế, đối thủ chiến lược công bố uy công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.1 Trong số nạn nhân tiềm chiến tranh thương mại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tính liêm vai trò tổ chức – chủ yếu chế giải tranh chấp – bị đe dọa Đặc biệt, việc tham vấn thất bại WTO bị buộc đưa phán vụ việc Trung Quốc chống lại thuế quan thép nhơm, định có hệ lụy ảnh hưởng sâu rộng Một phán ủng hộ Hoa Kỳ khuyến khích quốc gia khác lạm dụng lý an ninh quốc gia để dựng nên rào cản thương mại Phán ủng hộ Trung Quốc làm suy yếu lòng tin vào WTO – giả sử Hoa Kỳ không tuân thủ bỏ thuế quan “Chúng ta cần thảo luận vấn đề WTO đặt tiêu chuẩn hành vi ứng xử thành viên với nhau”, nhà kinh tế học hàng đầu Jayant Menon Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phát biểu “Hiện thách thức lớn thương mại bền vững.” Với giả định chủ nghĩa bảo hộ tiếp tục gia tăng chiến tranh thương mại ngăn Các quốc gia khu vực khác, ví dụ Canada khối EU, trình đàm phán miễn trừ thuế quan © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 •Mặc dù nhìn chung nước giàu có điểm số tốt họ nước có tính bền vững mơi trường suy giảm Trên khắp khu vực, tình hình nhiễm khơng khí, phá rừng phát thải chuyển giao thương mại xấu đi, ba quốc gia láng giềng Đông Nam Á Malaysia, Singapore Thái Lan có mức giảm điểm thuộc hàng mạnh •Trung Quốc, Lào Pakistan quốc gia tăng điểm Điểm nhiễm khơng khí Trung Quốc cải thiện nhiều; Lào Pakistan hai quốc gia giảm phát thải chuyển giao thương mại, tỷ lệ phá rừng Pakistan giảm mạnh •Các quốc gia có số bước tiến ô nhiễm nguồn nước tiêu chuẩn môi trường thương mại Điểm số tăng ấn tượng tỷ lệ tài nguyên thiên nhiên thương mại, đặc biệt số quốc gia cuối bảng báo này, Indonesia (hạng 17 thước đo này), Myanmar (hạng 18) Lào (hạng 19) Điều cho thấy họ đạt số thành cơng đa dạng hóa tảng thương mại, tránh xa khỏi tài nguyên thiên nhiên Trong bối cảnh số kinh tế dân cư Châu Á tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, có lẽ khơng có ngạc nhiên tác động đến mơi trường ngày lớn, điểm lĩnh vực mơi trường giảm Ví dụ, xem xét điểm số nhiễm khơng khí, phá rừng phát thải 33 © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 chuyển giao thương mại, kết luận nhiều quốc gia giai đoạn phát triển kinh tế sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên Sự tiếp diễn tình trạng xuống cấp mơi trường – khơng thể tránh khỏi – xảy bất chấp thực tế nhận thức môi trường khu vực tăng lên nhanh chóng Có nhiều câu chuyện phủ (xem thêm phần: Trung Quốc), doanh nghiệp công dân Châu Á nỗ lực giảm thiểu ảnh hưởng đến mơi trường “Một số quốc gia làm tốt quốc gia khác việc loại bỏ quan điểm sai lầm đánh đổi tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường”, ông Groff ADB nhận xét “Chúng ta thấy số quốc gia, bao gồm Bhutan, Costa Rica, quốc gia Bắc Âu, Sri Lanka, Thụy Sĩ Zambia, kinh tế tăng trưởng không định kèm môi trường bị tàn phá nặng nề.” Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Trung Quốc: Hình mẫu mơi trường Châu Á Nếu có người nghi ngờ lực phủ Trung Quốc việc thúc đẩy thay đổi, để họ thử hít thở khơng khí Bắc Kinh Theo ơng Groff từ ADB, năm qua, nỗ lực phi thường để cải thiện chất lượng khơng khí khu vực thủ rộng lớn Bắc Kinh-Thiên TânHà Bắc giúp giảm mạnh PM10 chất ô nhiễm khác Một thành phố ví khải huyền sương khói, cư dân thành phố lên kế hoạch cho ngày trời xanh Điểm nhiễm khơng khí số Trung Quốc tăng 30,6 điểm – quốc gia tăng hai số báo – góp phần tạo nên cải thiện tổng thể môi trường, với Lào Pakistan ba nước không nằm xu hướng giảm điểm “Có thể thấy thay đổi thực từ phía phủ, rõ ràng cam kết họ với Hiệp định Paris, nhìn chung vấn đề môi trường bền vững lên từ thách thức ô nhiễm không khí khu vực thị lớn, mối lo ngại ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất thối hóa đất.” Ơng Groff ra, việc dọn dẹp Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc định hướng nhiều định sách, bao gồm di chuyển doanh nghiệp ngành công nghiệp gây ô nhiễm (bao gồm nhà máy đốt than, ngành thép ngành sản xuất khác); lập mức ô nhiễm chấp nhận được; biện pháp đảm bảo thực cần thiết cho hướng dẫn Tuy nhiên, biện pháp mạnh mẽ phải trả giá “Chúng ta thực đọc thấy câu chuyện người bị sa thải [hoặc] nhà cửa, hay người không dùng điện thiết bị sưởi, nguyên nhân thay đổi sách”, ơng Groff nói “Trong dài hạn, rõ ràng mà quốc gia cần làm, cần quan tâm đến giá phải trả trình chuyển tiếp ngắn hạn.” Cho tới gần đây, Trung Quốc bị coi thảm họa môi trường, hình mẫu thay đổi Trong tháng năm 2018, tổ chức Y tế Thế giới kiến nghị đến lúc Ấn Độ nối gót Trung Quốc cách thức xử lý nhiễm khơng khí “Trước thách thức to lớn gặp phải, nỗ lực mà Trung Quốc làm giúp cho quốc gia khác thấy có vấn đề khơng khắc phục thực tế lại giải đạt bước tiến dần dần”, ơng Groff phát biểu © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 34 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 Cơng dân doanh nghiệp có trách nhiệm: Khử carbon kinh tế tuần hồn biết Điều giúp tiết kiệm 20% nhiên liệu giảm 3% số dặm đường Một phần để đảm bảo tính bền vững chuỗi cung ứng bảo vệ củng cố môi trường địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động Trong thời đại truyền thông xã hộingày nay, công ty không thải bỏ chất độc hại bừa bãi “Nếu công ty xả chất thải vào đất nước, điều khiến họ phải dừng chơi”, Tiến sĩ Tan phát biểu việc BASF sử dụng quy trình kiểm tốn liên minh TFS Ngồi ra, công ty giúp nhà thầu phụ cải thiện hiệu làm việc, ví dụ năm 2017, giúp lắp đặt 34 “đi thuyền” phía sau xe mooc để cải thiện khí động học – giúp tiết kiệm 5% nhiên liệu Hơn nữa, có dấu hiệu rõ ràng cơng ty Châu Á vượt qua mối lo ngại môi trường cấp độ địa phương bắt đầu xử lý vấn đề toàn cầu phức tạp dài hạn biến đổi khí hậu hao hụt tài ngun Tại DHL, có hai mục tiêu trung đến dài hạn giúp định hướng nỗ lực giảm thiểu carbon Đến năm 2025, công ty dự định sử dụng phương tiện giao thông xe đạp phương tiện chạy điện, cho 70% dịch vụ giao thông từ điểm đầu tới điểm cuối Và đến năm 2050 cơng ty dự định khơng phát thải thực liên quan đến dịch vụ kho vận Công ty cải thiện hiệu tài sản sở hữu trực tiếp qua nhiều sáng kiến dịch vụ kho vận xanh, trang bị thêm phần mềm viễn tin cho 450 xe tải Thái Lan “[Đó] phần sáng kiến tổng hợp, bao gồm huấn luyện tài xế, quản lý hàng tháng hệ thống khen thưởng để khuyến khích lái xe tiết kiệm”, ơng Ehrhart cho 35 © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 Ngành công nghiệp hàng hải nỗ lực giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường, theo lời ông Jeremy Nixon, CEO Ocean Network Express, tuyến container liên doanh ba hãng vận tải Nhật Bản Các biện pháp bao gồm sử dụng nhiên liệu lưu huỳnh, giảm khối lượng container làm cho tàu thuyền trở nên tiết kiệm lượng Ông Nixon nhấn mạnh tầm quan trọng tiêu chuẩn toàn cầu mà doanh nghiệp tuân thủ “Việc tiêu chuẩn hóa xoay quanh tính hiệu Các tiêu chuẩn tồn cầu môi trường thay đổi điều cuối muốn thấy khác biệt.” Nói chung, thước đo carbon tiết kiệm lượng mang tính trực giác dễ lường trước cách giảm chi phí đáp ứng nhu cầu có doanh nghiệp về khả sinh lợi Tuy nhiên, với mơ hình kinh doanh kinh tế tuần hồn, biện pháp bền vững dường ngược lại lợi nhuận dài hạn Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Ông Sinclair từ Li & Fung cho biết, việc giảm mạnh giá bán lẻ hàng may mặc gây sức ép chuyển đổi mạnh mẽ mơ hình kinh doanh, theo hướng trang phục giá rẻ mặc vài lần Ơng tin tưởng điều định hướng đến hoạt động khơng bền vững tồn ngành “Là ngành cơng nghiệp có trách nhiệm nhiệm vụ hướng tới quản lý doanh nghiệp cho bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn thực hành bền vững cho cổ đông, bên liên quan cộng đồng nói chung thực điều nhà bán lẻ đưa mặt hàng dệt may mức giá thấp, tạo tượng trang phục ‘dùng lần’? Điều làm cho tơi đồng nghiệp ngành băn khoăn đặt câu hỏi ‘Chúng ta ngành cung ứng hay ngành xả rác thải?’ Tơi thích vế đầu câu hỏi hơn.” Ơng tin điểm thích hợp để thay đổi nâng cao nhận thức người tiêu dùng “Chúng ta làm để giáo dục người ngồi kia, người xa rời thực tế?” © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 36 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 Kết luận Chỉ số Thương mại Bền vững- Hinrich Foundation 2018 vẽ nên tranh hỗn hợp Một mặt, dù kinh tế Châu Á tiếp tục ghi nhận tăng trưởng kinh tế ấn tượng, như, xét mức độ bao quát, họ làm chưa đủ để giảm bớt yếu tố bên ngồi mang tính tiêu cực xã hội mơi trường nhiễm khơng khí thiếu tiêu chuẩn lao động Càng tệ hơn, quốc gia, doanh nghiệp công dân chuẩn bị cho thời kỳ bất ổn hệ thống thương mại tồn cầu tạo đợt sóng lên xuống thương mại tăng trưởng kinh tế Mặt khác, có nhiều ví dụ bước tiến ấn tượng bền vững cấp độ cấu thành Các nhà hoạch định sách ghen tị với thành công gần Trung Quốc giảm ô nhiễm khơng khí với nỗ lực Việt Nam việc cải thiện quyền lợi người lao động – hai quốc gia giai đoạn thực Ở cấp độ doanh nghiệp, tập trung vào bảo đảm tính bền vững chuỗi cung ứng trở nên cao độ Trong thời gian ngắn, tính bền vững doanh nghiệp Châu Á chuyển từ phiền toái thành yếu tố then chốt tạo nên khác biệt để cạnh tranh Sự chuyển đổi xúc tác phần nhờ áp lực từ người bình thường, gồm công dân, người tiêu dùng người lao động Khi cư dân Châu Á ngày giàu có kết 37 © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 nối với nhiều qua truyền thông xã hội, nhận thức họ bền vững nâng cao Ông Fouque từ Carrefour nhận xét: “Bạn phải ngạc nhiên tầm quan trọng việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm khách hàng Trung Quốc” “Ở Châu Âu, điều vốn vấn đề lý thuyết, Trung Quốc lại điều thực tế – trách nhiệm nhằm bảo vệ mình.” Châu Á dường chuẩn bị để thích nghi hưởng lợi từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư Điều xét sở hạ tầng kỹ thuật lắp đặt – nửa số quốc gia đạt từ 75 điểm trở lên cho thước đo Tuy nhiên tranh luận kinh tế, đạo đức triết học xảy khắp phòng họp doanh nghiệp bàn tròn sách khắp Châu Á Có hi vọng khu vực hưởng lợi từ công nghệ mới, sử dụng tảng chuỗi cung ứng dựa công nghệ blockchain, phải giải vấn đề hóc búa việc làm nhu cầu bảo hộ xã hội tốt Vì vậy, nhiều việc cần làm để phổ biến tính bền vững thương mại Châu Á Tuy nhiên, thời đại mà “thương mại” có ý nghĩa tiêu cực nhiều nơi giới, thật may mắn thấy cam kết Châu Á với tăng trưởng liền với thương mại, thành công dường rực rỡ hết Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Phương pháp luận Chỉ số Thương mại Bền vững- Hinrich Foundation đo lường khả năng tham gia vào hệ thống thương mại quốc tế của một quốc gia theo cách thức theo đuổi các mục tiêu dài hạn cấp độ quốc gia quốc tế tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và củng cố vững nguồn vốn xã hội Mỗi quốc gia Bảng xếp hạng được đánh giá và cho điểm trên ba nhóm tiêu chí này, tức các lĩnh vực then chốt Chỉ số năm kết lần nghiên cứu thứ hai chương trình công bố lần đầu năm 2016 Các Lĩnh vực then chốt của Phát triển Thương mại Bền vững Sau đánh giá toàn diện nghiên cứu thực ba lĩnh vực then chốt của phát triển bền vững – kinh tế, môi trường và xã hội – nhóm nghiên cứu đã chọn một số chỉ báo và chỉ báo phụ để khảo sát các khái niệm này Lĩnh vực kinh tế bao gồm 14 báo bốn báo phụ, lĩnh vực xã hội môi trường gồm bốn sáu báo Lĩnh vực Kinh tế Lĩnh vực kinh tế đánh giá khả năng đảm bảo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của một quốc gia thông qua thương mại quốc tế Trong nhóm này, các quốc gia được đánh giá dựa trên một số thước đo thể hiện mối liên hệ giữa hệ thống thương mại và tăng trưởng kinh tế Một số chỉ báo quyết định mức độ dễ dàng của hoạt động thương mại quốc tế, chẳng hạn như khả chuyển đổi tài khoản vãng lai và nhiều chi phí thương mại khác gắn liền với các giao dịch xuyên biên giới Chúng đánh giá sự đa dạng xuất khẩu thông qua điểm đích hoạt động thương mại song phương mức độ tập trung vào sản phẩm xuất khẩu của mỗi quốc gia, bởi vì sản phẩm thị trường xuất đa dạng cho phép một quốc gia có thể hấp thu tốt hơn những cú sốc kinh tế từ các nền kinh tế đối tác thương mại Chúng đánh giá đầu tư và chất lượng cơ sở hạ tầng mỗi quốc gia, vì những yếu tố này sẽ thúc đẩy nền sản xuất nước và ngoại thương cấp độ doanh nghiệp Để biết danh sách đầy đủ các chỉ báo kinh tế được chọn cho lĩnh vực này, vui lòng xem bảng sau đây Lĩnh vực Xã hội Lĩnh vực xã hội bao gồm các nhân tố xã hội liên quan đến khả năng hoạt động thương mại quốc tế dài hạn của một quốc gia và sức chịu đựng của người dân trước nhu cầu mở rộng thương mại với các chi phí và lợi ích của tăng trưởng kinh tế nhất định Trọng tâm của lĩnh vực này chính là khái niệm về vốn nhân lực Về phương diện này, các quốc gia được đánh giá về môi trường khuyến khích và hỗ trợ sự phát triển về vốn nhân © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 38 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 lực quốc gia đó Ví dụ như, mức độ bất bình đẳng và tiêu chuẩn lao động một quốc gia đó đều được đánh giá lĩnh vực này Ngoài ra, thành quả giáo dục và tính ởn định chính trị cũng chi phới ́u tớ vốn nhân lực và môi trường mà đó vốn nhân lực có thể được khai thác hiệu quả Lĩnh vực Môi trường Lĩnh vực môi trường đánh giá mức độ mà một quốc gia sử dụng tài nguyên thiên nhiên và quản lý các yếu tố bên ngoài phát sinh quá trình tăng trưởng kinh tế và tham gia vào hệ thống thương mại toàn cầu Trên thực tế, mặc dù khả năng tham gia vào hệ thống thương mại toàn cầu phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế, nhưng một quốc gia vẫn phải hết sức thận trọng quản lý tài nguyên thiên nhiên và hạn chế các yếu tố tác động bên ngoài các toán kinh tế của mình để thúc đẩy vốn tài nguyên tổng thể Các chỉ báo được lựa chọn phần này đã lượng hóa vốn môi trường của một quốc gia, bao gồm cả việc sử dụng tài nguyên và các yếu tố bên ngoài Lĩnh vực này đánh giá mức độ ô nhiễm không khí và nước Liên quan đến các tác động tương lai đến thương mại, đánh giá các tiêu chuẩn môi trường, lượng khí thải carbon và tỷ lệ nguồn tài nguyên thiên nhiên xuất Các Chỉ báo Các Nhóm thu nhập Căn cứ vào kết của giai đoạn nghiên cứu, quan điểm trung lập được ghi nhận đối với các trọng số tương đối của ba lĩnh vực Kết quả đánh 39 © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 giá từ các nghiên cứu về phát triển bền vững cho thấy rõ ràng rằng không thể đưa kết luận tuyệt đối về lĩnh vực nổi trội nhất so với các lĩnh vực còn lại Vì vậy, chúng tôi áp dụng trọng số trung bình là 33,3% cho mỡi lĩnh vực, báo có tỷ lệ nhóm Các quốc gia Bảng xếp hạng được phân chia thành ba nhóm thu nhập để giúp so sánh về mức độ phát triển bền vững của hoạt động thương mại Ba nhóm thu nhập được phân loại dựa trên GDP bình quân đầu người như là một phương pháp để nắm bắt các giai đoạn phát triển kinh tế của các quốc gia bảng số: THU NHẬP CAO THU NHẬP TRUNG BÌNH THU NHẬP THẤP Brunei Trung Quốc Hồng Kông Malaysia Nhật Bản Thái Lan Singapore Hàn Quốc Đài Loan Hoa Kỳ Bangladesh Campuchia Ấn Độ Indonesia Lào Myanmar Pakistan Philippines Sri Lanka Việt Nam Chuẩn hóa báo Để có thể so sánh các điểm dữ liệu giữa các quốc gia, đồng thời để xây dựng các điểm xếp hạng tổng hợp cho mỗi quốc gia, chuẩn hóa tất báo trên thang điểm từ 0-100 sử dụng phương pháp tính toán giá trị tối thiểugiá trị tối đa Điểm số thể độ lệch chuẩn so Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 với giá trị trung bình, với quốc gia ghi điểm cao nhất là 100 điểm và thấp nhất là Trong một số trường hợp, điểm đánh giá được tính theo thang điểm từ 1-5, với là điểm thấp nhất hoặc tiêu cực nhất và là điểm cao nhất hoặc triển vọng nhất Các chỉ báo định tính được đánh giá trên thang điểm từ 1-5 sau đó được quy đổi về thang điểm từ 0-100 để dễ dàng so sánh với các chỉ báo khác số Thay đổi báo Chúng giữ nguyên cấu trúc số giống phiên năm 2016 số Trong nhiều trường hợp, phải thay đổi nguồn liệu: THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Phát thải chuyển giao thương mại Với nghiên cứu từ Dự án Carbon Toàn cầu, cập nhật báo phát thải để phản ánh khoảng cách phát thải sản xuất phát thải tiêu dùng Các nguồn liệu Một nhóm nhà nghiên cứu nội thu thập liệu số tháng tháng năm 2018 Ngoài liệu độc quyền từ Economist Intelligence Unit, đó bao gồm một loạt các chỉ báo định lượng và định tính, chúng tôi cũng sử dụng các thông tin công khai sẵn có từ các nguồn chính thức, nếu phù hợp Các nguồn dữ liệu chính bao gồm Ngân hàng Thế giới, UNESCO và nhiều nguồn khác (hãy tham khảo bảng sau) Tiêu chuẩn lao động Chúng cập nhật báo để đưa vào thêm nhiều nguồn liệu so với mục báo Chỉ số năm 2016 Năm 2016, việc đánh giá bị hạn chế liệu từ nguồn ILO EIU Trong phiên này, cân nhắc nguồn bổ sung: Chỉ số Nô lệ Toàn cầu, Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo Doing Business Ngân hàng Thế giới Các tiêu chuẩn môi trường thương mại Chúng thay Thành viên Nhóm Sáng kiến Hàng hóa Xanh số năm 2016 quy ước Basel Kiểm soát Vận chuyển Thải bỏ Chất thải Độc hại Xuyên Biên giới, Tu quy định Cấm © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 40 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 CHỈ BÁO ĐƠN VỊ NGUỒN MÔ TẢ 1.1) Tăng trưởng GDP bình quân đầu người % EIU Mức độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người so với cùng kỳ năm trước Là một phương thức đánh giá thu nhập cá nhân, chỉ báo này phản ánh khả năng mua hàng hóa nhập khẩu của người tiêu dùng 1.2) Tự hóa tài khoản vãng lai 1-5 điểm EIU Thước đo tự hóa tài khoản vãng lai của một quốc gia, cùng với các hạn chế lĩnh vực này được sử dụng để đánh giá mức độ dễ dàng quan hệ giao thương qua biên giới với quốc gia đó 1.3) Rào cản thuế quan và phi thuế quan 1-5 điểm EIU Công cụ đánh giá về hàng rào thuế quan và hàng rào phi thuế quan bao gồm hạn ngạch thương mại, thủ tục cấp phép và kiểm tra hàng hóa nhập khẩu Chỉ báo này là thước đo khái quát về những trở ngại hoạt động thương mại một quốc gia 1.4) Biến động tỷ giá hối đoái Độ lệch chuẩn theo tỷ lệ thương mại EIU Độ lệch chuẩn về tỷ giá hối đoái của một quốc gia so với đối tác thương mại lớn của quốc gia đó Đây là một thước đo trọng số thương mại để phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của biến động tỷ giá kim ngạch thương mại tăng lên Khi được sử dụng như một chỉ báo, biến động tỷ giá hối đoái là một nguồn bất ổn tiềm ẩn tiến hành các hoạt động thương mại 1.5) Chiều sâu hoạt động tài chính % GDP EIU 1.6) Ngoại thương và rủi ro toán 1-100 điểm EIU 1.7) Tập trung vào thị trường xuất khẩu Trung bình phần trăm EIU Tỷ trọng xuất khẩu của một quốc gia theo thị trường xuất khẩu, được tính bình quân giá trị xuất khẩu của bốn đối tác thương mại hàng đầu của quốc gia đó Chỉ báo này là thước đo mức độ tập trung thị trường xuất khẩu, bởi vì thị trường xuất khẩu tập trung càng cao thì hệ thống thương mại càng dễ bị tổn thương 1.8) Tập trung vào sản phẩm xuất khẩu Trung bình phần trăm EIU Tỷ trọng xuất khẩu của một quốc gia theo sản phẩm (trái ngược với thị trường xuất khẩu), được tính bình quân giá trị xuất khẩu của bốn sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của quốc gia đó Chỉ báo này đánh giá mức độ tập trung sản phẩm xuất khẩu, cho thấy dấu hiệu nền kinh tế dễ bị tổn thương nếu tập trung quá cao vào một số sản phẩm nhất định 1.9) Đầu tư trực tiếp nước ngoài % GDP EIU FDI nước là một phần cấu thành GDP Chỉ báo này đánh giá nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động thương mại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của một quốc gia 1.10) Tổng vốn cố định % GDP EIU Tổng vốn đầu tư cố định nền kinh tế quốc gia Cũng giống như FDI, tổng vốn đầu tư của một quốc gia thúc đẩy các hoạt động thương mại và tăng trưởng kinh tế 1.11) Chi phí thương mại 0-100 điểm EIU/Ngân hàng Thế giới Thước đo tổng hợp của các yếu tố góp phần làm tăng chi phí cho hoạt động thương mại Chỉ báo này thể hiện sự gia tăng gánh nặng đối với thương mại có nguyên nhân từ sự thiếu hiệu quả hệ thống thương mại Lĩnh vực kinh tế 41 Tín dụng nước cho khu vực tư nhân, được tính bằng tỷ lệ phần trăm GDP Chỉ báo này là một phương thức đánh giá tính khả dụng của nguồn tài chính thương mại để hạn chế tác động của biến động tỷ giá hối đoái Thước đo đánh giá rủi ro của một công ty nhận tiền hoặc mang tiền vào hoặc đưa tiền khỏi một quốc gia Chỉ báo này thể hiện các rủi ro tiến hành hoạt động thương mại, làm tăng rào cản thương mại đối với doanh nghiệp © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 1.12) Đổi công nghệ % GDP UNESCO/ Ngân hàng Thế giới 1.13) Hạ tầng công nghệ 1-5 điểm EIU 1.14) Tăng trưởng lực lượng lao động % EIU Sự thay đổi về lực lượng lao động của một quốc gia so với cùng kỳ năm trước Lực lượng lao động có mức tăng ổn định hỗ trợ sự tăng trưởng kinh tế 2.1) Bất bình đẳng Hệ số GINI Ngân hàng Thế giới/CIA Từ Ngân hàng Thế giới: Chỉ số Gini đánh giá mức độ lệch khỏi phân bố công tuyệt đối việc phân chia thu nhập (hoặc, số trường hợp chi phí tiêu dùng) cá nhân hộ gia đình kinh tế Đường đồ thị Lorenz thể phần trăm lũy kế tổng thu nhập nhận so với lũy kế số người nhận, cá nhân hay hộ gia đình nghèo Chỉ số Gini đo khoảng cách đường Lorenz đường giả thiết công tuyệt đối, thể phần trăm khu vực tối đa đường Chỉ số Gini cho thấy cơng tuyệt đối, số 100 cho thấy bất cơng tuyệt đối 2.2) Trình độ giáo dục % UNESCO/ Ngân hàng Thế giới Tỷ lệ phần trăm các cá nhân được tiếp cận giáo dục sau phổ thông Chỉ báo này là cơ sở đánh giá mức thành quả giáo dục đạt được, phản ánh mối quan hệ giữa vốn nhân lực và hoạt động thương mại 2.3) Tiêu chuẩn lao động 0-4 điểm Điểm tùy chỉnh EIU Đánh giá định tính EIU tiêu chuẩn lao động dựa ba loại: lao động ép buộc, lao động trẻ em quyền người lao động Các nguồn bao gồm Chỉ số Nơ lệ Tồn cầu; “Danh sách Mặt hàng Sản xuất Lao động trẻ em Lao động ép buộc” Bộ Lao động Hoa Kỳ; thống kê cuả ILO mức độ thịnh hành lao động trẻ em; báo cáo Doing Business Ngân hàng Thế giới; Risk Briefing EIU 2.4) Ổn định trị 0-100 điểm EIU EIU đánh giá và cho điểm các quốc gia bảng xếp hạng căn cứ vào mức độ ổn định chính trị một năm cụ thể, từ đó cho thấy mối liên hệ giữa hoạt động thương mại và sự ổn định chính trị và xã hội một quốc gia 3.1) Ơ nhiễm khơng khí đến giới hạn Yale EPI Mật độ vật chất dạng hạt 2,5 (PM 2,5) thể hiện tình trạng ô nhiễm không khí một quốc gia Chỉ báo này nhấn mạnh mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại và tình trạng ô nhiễm 3.2) Phá rừng Giới hạn đến Yale EPI Sự thay đổi về độ che phủ của rừng của một quốc gia Chỉ báo này đánh giá mức độ nghiêm trọng của nạn phá rừng ở một quốc gia theo thời gian, phản ánh mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại và sự suy thoái các nguồn tài nguyên thiên nhiên THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Một thước đo đầu tư quốc gia vào nghiên cứu phát triển theo phần trăm tổng GDP Chỉ báo xem xét lực quốc gia việc đổi tham gia vào hệ thống thương mại chuyển dịch hướng tới sản phẩm phức tạp Thước đo sở hạ tầng kỹ thuật quốc gia qua việc sử dụng viễn thông máy vi tính Chỉ báo đánh giá sở hạ tầng IT quốc gia để thu hút FDI để có sở hạ tầng cạnh tranh cho xuất Lĩnh vực xã hội Lĩnh vực môi trường © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 42 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 3.3) Ô nhiễm nguồn nước % nước thải qua xử lý Yale EPI Mức độ ô nhiễm nước ở một quốc gia Chỉ báo này phản ánh mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại và tình trạng ô nhiễm ở một q́c gia 3.4) Tiêu chuẩn môi trường kinh doanh EIU/WTO Điểm EIU dựa tư cách thành viên việc thông qua thỏa thuận môi trường quốc tế 1-7 điểm 1) Quy ước Basel Kiểm soát Vận chuyển Thải bỏ Chất thải Độc hại Xuyên Biên giới, Tu quy định Cấm 2) Quy ước Phòng tránh Ơ nhiễm Biển xả chất thải vật chất khác 3) Quy Ước Bảo vệ Tầng Ơzơn 4) Nghị định thư Kyoto tới Hội nghị Liên Hợp Quốc Biến đổi Khí hậu 5) Hiệp định Gỗ Quốc tế 6) Hội nghị Thương mại Quốc tế Các Loài Động Thực Vật Hoang Dã Đang Bị Đe Dọa 7) Hội nghị Rotterdam Quy trình Đồng thuận Được Thơng Báo Trước số hóa chất thuốc bảo vệ thực vật nguy hại thương mại quốc tế 3.5) Phát thải chuyển giao do thương mại Tỷ lệ thực tổng phát thải từ sản xuất 3.6) Tỷ lệ tài nguyên thiên % nhiên thương mại 43 Dự án Carbon Phát thải chuyển giao thương mại phần tổng Toàn cầu lượng phát thải lãnh thổ quốc gia (MtCO2) Các quốc gia có ngành cơng nghiệp xuất bẩn góp phần vào mơ hình thương mại toàn cầu bền vững UNCTAD Chỉ số Tập trung Dữ liệu UNCTAD đánh giá tài nguyên thiên nhiên (quặng kim loại, nhiên liệu khoáng, dầu nhờn nguyên vật liệu có liên quan) phần tổng thương mại quốc gia © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG 44 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG 45 Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 © The Economist Intelligence Unit Limited 2018 THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG 46 LONDON 20 Cabot Square London E14 4QW United Kingdom Tel: (44.20) 7576 8000 Fax: (44.20) 7576 8500 E-mail: london@eiu.com NEW YORK 750 Third Avenue 5th Floor New York, NY 10017, US Tel: (1.212) 554 0600 Fax: (1.212) 586 0248 E-mail: newyork@eiu.com HONG KONG 1301 Cityplaza Four 12 Taikoo Wan Rd Taikoo Shing Hong Kong Tel: (852) 2585 3888 Fax: (852) 2802 7638 E-mail: hongkong@eiu.com SINGAPORE Cross Street #23-01 Manulife Tower Singapore 048424 Tel: (65) 6534 5177 Fax: (65) 6428 2630 E-mail: singapore@eiu.com GENEVA Rue de l’Athénée 32 1206 Geneva Switzerland Tel: (41) 22 566 2470 Fax: (41) 22 346 9347 E-mail: geneva@eiu.com Mặc dù nỗ lực xác nhận tính xác thơng tin này, công ty TNHH Economist Intelligence Unit nhà tài trợ báo cáo không chấp nhận trách nhiệm hay nghĩa vụ tin tưởng vào báo cáo thông tin, ý kiến kết luận báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ số Thương mại Bền vững Hinrich Foundation - Báo cáo của The Economist Intelligence Unit, Chỉ số Thương mại Bền vững Hinrich Foundation - Báo cáo của The Economist Intelligence Unit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay