HỒ SƠ HỌC PHẦN LỊCH SỬ BÁO CHÍ THẾ GIỚI

15 5 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THƠNG HỒ SƠ HỌC PHẦN LỊCH SỬ BÁO CHÍ THẾ GIỚI A ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN B HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TP HỒ CHÍ MINH, 9.2012 A ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN LỊCH SỬ BÁO CHÍ THẾ GIỚI THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN - Ngành đào tạo : Báo chí - Tên học phần : Lịch sử Báo chí giới - Mã học phần : BCH011 - Số tín : 30 ( TC lý thuyết) - Số tiết tương đương - Trình độ: sinh viên năm thứ - Khối kiến thức - Tính chất học phần: Bắt buộc : 30 tiết : ; học kỳ: : Kiến thức chung chuyên ngành THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 2.1 GV 1: ThS Triệu Thanh Lê - Điện thoại : 0908364759 - E-mail 2.2 : trieuthanhle@yahoo.com.vn GV 2: ThS Ngô Thị Thanh Loan - Điện thoại : 0903172088 - E-mail 2.3 : ngoloan_jnl@yahoo.com GV 3: ThS Bùi Tiến Dũng - Điện thoại : 0982125684 - E-mail : tiendung_tuoitre@gmail.com ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT Trước học môn này, sinh viên phải học xong mơn Cơ sở lý luận báo chí & truyền thơng có kiến thức định lịch sử giới, đặc biệt thời cận đại, đại MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN 4.1 Mục tiêu Sau hoàn thành học phần này, người học sẽ/có thể: 4.1.1 Về kiến thức: - Hiểu biết vấn đề có tính quy luật báo chí giới; đặc điểm đa dạng báo chí giới (vừa có đặc điểm chung (tính quốc tế) vừa có đặc điểm riêng (tính quốc gia), vừa có tính phát triển, vừa có tính ổn định, vừa chịu tác động trị, vừa bị kinh tế cho phối…) - Hiểu biết lịch sử phát triển báo chí tiêu biểu, hãng thơng 4.1.2 Về kỹ năng: - Có thể tự phân tích tượng báo chí cụ thể nhằm vận dụng nâng cao kiến thức tay nghề tương lai 4.1.3 Về thái độ: - Đánh giá vai trò báo chí lịch sử Tôn trọng/Yêu quý nghề báo người làm báo 4.2 Các mục tiêu khác: - Được rèn luyện kỹ thói quen tự nghiên cứu - Được rèn luyện kỹ thuyết trình, tranh luận, phản biện - Được rèn luyện kỹ làm việc độc lập kĩ làm việc nhóm - Được rèn luyện kỹ diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt - Được rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn đời sống MƠ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN Mơn học cung cấp kiến thức lịch sử báo chí giới, từ vấn đề chung có tính quy luật ổn định (tính tồn cầu hoạt động báo chí, tính định thể chế, tác động thực thể xã hội đến trình vận hành phát triển báo chí giới…) đến vấn đề cụ thể (các hình thức truyền thơng mang tính báo chí báo chí giới thời cổ đại, lịch sử báo chí số quốc gia tiêu biểu, lịch sử hãng thơng quốc tế dòng chảy thơng tin tồn cầu), cuối tổng hợp, hệ thống lại vấn đề lớn trình phát triển báo chí giới quy luật phát triển chung NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Chương 1: Tiến trình phát triển báo chí giới Lịch sử báo chí truyền thơng giới nhìn từ góc độ xã hội: 1.1 Xã hội tiền nơng nghiệp 1.2 Xã hội nông nghiệp 1.3 Xã hội công nghiệp 1.4 Xã hội thông tin Lịch sử báo chí truyền thơng giới nhìn từ góc độ khoa học kỹ thuật 2.1 Cuộc cách mạng chữ viết 2.2 Cuộc cách mạng in ấn 2.3 Cuộc cách mạng truyền thơng đại chúng 2.4 Cuộc cách mạng giải trí 2.5 Cuộc cách mạng tích hợp 2.6 Cuộc mạng xa lộ thơng tin Lịch sử báo chí giới theo loại hình báo chí; 3.1 Báo in 3.2 Báo nói 3.3 Báo hình 3.4 Báo trực tuyến Chương 2: Hệ thống báo chí giới Phân loại hệ thống báo chí giới 1.1 Theo khu vực địa lý 1.2 Theo yếu tố kinh tế - trị 1.3 Theo tự báo chí Một số vấn đề dòng chảy thơng tin giới 2.1 – Sự lệ thuộc thông tin vào đế chế truyền thông 2.2 – Mô tuýp thông tin giàu - nghèo Chương 3: Lịch sử báo chí số nước giới Lịch sử báo chí Mỹ Lịch sử báo chí Anh Lịch sử báo chí Pháp Lịch sử báo chí Trung Quốc Lịch sử báo chí Nhật Báo chí Đơng Nam Á HỌC LIỆU 7.1 Sách, giáo trình chính: 1) Triệu Thanh Lê (2010), Lịch sử báo chí giới, Tập giảng lưu hành nội bộ, ĐHKHXHNV TPHCM 2) Đinh Thị Thuý Hằng (2009), Xu hướng phát triển báo chí giới, Nhà xuất Thơng tấn, Hà Nội 7.2 Tài liệu tham khảo: 7.2.1 Sách: 1) Đỗ Xn Hà (1998), Báo chí với thơng tin quốc tế, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, H.1998 2) Vũ Quang Hào (2004), Báo chí đào tạo báo chí Thuỵ Điển, Nxb Lý luận trị Mác-Lê nin, Hà Nội 3) Irving Fang (1997), A history of mass communication, Focal Press, US 4) Jaap van Ginneken (2003), Understanding Global News – A Critical Introduction, SAGE Publications, London 5) John C.Merrill (1995), Global Journalism – Survey of International Communication, Longman Publishers 6) Oliver – Boyd – Barrett and Terhi Rantanen (1998), The Globalization of News, SAGE Publications, 1998 7) Terry Flew(2007), Understanding Global Media, Palgrave Macmillan, 2007 8) Russell H.K Heng (2002), Media Fortunes Changing Times, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 9) Dương Xuân Sơn, Báo chí phương Tây, Nxb Đại học Quốc gia TP HCM, 2000 7.2.2 Tạp chí: 1) Nghề báo (Hội Nhà báo TP.HCM) 2) Người làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam) 7.2.3 Website: 1) www.vietnamjournalism.com 2) www.nghebao.com 2) www.vietnamnet.vn/thegioitruyenthong CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN - Theo Quy chế đào tạo hành - Không vắng 20% tổng số lên lớp - Nộp tiểu luận hạn - Không sử dụng điện thoại lớp PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Thuyết giảng (sử dụng Power Point) - Thuyết trình - Bài tập nhóm - Bài tập cá nhân - Thảo luận nhóm 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 10.1 Đánh giá thường xuyên Kiểm tra có mặt, tham gia sinh viên học (lý thuyết+thực hành) lớp tập nhóm, tập cá nhân, thảo luận nhóm, 10.2 Đánh giá định kỳ: Tỉ lệ tổng điểm Hình thức Bài kiểm tra kỳ 30% Bài thi cuối kỳ 70% 10.2.3 Bài kiểm tra kỳ Thuyết trình giai đoạn phát triển báo chí giới theo loại hình, thuyết trình tập đồn truyền thơng có ảnh hưởng đến truyền thơng tồn cầu, lịch sử báo chí lớn giới Cách chấm điểm: 2,5 điểm + Nội dung slide (power point) 2,5 điểm + Cách thuyết trình + Trả lời câu hỏi 2,5 điểm + Bản nộp 2,5 điểm 10 điểm + Câu luận (nhận xét quan điểm báo chí giới) điểm + Kiểm tra kiến thức học điểm 10 điểm Tổng: 10.2.4 Bài thi cuối kỳ Tổng: 11 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN Hình thức tổ chức dạy học Tuần Nội /buổi dung Tuần 1/ Buổi Tuần 2/ Buổi Tuần 3./ Buổi Ngoại Làm Đi thực khóa việc tế (tác (mời Thực nhóm nghiệp khách Giảng lý hành (thảo /tham thuyết lớp/phò nói luận, quan/ ng máy chuyện thuyết kiến tập) chuyên trình) đề) Chương Chương (tiếp theo) 3t Chương 5t Tổng số tiết Kiểm giảng, hướng tra, đánh dẫn thực hành giá GV 2t 5t 5t Tuần 4/ Buổi Tuần 5/ Chương (tiếp theo) 5t 5t Chương 4t 1t 5t Tuần 6/ Chương (tiếp theo) Buổi 4t 1t 5t 21 30 Buổi Tổng số tiết 12 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ TUẦN 1/ BUỔI – SỐ TIẾT: Hình thức tổ chức dạy học Số tiết 0.5 Giới thiệu học Nội dung học Yêu cầu SV chuẩn bị - Giới thiệu mục tiêu học phần - Giới thiệu nội dung học phần - Nắm vững đề cương học tập, lịch học, yêu cầu… - Giới thiệu hình thức tổ chức dạy học, phương pháp - Tìm đọc giáo trình tài liệu tham khảo Ghi - Hình thức tổ chức dạy học phần Số tiết Nội dung học đánh giá Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi Đọc tài liệu tham khảo: John C.Merrill (1995), Global Journalism – Survey of International Communication, Longman Publishers – Chương Sinh viên hỏi mượn tài liệu tham khảo VP Khoa mượn giảng viên - - Giới thiệu giáo trình, tài liệu tham khảo cần đọc - Chia lớp thành nhóm học tập yêu cầu nhóm -… Giảng lý thuyết 4.5 Chương 1: Lịch sử báo chí truyền thơng giới nhìn từ góc độ xã hội: 1.1 Xã hội tiền nơng nghiệp 1.2 Xã hội nông nghiệp 1.3 Xã hội công nghiệp 1.4 Xã hội thông tin Lịch sử báo chí truyền thơng giới nhìn từ góc độ khoa học kỹ thuật 2.1 Cuộc cách mạng chữ viết 2.2 Cuộc cách mạng in ấn 2.3 Cuộc cách mạng truyền thơng đại chúng 2.4 Cuộc cách mạng giải trí 2.5 Cuộc cách mạng tích hợp 2.6 Cuộc mạng xa lộ thông tin TUẦN 2/ BUỔI – SỐ TIẾT: Hình thức tổ chức dạy học Số tiết Giảng lý Nội dung học Yêu cầu SV chuẩn bị Chương (tt): Lịch sử báo chí giới theo loại hình báo chí; - Đọc giáo trình tài liệu tham khảo: + Giáo án giảng viên Ghi Hình thức tổ chức dạy học thuyết Số tiết Nội dung học Yêu cầu SV chuẩn bị 3.1 Báo in photo cho lớp 3.2 Báo nói + Irving Fang (1997), A history of mass communication, Focal Press, US (phần liên quan đến loại hình báo chí) 3.3 Báo hình 3.4 Báo trực tuyến Bài tập nhóm -Sinh viên chia nhóm, thực sơ đồ lịch sử phát triển báo chí giới từ khởi thuỷ đến Ghi +Mang theo tài liệu tham khảo -Yêu cầu: nhóm từ 5-7 sinh viên, lập sơ đồ giấy A 3, nội dung đầy đủ thơng tin lịch sử báo chí, hình thức thể hợp lý TUẦN 3/ BUỔI – SỐ TIẾT: Hình thức tổ chức dạy học Số tiết Giảng lý thuyết Nội dung học Yêu cầu SV chuẩn bị Chư ơng 2: Phân loại hệ thống báo chí giới 1.1 Theo khu vực địa lý 1.2 Theo yếu tố kinh tế - trị 1.3 Theo tự báo chí Một số vấn đề dòng chảy thơng tin giới 2.1 – Sự lệ thuộc thông tin vào đế chế truyền thông 2.2 – Mô tuýp thông tin giàu nghèo Bài tập cá -Sinh viên làm tập phân nhóm số báo chí giới - Đọc giáo trình tài liệu tham khảo: + Giáo án giảng viên photo cho lớp + Đọc tài liệu tham khảo: John C.Merrill (1995), Global Journalism – Survey of International Communication, Longman Publishers – Chương 2,3,4 Ghi Hình thức tổ chức dạy học nhân Số tiết Nội dung học Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi Nội dung học Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi Sinh viên chọn thuyết trình nhóm tờ báo/ kênh truyền hình/ hãng thơng sau - Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo đề tài phân cơng (tìm đọc sách tham khảo tìm tài liệu Internet) -Giáo viên sửa -Yêu cầu sinh viên chuẩn bị thuyết trình lịch sử hình thành phát triển số tờ báo tiêu biểu TUẦN 4/ BUỔI – SỐ TIẾT: Hình thức tổ chức dạy học Số tiết Thuyết trình nhóm - New York Times - Washington Post - The Guardian - Financial Times - CNN - BBC - Fox News - ABC - AP - AFP… Giảng viên nhận xét – chấm điểm kỳ TUẦN 5/ BUỔI – SỐ TIẾT: Hình thức tổ chức dạy học Số tiết Giảng lý Nội dung học Yêu cầu SV chuẩn bị Chương 3: Lịch sử báo chí Mỹ - Đọc giáo trình tài liệu tham khảo: Lịch sử báo chí Anh + Giáo án giảng viên 10 Ghi Hình thức tổ chức dạy học thuyết Số tiết Nội dung học Yêu cầu SV chuẩn bị Lịch sử báo chí Pháp Ghi photo cho lớp + Tìm đọc trước lịch sử báo chí Mỹ, Anh, Pháp Internet Bài tập nhóm Sinh viên thảo luận khác biệt trường phái báo chí Anh – Mỹ báo chí Pháp Trình bày ý kiến nhóm trước lớp +Mang theo tài liệu tham khảo TUẦN 6/ BUỔI – SỐ TIẾT: Hình thức tổ chức dạy học Số tiết Giảng lý thuyết Nội dung học Chương (tt): Lịch sử báo chí Trung Quốc Lịch sử báo chí Nhật Báo chí Đơng Nam Á u cầu SV chuẩn bị Ghi - Đọc giáo trình tài liệu tham khảo: Sinh viên mượn sách VP Khoa + Giáo án giảng viên photo cho lớp + Russell H.K Heng (2002), Media Fortunes Changing Times, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore (chương 1) Thảo luận nhóm Sinh viên chia nhóm thảo luận vấn đề sau: + Ảnh hưởng báo chí Trung Quốc đến báo chí Việt Nam + Vai trò báo chí Đơng Nam Á + Lý giải tượng số lượng phát hành báo in Nhật - Giảng viên nhận xét – Tổng kết môn học 11 B HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 12 HỌC PHẦN: LỊCH SỬ BÁO CHÍ THẾ GIỚI (SỐ TÍN CHỈ: 2) QUI ĐỊNH CHUNG 1.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra có mặt, tham gia sinh viên học (lý thuyết+thực hành) lớp thực tế bên ngồi (nếu có) - Minh chứng tham gia thảo luận, thuyết trình, làm việc nhóm, tập cá nhân Đánh giá định kỳ: 1.2 Hình thức Trọng số Số lượng Thời điểm hoàn thành Kiểm tra kỳ 30% Tuần Thi cuối kỳ 70% Tuần 15 HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 2.1 Bài tập cá nhân 2.1.1 Mục đích, yêu cầu tiêu chí đánh giá - Mục đích: Đánh giá tiếp thu sinh viên cách phân chia hệ thống báo chí giới - u cầu: ü Hình thức: Làm tập lớp ü Nội dung: Phân nhóm báo chí sau (ví dụ): · Nhật · Đức · · Nga Philippines · Úc · Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên · Na Uy · Brasil · Ý · Ấn Độ ü Tiêu chí đánh giá: 2.2 Bài tập nhóm 2.2.1 Mục đích, yêu cầu tiêu chí đánh giá - Mục đích: giúp sinh viên có kỹ làm việc nhóm, thảo luận trình bày, đồng thời hiểu kỹ báo chí giới nhờ vào việc trao đổi tự tìm hiểu - Yêu cầu: ü Hình thức: thảo luận nhóm, làm tập, thuyết trình 13 ü Nội dung: liên quan đến chương ü Tiêu chí đánh giá: thảo luận tích cực, trình bày lưu lốt, thuyết phục (khơng tính điểm) 2.2.2 Bài tập: - Bài tập nhóm tuần (tương ứng với buổi học 2/chương 1): +Sinh viên chia nhóm, thực sơ đồ lịch sử phát triển báo chí giới từ khởi thuỷ đến +Yêu cầu: nhóm từ 5-7 sinh viên, lập sơ đồ giấy A 3, nội dung đầy đủ thông tin lịch sử báo chí, hình thức thể hợp lý - Bài tập nhóm tuần (tương ứng với buổi học 5/Chương 3): +Sinh viên chia nhóm, nhóm 3-5 người; +Thảo luận khác biệt trường phái báo chí Anh – Mỹ báo chí Pháp Cho biết điểm mạnh, điểm yếu báo chí +Trình bày ý kiến nhóm trước lớp +u cầu: Sinh viên tích cực tham gia thảo luận; trình bày ý kiến rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục - Bài tập nhóm tuần (Buổi học 6/Chương 3): Sinh viên chia nhóm thảo luận vấn đề sau: + Ảnh hưởng báo chí Trung Quốc đến báo chí Việt Nam + Vai trò báo chí Đơng Nam Á + Lý giải tượng số lượng phát hành báo in Nhật +Yêu cầu: Sinh viên tích cực tham gia thảo luận; trình bày ý kiến rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục 2.3 Bài kiểm tra kỳ: 2.3.1 Mục đích, yêu cầu tiêu chí đánh giá ü- Hình thức: thảo luận nhóm, chuẩn bị theo nhóm, thuyết trình ü Nội dung: liên quan đến chương ü Tiêu chí đánh giá: + Nội dung slide (power point) đầy đủ, trình bày hợp lý, dễ theo dõi 2,5 điểm + Cách thuyết trình lưu lốt 2,5 điểm + Trả lời câu hỏi thuyết phục 2,5 điểm + Bản nộp bố cục tốt, nội dung đầy đủ, khơng sai lỗi trình bày 2,5 điểm Tổng: 10 điểm 2.3.2 Bài tập: Sinh viên chia nhóm (mỗi nhóm tối đa sinh viên) chọn thuyết trình nhóm tờ báo/ kênh truyền hình/ hãng thơng sau: - New York Times - Washington Post - The Guardian - Financial Times - CNN 14 - BBC - Fox News - ABC - AP - AFP… 2.4 Bài thi cuối kỳ 2.4.1 Mục đích, yêu cầu tiêu chí đánh giá - Mục đích: kiểm tra kiến thức khả viết sinh viên - Yêu cầu: ü Hình thức: viết luận ü Nội dung: Đề thi thường từ 2-3 câu, có 1-2 câu kiểm tra kiến thức (có thể hình thức trắc nghiệm), câu bình luận/nhận xét nhận định nhà nghiên cứu truyền thơng báo chí giới ü Tiêu chí đánh giá: + Câu hỏi kiến thức (trả lời xác, đầy đủ) điểm điểm 10 điểm + Câu hỏi viết luận (hiểu nhận định, đưa nhận xét hợp lý, thuyết phục) Tổng: Trưởng môn TP HCM, ngày 10 tháng năm 2012 Người soạn thảo Triệu Thanh Lê 15
- Xem thêm -

Xem thêm: HỒ SƠ HỌC PHẦN LỊCH SỬ BÁO CHÍ THẾ GIỚI, HỒ SƠ HỌC PHẦN LỊCH SỬ BÁO CHÍ THẾ GIỚI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay