HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CẢNH GIÁC DƯỢC

134 7 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:31

BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CẢNH GIÁC DƯỢC (DỰ THẢO II) HÀ NỘI, 2014 BAN BIÊN SOẠN 10 11 12 13 14 15 16 17 Ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế: Trưởng ban Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế: Phó trưởng ban Ơng Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế Ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế Bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Ơng Nguyễn Ngơ Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học cơng nghệ & Đào tạo, Bộ Y tế Bà Trần Thị Hồng Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế Ơng Bùi Đức Dương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống HIV/AIDS, Bộ Y tế Ơng Nguyễn Đăng Hòa, Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Quốc gia thông tin thuốc theo dõi phản ứng có hại thuốc Ơng Nguyễn Hồng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia thơng tin thuốc theo dõi phản ứng có hại thuốc, Trường Đại học Dược Hà Nội Ông Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Cơn trùng Trung ương Ơng Trần Việt Hùng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương Bà Trương Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh Ơng Nguyễn Quốc Bình, Phó Giám đốc Trung tâm thơng tin thuốc theo dõi phản ứng có hại thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy Ơng Vũ Xn Phú, Phó Giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương Bà Phạm Thị Thúy Vân, Phó trưởng Bộ mơn Dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội Bà Trương Thị Nguyệt, Phó Trưởng phòng Quản lý Thơng tin thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế Tổ thư ký 10 11 12 13 Ông Bùi Quang Phúc, Trưởng khoa Nghiên cứu điều trị sốt rét, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Cơn trùng Trung ương Bà Ngơ Thị Bích Hà, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Pháp chế, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó trưởng phòng Vắc xin, sinh phẩm y tế an tồn sinh học, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Bà Lê Thị Luyến, Chuyên viên Cục Khoa học công nghệ & Đào tạo, Bộ Y tế Bà Cao Thị Mai Phương, Nguyên Giám đốc Trung tâm Dược điển Dược thư Việt Nam, Bộ Y tế Bà Lê Thị Hường, Phó Trưởng phòng Điều trị chăm sóc HIV/AIDS, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế Bà Hồng Thanh Mai, Phó trưởng phòng Quản lý Thơng tin quảng cáo thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Dược, Bệnh viện Phổi Trung ương Bà Cao Thị Cẩm Tú, Kiểm nghiệm viên Trung tâm đánh giá Tương đương sinh học Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chuyên viên Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế Bà Châu Ánh Minh, Cán Trung tâm Thông tin thuốc theo dõi phản ứng có hại thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy Bà Nguyễn Minh Thu, Nghiên cứu viên khoa Nghiên cứu điều trị sốt rét, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương Bà Võ Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia Thông tin thuốc theo dõi phản ứng có hại thuốc, Trường Đại học Dược Hà Nội LỜI NÓI ĐẦU Sự đời nhiều thuốc mang lại lợi ích to lớn điều trị cho cộng đồng, song đặt nhiều thách thức công tác đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn Trong năm gần đây, nhiều thuốc bị rút khỏi thị trường dược phẩm nguy sử dụng vượt trội lợi ích mà thuốc mang lại Với mục đích giảm thiểu tác động tiêu cực thuốc cộng đồng, hệ thống Cảnh giác Dược hình thành phát triển rộng khắp nhiều quốc gia nhằm phát hiện, theo dõi, đánh giá phòng tránh biến cố có hại vấn đề khác liên quan đến sử dụng thuốc Tại Việt Nam, hệ thống Cảnh giác Dược bước đầu hình thành với thiết lập mạng lưới Thông tin thuốc Theo dõi phản ứng có hại thuốc từ năm 1994 Đến nay, hoạt động Cảnh giác Dược quy định nhiều văn quy phạm pháp luật tài liệu Hướng dẫn chun mơn Tuy nhiên chưa có tài liệu hướng dẫn toàn diện lĩnh vực Với mong muốn thống nội dung tài liệu hướng dẫn thức, góp phần thúc đẩy hệ thống Cảnh giác Dược phát triển, Bộ trưởng Bộ Y tế có định thành lập Ban soạn thảo xây dựng Hướng dẫn Quốc gia Cảnh giác dược bao gồm thành viên từ Cục, Vụ chức đơn vị chun mơn có liên quan Bộ Y tế Hướng dẫn Quốc gia Cảnh giác Dược xây dựng với mục đích tổng hợp khái niệm, thuật ngữ quan trọng, xác định vai trò thành phần hệ thống hướng dẫn triển khai hoạt động Cảnh giác Dược số lĩnh vực chuyên môn cụ thể, đặc biệt củng cố phát triển hệ thống báo cáo tự nguyện phản ứng có hại vấn đề khác liên quan đến tính an toàn thuốc Ban biên soạn hy vọng, tài liệu hữu ích dành cho nhân viên y tế, đơn vị, tổ chức có liên quan để triển khai phối hợp có hiệu hoạt động hướng tới đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an tồn Thay mặt Bộ Y tế, tơi xin chân thành cảm ơn thành viên Ban biên soạn Hướng dẫn Quốc gia Cảnh giác Dược, đặc biệt cán Cục Quản lý Dược Trung tâm Quốc gia Thông tin thuốc Theo dõi phản ứng có hại thuốc Sự tâm huyết, nỗ lực đồng chí Ban biên soạn, với góp ý xác đáng chuyên gia từ nhiều lĩnh vực Ngành Y tế đơn vị liên quan đóng góp lớn việc xây dựng hồn thiện hướng dẫn Trong lần xuất đầu tiên, Hướng dẫn khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, chúng tơi mong muốn nhận ý kiến đóng góp để lần xuất sau hồn thiện Mọi ý kiến đóng góp xin gửi thường trực Ban biên soạn Cục quản lý Dược Trung tâm Quốc gia Thông tin thuốc Theo dõi phản ứng có hại thuốc Xin trân trọng cảm ơn! GS.TS Lê Quang Cường Thứ trưởng Bộ Y tế MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG 1 Cơ sở pháp lý 2 Hệ thống Cảnh giác Dược Việt Nam a Nhiệm vụ hệ thống Cảnh giác Dược Việt Nam b Phạm vi hoạt động c Quy trình hoạt động vai trò thành phần hệ thống Cảnh giác Dược .3 Các phương pháp thu thập thông tin tính an tồn thuốc .8 a Phương pháp báo cáo tự nguyện .8 b Phương pháp báo cáo tự nguyện có chủ đích c Phương pháp giám sát chủ động .9 CHƯƠNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 11 1.1 Giám sát phản ứng có hại thuốc 11 1.1.1 Dự phòng 11 1.1.2 Phát .12 1.1.3 Xử trí 13 1.1.4 Đánh giá .13 1.1.5 Theo dõi phản ứng có hại thuốc báo cáo tự nguyện 14 1.1.6 Xử lý báo cáo phản ứng có hại thuốc Trung tâm Quốc gia Trung tâm khu vực Thông tin thuốc Theo dõi phản ứng có hại thuốc 17 1.2 Giám sát chất lượng thuốc 17 1.2.1 Một số yếu tố cần xem xét phân tích vấn đề liên quan đến chất lượng thuốc .18 1.2.2 Báo cáo vấn đề chất lượng thuốc 18 1.3 Sai sót liên quan đến thuốc (Medication Error, ME) 19 1.3.1 Một số đặc điểm quan trọng sai sót liên quan đến thuốc: 19 1.3.2 Các hình thức sai sót liên quan đến thuốc hay gặp .19 1.3.3 Các mức độ nghiêm trọng hậu sai sót liên quan đến thuốc 20 1.3.4 Một số biện pháp ngăn chặn sai sót liên quan đến thuốc .20 1.3.5 Báo cáo sai sót liên quan đến thuốc 21 CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC TRONG SỬ DỤNG DƯỢC LIỆU, VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU 23 2.1 Đặc điểm việc sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền thuốc đông y, thuốc từ dược liệu (thuốc y học cổ truyền) 23 2.2 Vai trò, mục tiêu Cảnh giác Dược sử dụng thuốc y học cổ truyền 24 2.3 Triển khai hoạt động Cảnh giác Dược sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền 24 2.3.1 Giám sát phản ứng có hại thuốc 24 2.3.2 Giám sát, đảm bảo chất lượng thuốc y học cổ truyền 25 2.3.3 Sai sót liên quan đến thuốc y học cổ truyền .25 2.4 Thực hiện/triển khai hoạt động Cảnh giác Dược sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 26 2.4.1 Giám sát, đảm bảo chất lượng thuốc y học cổ truyền 26 2.4.2 Báo cáo phản ứng có hại thuốc 27 CHƯƠNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA 28 3.1 Cảnh giác Dược Chương trình y tế Quốc gia 28 3.1.1 Sự cần thiết triển khai hoạt động Cảnh giác Dược Chương trình y tế Quốc gia .28 3.1.2 Mối liên quan chương trình y tế quốc gia với hệ thống Cảnh giác Dược .28 3.1.3 Mục tiêu Cảnh giác Dược chương trình y tế quốc gia 29 3.1.4 Các phương pháp thu thập thông tin tính an tồn thuốc chương trình y tế quốc gia 29 3.2 Theo dõi phản ứng có hại thuốc chương trình y tế quốc gia 30 3.2.1 Chương trình chống Lao Quốc gia .30 3.2.2 Chương trình phòng, chống HIV/AIDS .33 3.2.3 Chương trình phòng chống Sốt rét Quốc gia 35 CHƯƠNG 4: GIÁM SÁT PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG 37 4.1 Định nghĩa, phân loại phản ứng sau tiêm chủng .37 4.1.1 Định nghĩa 37 4.1.2 Phân loại .37 4.2 Hướng dẫn giám sát phản ứng sau tiêm chủng 37 4.2.1 Sơ đồ hệ thống giám sát .37 4.2.2 Phát hiện, xử trí tai biến nặng sau tiêm chủng 38 4.2.3 Chế độ báo cáo quản lý hồ sơ trường hợp phản ứng sau tiêm chủng 39 4.3 Điều tra tai biến nặng sau tiêm chủng .41 4.3.1 Thành phần đoàn điều tra: 41 4.3.2 Quy trình điều tra .41 4.3.3 Lấy mẫu vắc xin để kiểm định 43 4.3.4 Lấy mẫu bệnh phẩm 43 4.4 Phân tích kết điều tra tai biến nặng sau tiêm chủng 44 4.4.1 Nhập số liệu theo biến 44 4.4.2 Thống kê số liệu 44 4.4.3 So sánh, đánh giá kết 44 4.5 Đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng 44 4.5.1 Các trường hợp cần đánh giá nguyên nhân 44 4.5.2 Đánh giá nguyên nhân phân loại trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng 44 CHƯƠNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC TẠI ĐƠN VỊ KINH DOANH THUỐC .46 5.1 Nhân viên phụ trách hoạt động Cảnh giác Dược 46 5.2 Trách nhiệm đơn vị kinh doanh thuốc thực hành Cảnh giác Dược 46 5.2.1 Báo cáo phản ứng có hại thuốc 46 5.2.2 Cập nhật thơng tin liên quan đến tính an tồn thuốc 48 5.2.3 Lập Kế hoạch quản lý nguy cập nhật thay đổi cân nguy cơ/lợi ích .48 CHƯƠNG THEO DÕI BIẾN CỐ BẤT LỢI CỦA THUỐC TRONG THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG 52 6.1 Nguyên tắc chung 52 6.2 Trách nhiệm bên việc theo dõi báo cáo biến cố có hại thử nghiệm lâm sàng tiến hành Việt Nam 52 6.3 Quy trình, thời hạn biểu mẫu báo cáo 53 6.3.1 Báo cáo khẩn cấp 53 6.3.2 Báo cáo định kỳ 53 6.3.3 Nơi nhận báo cáo 54 6.3.4 Hoạt động quan liên quan báo cáo AE/SAE 54 CHƯƠNG THÔNG TIN THUỐC TRONG HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC .55 7.1 Vai trò nguồn liệu tra cứu thông tin thuốc hoạt động Cảnh giác dược 55 7.2 Cập nhật thơng tin an tồn thuốc 55 7.2.1 Quy trình cập nhật truyền thơng an toàn thuốc 55 7.2.2 Các nguồn tài liệu cập nhật thông tin thuốc .56 7.3 Đánh giá thơng tin phản ứng có hại thuốc .58 7.3.1 Quy trình đánh giá thơng tin phản ứng có hại thuốc .58 7.3.2 Các nguồn tài liệu cung cấp thông tin phản ứng có hại thuốc 59 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ/LỢI ÍCH CỦA THUỐC 64 8.1 Cơ sở đánh giá nguy cơ/lợi ích thuốc Việt Nam .64 8.2 Quy trình đánh giá nguy cơ/lợi ích thuốc Việt Nam .64 8.3 Hình thức định .64 Danh mục phụ lục theo lĩnh vực Hoạt động Cảnh giác Dược 66 Phụ lục 22 Mẫu phiếu lấy gửi mẫu kiểm định vắc xin (Ban hành kèm theo định 1830/QĐ-BYT ngày 26/05/2014) PHIẾU LẤY VÀ GỬI MẪU KIỂM ĐỊNH VẮC XIN Cơ quan gửi mẫu (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố lấy mẫu gửi): ……………………………………………………………………………………………… Lý gửi mẫu: …………………………………………………………………………… Giả thuyết nguyên nhân sau điều tra: …………………………………………… Yêu cầu kiểm tra: An toàn chung: ……………………………………………………… An toàn đặc hiệu: ………………… Khác, ghi rõ: ……………………… Ngày gửi mẫu …………………………………………………………………………… Cơ quan nhận mẫu: ……………………………………………………………………… Tên vắc xin Nhà sản Số lô xuất Hạn dùng Nhận xét Tình tình trạng trạng nhãn, nút, Nơi Ngày nhiệt Số màu sắc Ghi lấy lấy mẫu độ/ lượng cảm quan mẫu thị (đã sử dụng, nhiệt độ pha hồi chỉnh, ) Nhiệt độ nhận mẫu đơn vị tiếp nhận:……… Người gửi mẫu (Ký, ghi rõ họ tên) Lãnh đạo đơn vị (Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên) Phụ lục 23 Hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng (Ban hành kèm theo định 1830/QĐ-BYT ngày 26/05/2014) HƯỚNG DẪN LẤY MẪU BỆNH PHẨM ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TAI BIẾN NẶNG SAU TIÊM CHỦNG Tình trạng phản ứng Phản ứng chỗ Áp xe Viêm hạch Hội chứng thần kinh trung ương không liệt Hội chứng thần kinh trung ương có liệt Sốc Hội chứng sốc nhiễm độc Tử vong Mẫu bệnh phẩm Máu Bệnh phẩm ổ viêm, máu Máu Dịch não tủy, máu Phân Máu Máu, nuôi cấy máu Xét nghiệm tử thi, mô, quan Làm tối đa xét nghiệm cận lâm sàng trước tử vong Phụ lục 24 Biểu mẫu nhập thông tin tai biến nặng sau tiêm chủng (Ban hành kèm theo định 1830/QĐ-BYT ngày 26/05/2014) BIỂU MẪU NHẬP THÔNG TIN VỀ TAI BIẾN NẶNG SAU TIÊM CHỦNG Tuổi TT Họ tên Nam Nữ Địa Thời Loại vắc gian Thời xin, mũi số xuất gian sử Triệu Mã ngày dụng vắc chứng số sản xuất, phản xin (giờ, hạn sử dụng, ứng ngày) nhà sản xuất (giờ, ngày) Diễn biến lâm sàng Tình trạng Xử trí Thời Kết luận gian (nguyên tiến nhân, loại hành tai biến điều tra nặng sau (giờ, tiêm ngày) chủng) Hội đồng (cấp tỉnh, Bộ) Ngày Ngày báo họp cáo Hội tuyến đồng Ghi Phụ lục 25 Bảng tỷ lệ phản ứng sau tiêm chủng loại vắc xin theo Tổ chức Y tế Thế giới (Ban hành kèm theo định 1830/QĐ-BYT ngày 26/05/2014) BẢNG TỶ LỆ PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG CỦA TỪNG LOẠI VẮC XIN THEO TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI Bảng 1: Các phản ứng thông thường Phản ứng chỗ Các triệu chứng TT Loại vắc xin Sốt (>38°C) (sưng, đau, đỏ) toàn thân BCG 90-95% Viêm gan B 1-6% Người lớn  15% Trẻ em  5% Hib 5-15% 2-10% Cúm bất hoạt 10-64% 5-12% Cúm sống 16-31% 4-23% Viêm não Nhật Bản bất hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CẢNH GIÁC DƯỢC, HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CẢNH GIÁC DƯỢC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay