THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

81 2 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:23

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRƯƠNG NAM PHÚ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HỒI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRƯƠNG NAM PHÚ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS KIỀU THANH NGA HÀ NỘI, năm 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên giới nay, đa phần vấn đề mang tính tồn cầu liên quan tới sống người có liên quan đến biển đại dương Việt Nam quốc gia ven biển nằm bên bờ Tây Biển Đơng, có địa trị địa kinh tế quan trọng quốc gia có, với bờ biển dài 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam Theo Công ước Liên Hợp Quốc Luật Biển năm 1982 nước ta ngày có vùng biển rộng lớn triệu km2, gấp ba lần diện tích đất liền Từ lợi vị trí, địa lý vài trò biển q trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng – an ninh (QP-AN), Bộ Chính trị ban hành Nghị 03-NQ/TW, ngày 06/5/1993 số nhiệm vụ phát triển kinh tế biển Trong khẳng định rằng, phải đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đôi với tăng cường bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia Ngày 22/9/1997 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20- CT/TW đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố (CNH - HĐH) Từ quan điểm đạo trên, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) thông qua Nghị số 09NQ/TW, ngày 9/02/2007về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 Nghị xác định quan điểm đạo, định hướng phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh biển, làm giàu từ biển sở phát huy tiềm từ biển, phát triển toàn diện ngành, nghề biển với cấu phong phú, đại, tạo tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu cao với tầm nhìn dài hạn.Tuy nhiên, dừng lại điều kiện nay, không bắt kịp xu chung giới, hạn chế việc bảo vệ khai thác lợi từ biển, mà lại hạn chế mở rộng biển quốc tế Cụ thể hóa đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 20/8/2007 thực Nghị Hội nghị Trung ương (khoá X) “Chiến lược biển đến năm 2020”.Trong xác định, phát triển nhanh kinh tế biển vùng ven biển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh tuyến biển Hoài Nhơn huyện đồng ven biển có vị trí chiến lược quan trọng, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh phía Bắc tỉnh Bình Định.Có lợi bờ biển dài 23 km giàu tài nguyên, đội tàu khai thác xa bờ nhiều kinh nghiệm hùng hậu tỉnh Bình Định Phát huy tiềm lợi sẵn có, sở chương trình hành động số 16CTr/TU Tỉnh ủy Bình Định Nghị quyết, Chương trình hành động Huyện ủy Hồi Nhơn xác định phát triển kinh tế biển ngành kinh tế mũi nhọn phát triển bền vững lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến kết hợp với du lịch tương xứng với tiềm năng, mạnh địa phương.Thời gian qua, huyện tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống giao thơng, nạo vét cảng biển, đầu tư đóng mới, cải hoán tàu thuyền, dịch vụ hậu cần ven biển Nhờ đó, sản lượng đánh bắt thủy sản ngày tăng chiếm tỷ trọng lớn cấu GDP huyện, góp phần quan trọng việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân huyện Hồi Nhơn Trên sở sách phát triển kinh tế biển Trung ương, từ năm 2010 đến nay, huyện Hoài Nhơn ban hành thực sách phát triển kinh tế biển như: Chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 04/10/2011 Ban Thường vụ Huyện ủy thực Nghị Đại hội Đảng lần thứ XVIII tỉnh huyện khai thác, nuôi trồng gắn với chế biến dịch vụ thủy sản, giai đoạn 2011 – 2015; Công văn 161-CV/HU, ngày 01/8/2012 Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên truyền giảm thiểu tàu cá, ngư dân bị nước ngồi bắt giữ; Chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 31/5/2016 Huyện ủy phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 8029/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 UBND huyện Hoài Nhơn Kế hoạch cụ thể triển khai thực Chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 31/5/2016 Huyện ủy phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, giai đoạn 2016-2020 Tập trung đạo thực Nghị định số 67/2014/QĐ-TTg Chính phủ số sách phát triển thủy sản; Thực Quyết định 48/2010/QĐ-TTg số sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản dịch vụ khai thác hải sản vùng biển xa.Bước đầu đạt kết đáng ghi nhận, kể đến huyện có 116/140 hồ sơ tàu cá tỉnh Bình Định phê duyệt (67 tàu vỏ thép, 40 tàu vỏ gỗ, tàu vỏ composite) vay vốn ưu đãi, đóng hồn thành bàn giao 17 tàu vỏ thép, hàng nghìn lượt tàu cá đánh bắt xa bờ hỗ trợ theo với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng Mặc dù có sách phù hợp, việc thực sách phát triển kinh tế biển Hồi Nhơn nhiều bất cập như: Quản lý Nhà nước số lĩnh vực phát triển kinh tế biển chưa đồng bộ; Việc kiểm tra, kiểm soát, quản lý hoạt động tàu cá khai thác, đánh bắt hải sản biển nhiều hạn chế, bất cập.Vì thế, kinh tế biển Hồi Nhơn hạn chế như: Chưa đánh thức hết tiềm mạnh kinh tế biển phục vụ cho trình phát triển kinh tế - xã hội an ninh - quốc phòng Tình trạng ngư dân xâm phạm lãnh hải nước bị bắt giữ xảy Tàu thuyền, ngư dân hành nghề biển bị tai nạn cố biển xảy nhiều Phương tiện, lực lượng lao động nghề cá phát triển tự phát, hoạt động đơn lẻ, phân tán; sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ đội tàu đánh bắt xa bờ Khai thác, đánh bắt bừa bãi, ô nhiễm môi trường chưa kịp thời khắc phục; Trình độ người lao động kinh tế biển thấp Cửa biển Tam Quan thường xuyên bị bồi lấp; hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền thường xuyên tải… Để tiếp tục quản lý, khai thác hiệu tiềm mạnh kinh tế biển, để kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Hoài Nhơn cần phải đánh giá thực trạngthực sách, bên cạnh việc đánh giá kết quả, cần tìm hạn chế, tồn việc thực sách để tìm ragiải pháp hiệu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biểntrong thời gian tới Với lý trên, chọn đề tài“Thực sách phát triển kinh tế biển từ thực tiễn huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định” làm luận văn Thạc sĩ, chun ngành Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu đề tài Mặc dù quốc gia biển, có tiềm năng, lợi lớn kinh tế biển trước năm 2007 mơ hình quản lý kinh tế biển Việt Nam chưa thực hình thành Chỉ tới đời Nghị số 09-NQ/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2007 Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, mơ hình quản lý kinh tế biển Việt Nam định hình rõ nét Cho đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến kinh tế biển, kể đến như: Nguyễn Văn Hiến, “Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo Tổ quốc vấn đề đặt ra”, đăng Tạp chí Quốc phòng tồn dân, tháng 12/2011[19] Bài viết nghiên cứu vị trí chiến lược trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đảng Nhà nước ta sớm quan tâm tới việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giải tranh chấp biển phát triển kinh tế biển Lê Thị Thanh Hà “Phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ môi trường biển, đảo Việt Nam nay”, đăng Tạp chí cộng sản, ngày 10/11/2016[18] Nghiên cứu cho thấy, bước sang kỷ XXI, trước sức ép gia tăng dân số, q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa nhanh nhu cầu tăng trưởng kinh tế cao, nguồn tài nguyên đất liền ngày cạn kiệt, tiến biển, khai thác biển, làm giàu từ biển hướng đắn nhằm khai thác hiệu tiềm phát triển kinh tế to lớn Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường biển, đảo Nguyễn Thị Hoài Thu với “Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”, đăng Tạp chí cộng sản, ngày 13/12/2017[25] Nghiên cứu rằng, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam có ý nghĩa to lớn, bối cảnh quốc gia giới nỗ lực vươn biển, xây dựng chiến lược biển, tăng cường tiềm lực mặt để khai thác bảo vệ biển Lại Lâm Anh với: “Quản lý kinh tế biển: kinh nghiệm quốc tế vận dụngvào Việt Nam”, Luận án tiến sĩViện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Học viện Khoa học xã hội (2013)[1] Luận án hệ thống hoá vấn đề quản lý kinh tế biển, từ khái niệm, vai trò, chiến lược, sách, mơ hình thể chế phát triển kinh tế biển Tiếp cận nghiên cứu thực tiễn quản lý kinh tế biển Trung Quốc, Malaysia Singapore, để tìm vấn đề có tính quy luật quản lý kinh tế biển nói chung Từ đó, đề tài đưa số đề xuất, mang tính gợi ý sách quản lý kinh tế biển Việt Nam Vũ Văn Phái với “Biển phát triển kinh tế biển Việt Nam: khứ, tương lai”[22], Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nộinăm 2008 Tác giả nhấn mạnh: Từ thời cổ đại đến nay, người Việt Nam biết khai thác sử dụng nguồn tài nguyên biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với trình độ từ thấp đến cao bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia Hiện năm tới, phát triển kinh tế biển - chiến lược quan trọng nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, thực cách toàn diện với đầy đủ lĩnh vực nghề cá (đánh bắt, nuôi trồng chế biến), giao thông - thương mại (hệ thống cảng biển, đội tàu,….), khai thác khống sản, cơng nghiệp, du lịch dịch vụ khác Đối với Hoài Nhơn, huyện có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn tỉnh Bình Định Những năm qua có nhiều chủ trương, sách có số cơng trình nghiên cứu có liên quanđến kinh tế biển huyện Hồi Nhơn như: Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 07 tháng năm 2018 có viết “Ngư dân Hồi Nhơn (Bình Định) khai thác xa bờ có trách nhiệm” Đó định hướng huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định đề cho mùa khai thác năm 2018, đảm bảo khơng có trường hợp ngư dân huyện xâm phạm lãnh hải nước ngồi Trang Thơng tin điện tử UBKT Trung ương, ngày 16 tháng năm 2016 có viết “Hồi Nhơn phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo”[28] Sau Nghị đại hội Chương trình hành động Huyện ủy ban hành, cấp ủy, quyền thực tốt việc triển khai lãnh đạo, đạo thực nghị cấp ủy cấp bước đầu vào sống đạt số kết đáng ghi nhận Chương trình hành động số18-CTr/HU, ngày 31/5/2016 Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn thực Nghị Đại hội Đảng huyện, lần thứ XIX “Về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo giai đoạn 2016-2020”[3] Trong thời gian qua, tình hình an ninh biển đơng diễn biến khó lường, thời tiết diễn biến phức tạp, nguồn lợi thủy sản giảm sút Từ nhu cầu đó, Huyện ủy Hồi Nhơn ban hành Chương trình hành động số18CTr/HU, với nỗ lực hệ thống trị đưa kinh tế biển huyện phát triển trở thành ngành kinh tế quan trọng địa phương Quyết định số 8029/QĐ-UBND, ngày 23/11/2016 UBND huyện Hoài Nhơn ban hành Kế hoạch cụ thể triển khai thực Chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 31/5/2016 Huyện ủy phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, giai đoạn 2016 – 2020.[29] Báo cáo Sơ kết thực Chương trình hành động số 18-CTr/HU Huyện ủy ngày 31 tháng năm 2016 “phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, giai đoạn 2016-2020”[20] Được lãnh đạo, đạo liệt Ban Thường vụ Huyện ủy tâm hệ thống trị, đồng thuận địa phương người dân, qua 02 năm triển khai thực Chương trình hành động số 18-Ctr/HU đạt số mặt tích cực kết bước đầu lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản Quyết định số 1839/QĐ-UBND, ngày 31/5/2016 UBND tỉnh Bình Định việc phê duyệt Quy hoạch phân khu chức tỉ lệ 1/2000 hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (Hồi Nhơn).[30] Báo Bình Định, ngày 21 tháng năm 2017 có viết “Hồi Nhơn, phát triển kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” Với lợi bờ biển dài 23 km giàu tài nguyên đội tàu khai thác xa bờ nhiều kinh nghiệm hùng hậu tỉnh Bình Định, năm qua, Ðảng huyện Hoài Nhơn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn địa phương Báo Bình Định, ngày 29 tháng năm 2018 có viết “Hồi Nhơn phát triển kinh tế biển” Những năm qua, ngư dân Hoài Nhơn chủ động đầu tư nâng cấp tàu cá, cải tiến ngư lưới cụ, khai thác kiêm nghề; thành lập tổ đoàn kết biển, nghiệp đoàn nghề cá… đánh bắt đạt hiệu quả, sản lượng giá trị khai thác hải sản tăng qua năm, góp phần phát triển KT-XH địa phương Mặc dù, thời gian qua khơng đề tài nghiên cứu phát triển kinh tế biển, gắn với đảm bảo chủ quyền biển đảo Tuy nhiên, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu sâu sách phát triển kinh tế biển từ thực tiễn huyện Hồi Nhơn Xuất phát từ lý tơi chọn đề tài làm luận văn thạc sĩ mình, đề tài luận văn thực có kế thừa, phát triển kết thực trước để đánh giá, phân tích, từ đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn sách phát triển kinh tế biển Nghiên cứu đánh giá việc thực sách phát triển kinh tế biển huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định Từ đề xuất giải pháp, kiến nghị thực hiệu sách phát triển kinh tế biển huyện Hoài Nhơn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Khái quát sở lý luận thực tiễn thực sách phát triển kinh tế biển - Phân tích, đánh giá, thực trạng việc thực sách phát triển kinh tế biển huyện Hoài Nhơn từ năm 2010 đến - Đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiệu sách phát triển kinh tế biển Hoài Nhơn thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Thực sách phát triển kinh tế biển huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 10 Bảng 3.1 Kế hoạch khai thác hải sản đến năm 2020 TT Xã, thị trấn Nội dung Tam Quan Bắc Tam Quan Nam Số lượng tàu 2019 2020 900 900 900 400.000 410.000 410.000 Sản lượng Tấn 12.300 12.400 12.500 230 230 230 Số lượng tàu Chiếc Công suất CV 95.000 97.000 97.000 Sản lượng Tấn 4.700 4.700 4.800 200 200 200 Chiếc Hồi Thanh Cơng suất CV 98.000 98.000 98.000 Sản lượng Tấn 5.700 5.800 6.000 500 500 500 Hoài Hương Số lượng tàu Hoài Mỹ Hồi Hải Các xã khác Tổng cộng Chiếc Cơng suất CV 250.000 250.000 250.000 Sản lượng Tấn 16.700 16.900 17.000 150 150 150 Chiếc Công suất CV 40.000 40.000 40.000 Sản lượng Tấn 1.500 1.500 1.500 215 200 200 Số lượng tàu 2018 CV Số lượng tàu Chiếc Năm Công suất Số lượng tàu ĐVT Chiếc Công suất CV 100.000 95.000 95.000 Sản lượng Tấn 4.900 5.000 5.000 20 20 20 Số lượng tàu Chiếc Công suất CV 10.000 10.000 10.000 Sản lượng Tấn 200 200 200 2.315 2.400 2.500 Số lượng tàu Chiếc 67 Công suất CV Sản lượng Tấn 993.000 1.000.000 1.000.000 46.000 46.500 47.000 3.2.4 Nuôi trồng thuỷ sản - Theo mục tiêu (hoặc phấn đấu), diện tích mặt nước ni đến năm 2020 150 ha, sản lượng thuỷ sản ước đạt 1.500 Phát triển nuôi chuyên tôm 70 xã Hồi Hải, Hồi Mỹ, Hồi Hương; 80 ni tổng hợp xã Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Hồi Châu Bắc thị trấn Tam Quan; ni trồng thuỷ sản theo hướng bền vững, thân thiện môi trường - Hàng năm, tranh thủ áp dụng thực mơ hình Trung tâm Khuyến nơng - Khuyến ngư đưa đối tượng vào nuôi; phát triển nuôi đối tượng thuỷ sản vùng bị ô nhiễm nhằm cải tạo môi trường, áp dụng phương thức nuôi phù hợp 80 xã Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Hoài Châu Bắc thị trấn Tam Quan - Chuyển đổi số diện tích đất ni trồng thuỷ sản nằm vùng quy hoạch dịch vụ hậu cần nghề cá sang mục đích khác để đầu tư phát triển có hiệu - Áp dụng tiến kỹ thuật vào nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, củng cố phát huy hiệu mơ hình Tổ cộng đồng ni tơm xã Hoài Hương, Hoài Mỹ, Hoài Hải; phát triển nuôi trồng thuỷ sản gắn với phát triển bền vững; trồng rừng ngập mặn nhằm cải thiện môi trường sinh thái vùng ni (Hồi Hải, Hồi Mỹ, Hồi Hương) diện tích 2,5 xung quanh vùng ni tơm - Tập trung đạo lịch thời vụ, kiểm dịch giống, thuốc thú y thuỷ sản, quản lý chặt chẽ sở sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn thuỷ sản; xử lý hộ nuôi tôm, cá tự phát, vùng quy hoạch 68 69 Bảng 3.2 Nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 TT Xã, thị trấn 2019 2020 20 25 25 Sản lượng Tấn 280 300 300 Diện tích Ha 25 25 25 Sản lượng Tấn 250 300 300 Diện tích Ha 8 Sản lượng Tấn 200 200 200 Tam Quan Diện tích Ha 35 35 35 Nam Sản lượng Tấn 320 350 350 Diện tích Ha 17 17 17 Sản lượng Tấn 130 130 130 Tam Quan Diện tích Ha 25 40 40 Bắc Sản lượng Tấn 220 220 220 Diện tích Ha 130 150 150 Sản lượng Tấn 1.400 1.500 1.500 Hoài Mỹ Hoài Hương 2018 Ha Hoài Hải Năm Diện tích ĐVT Nội dung Tam Quan Tổng cộng 3.2.5 Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ ven biển Phấn đấu đến năm 2020, đưa xã Tam Quan Bắc trở thành trung tâm phát triển mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá, thương mại, dịch vụ phía Bắc huyện - Mời gọi nhà đầu tư xây dựng nhà máy thu mua, chế biến cá ngừ đại dương xã Tam Quan Bắc; khuyến khích nhà đầu tư mở rộng quy mơ, đổi thiết bị công nghệ, phát triển sở thu mua, chế biến tiêu thụ hải sản gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ môi trường; bước phát triển chế biến hải sản theo chiều sâu, đa dạng hoá sản phẩm; tổ chức 70 liên kết sản xuất hải sản từ khai thác đến chế biến tiêu thụ sản phẩm; phối hợp triển khai thành công nhân rộng mô hình khai thác, thu mua, xuất cá ngừ đại dương theo chuỗi; xây dựng thương hiệu cá ngừ đại dương Đầu tư tập trung chế biến sản phẩm hải sản có tiềm mạnh huyện như: cá ngừ đại dương, tôm, mực, nước mắm Xây dựng đưa vào hoạt động nhà máy đóng tàu vỏ thép; ưu tiên sở đóng sửa chữa tàu cá mở rộng quy mô, đầu tư đồng khí để đóng tàu cá, phấn đấu đưa Tam Quan Bắc trở thành trung tâm đóng sửa chữa tàu cá lớn khu vực Miền Trung; hàng năm đóng 200 tàu vỏ gỗ có cơng suất từ 400 CV trở lên 10 tàu cá vỏ thép, có cơng suất trung bình 800 CV/1 tàu; sửa chữa lớn nâng cấp 1.000 tàu cá khai thác xa bờ - Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư xây dựng sở hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch; tranh thủ quan tâm UBND tỉnh đưa huyện vào quy hoạch tuyến Du lịch giai đoạn 2016-2020 tỉnh; quy hoạch xây dựng khu du lịch tổng hợp Hồng Gia (Tam Quan Bắc), khu du lịch Ca cơng (Hồi Hương), phát triển đa dạng loại hình du lịch du lịch di tích, lịch sử văn hố (Động Cườm – Tam Quan Nam, Trạm Phẩu - Hoài Mỹ, Bến tàu Không số - Lộ Diêu), du lịch làng nghề (Bún số 8, Thảm xơ dừa,…), du lịch loại hình văn hố phi vật thể (chèo Bá trạo, hát lăng, hát Bài chòi cổ dân gian, đua thuyền…), danh thắng địa phương… bước đưa du lịch biển trở thành ngành kinh tế quan trọng huyện - Tăng cường đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghề khai thác hải sản xa bờ Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cảng cá, khu hậu cần nghề cá mở rộng khu neo đậu tàu cá; khuyến khích hỗ trợ tổ, đội khai thác hải sản xa bờ đầu tư đóng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá; xây dựng thương hiệu vi cước cá, cá ngừ đại dương Tam 71 Quan…; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hải sản có lợi địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng hoá kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm; tập trung công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn gian lận thương mại chất lượng hàng hoá xã ven biển - Thực tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai sách, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thành phần kinh tế, nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo 3.2.6 Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ven biển - Mạnh dạn liên kết sở đào tạo tỉnh, trung tâm đào tạo nghề cho lao động ven biển Ưu tiên đào tạo công nhân lành nghề, cán có kỹ thuật cao Mở rộng dạy nghề, truyền nghề nhiều hình thức đa dạng, phong phú Có sách khuyến khích cho nghệ nhân truyền nghề, hỗ trợ học nghề cho lao động thường xuyên biển như: máy trưởng, thuyền trưởng, ngư dân,… Tăng cường khuyến khích, hướng ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương theo phương pháp Nhật Bản - Xây dựng chương trình đa dạng hố hình thức đào tạo phù hợp với đối tượng định hướng phát triển kinh tế – xã hội vùng biển, ven biển, bao gồm chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ công nhân kỹ thuật, lao động quản lý, đội ngũ doanh nhân - Đẩy mạnh xã hội hoá mở rộng hợp tác quốc tế công tác đào tạo; Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cơng chức; Chú trọng phát triển có sách hỗ trợ đào tạo nghề, lao động vùng nơng thơn thu hồi đất q trình thị hố phát triển ngành phi nơng nghiệp - Cơ chế sách hấp dẫn để khuyến khích đội ngũ lao động có chun mơn, nghiệp vụ giỏi; Thu hút chuyên gia, lao động trình độ cao từ bên vào lĩnh vực ưu tiên mà lực lượng chỗ thiếu 72 - Chú trọng việc đào tạo nâng cao dân trí, gắn với thay đổi tập quán lạc hậu phận dân cư vùng ven biển, bãi ngang 3.2.7.Phát triển khoa học - công nghệ - Nhanh, nhạy tiếp cận thành tựu KHCN tiên tiến giới, cách mạng công nghiệp 4.0, tương lai tác động mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế biển lĩnh vực liên quan Sớm đưa cách mạng công nghiệp 4.0 ứng dụng vào sản xuất, khai thác, chế biến sản phẩm từ biển như: công nghệ đánh bắt, nuôi trồng chế biến hải sản, công nghệ sinh học biển, công nghệ dược phẩm biển, công nghệ hoá học, phát triển nguồn lượng thuỷ triều lượng sóng biển, - Tăng cường ứng dụng đổi KHCN lĩnh vực kinh tế biển ven biển như: cơng nghệ khí chế tạo tàu biển, công nghệ vận tải biển, xây dựng cơng trình biển, ven biển, cơng nghệ xử lý chất thải, - Tăng cường công tác nghiên cứu bản, giải vấn đề mang tính cơng nghệ quan trọng nghiên cứu đánh giá tiềm tài nguyên, dự báo biến cố tự nhiên Nâng cao công nghệ, quan sát yếu tố tự nhiên môi trường nhằm phục vụ hiệu công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai Tăng cường đào tạo, đầu tư trang thiết bị phục vụ khoa học, đổi công tác nghiên cứu chế quản lý khoa học 3.2.8 Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội xã ven biển bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật làm chuyển biến nhận thức cán bộ, đảng viên nhân dân ý nghĩa tầm quan trọng 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc; trọng xây dựng quốc phòng tồn dân, xây dựng trận quốc phòng tồn dân gắn với trận an ninh nhân dân trận biên phòng toàn dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia 73 tình hình phong trào tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hoá; quản lý chặt chẽ hoạt động người, phương tiện khu vực biên giới biển, khơng ngừng củng cố trận lòng dân ngày vững - Hàng năm tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân biển; thực quy chế phối hợp lực lượng công an, quân đội, biên phòng đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu lực thù địch, giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội.Thực có hiệu Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 Chính phủ huy động nhân lực, tàu thuyền phương tiện dân tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tiếp tục củng cố xây dựng lực lượng dân quân biển đạt 1,28% so với dân số; giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội khu vực biên giới biển; tăng cường công tác cảnh báo phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền phổ biến pháp luật chủ quyền biên giới quốc gia quy định khai thác hải sản Biển Đông; tuyên truyền vận động giáo dục ngư dân không xâm phạm lãnh hải nước ngoài, bảo đảm an toàn cho người phương tiện hoạt động biển - Chủ động chuẩn bị chu đáo từ xây dựng, bố trí lực lượng, trận phù hợp nhằm sẵn sàng đối phó, ngăn chặn có hiệu xung đột xảy biển để giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải đất nước; 3.2.9 Huy động nguồn vốn thực Nguồn vốn yếu tố quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó định quy mơ mở rộng đầu tư, tính hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết doanh nghiệp tham gia vào hoạt động phát triển kinh tế, vốn đầu tư phát triển kinh tế nói chung phát triển kinh tế biển nói riêng – cần thực số giải pháp 74 sau: Đa dạng hố hình thức huy động vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư từ nhiều nguồn nước để phát triển ngành mũi nhọn, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Mở rộng mạng lưới hoạt động ngân hàng, nâng cao thời gian giao dịch, thời gian nhận gửi, thu hồi, thời gian vay phải thích hợp với giai đoạn dân chúng, doanh nghiệp Bên cạnh đó, đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo niềm tin với khách hàng Cải tiến thủ tục tạo điều kiện, nhanh gọn cho khách hàng đến vay gửi tiền mà đảm bảo xác an tồn bảo mật cao Mở rộng mạng lưới tín dụng, huyện có tiềm lợi phát triển kinh tế biển thành ngành kinh tế mũi nhọn, lĩnh vực du lịch, khai thác đánh bắt, nuôi trồng, chế biển thủy hải sản, hậu cần nghề cá… Do phải tăng cường nguồn vốn đầu tư tín dụng trung dài hạn cách hiểu Bên cạnh việc đầu tư phải thẩm định kỹ càng, với dự án mang tính khả thi có hiệu kinh tế - xã hội cao để góp phần thúc đẩy kinh tế biển, đảm bảo nguồn vốn tín dụng Trong q trình đầu tư phải kịp thời, mang tính đặc thù kinh tế biển Yêu cầu vốn lớn với thời gian dài mang tính chất thời vụ cao Phát huy nguồn lực như, truyền thống tự lực, tự cường để huy động toàn nguồn lực nhân dân địa phương, đồng thời cần giúp đỡ quan trọng Trung ương, tỉnh, giúp đỡ kiều bào nước ngoài, liên doanh, liên kết tổ chức tỉnh, với phương châm phát triển kinh tế biển vùng ven biển Bên cạnh cần sử dụng hiệu nguồn vốn ngân sách tỉnh, Trung ương viện trợ nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế biển, cơng trình thuộc kết cấu hạ tầng lớn cảng, đường giao thông, khu đô thị, khu cơng nghiệp… Cần có sách tập trung đầu tư mức, đồng dứt điểm nhằm phát huy cao lực hiệu khai thác, đặc biệt cụm công nghiệp, cảng, hạ tầng 75 du lịch, sở sản xuất dịch vụ nhằm tạo sức bật nhanh cho phát triển kinh tế biển vùng ven biển huyện Hồi Nhơn Thực hiệu sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Quyết định 48/2010 Nghị định 67/2014 Chính phủ hỗ trợ nhiên liệu, vay vốn với lãi suất ưu đãi để đóng tàu vươn khơi, bám biển dài ngày, khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc Tranh thủ nguồn vốn vay ưu đãi Chính phủ phát triển thuỷ sản, vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách, vốn vay nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư phát triển kinh tế biển xây dựng kết cấu hạ tầng quan trọng Hàng năm, UBND huyện bố trí nguồn vốn trình HĐND huyện xem xét định 3.2.10 Điều kiện thực thi Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý nhà Nước cấp vai trò Mặt trận, đồn thể Tăng cường lãnh đạo giám sát cấp việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng vùng biển ven biển Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, tới cấp, ngành tầng lớp nhân dân tầm quan trọng biển phát triển kinh tế quốc phòng, để từ người nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước, tạo thống ý chí hành động Đảng đồng thuận cao toàn xã hội, từ khơi dậy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tâm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, vùng ven biển thành thực.Nâng cao hiệu quản lý máy quyền từ cấp huyện đến cấp sở, đặc biệt địa phương ven biển, rà soát, điều chỉnh, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính thống quản lý điều hành phát triển kinh tế biển cách bền vững hiểu Phát huy vai trò mặt trận đồn thể trị - xã hội 76 cơng xây dựng khối đoàn kết toàn dân tra, kiểm ta, giám sát, đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội giữ gìn ổn định trị, trật tự an tồn xã hội vùng biển ven biển, làm cho tầng lớp nhân dân hưởng lợi từ phát triển kinh tế 3.3 Đề xuất, kiến nghị - Đôn đốc, kêu gọi doanh nghiệp thực đầu tư xây dựng dự án giao; tiếp tục mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án du lịch, dịch vụ thương mại, dân cư dọc bờ biển từ Tam Quan Bắc đến xã Hoài Hương gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh - Trung ương, Tỉnhtạo điều kiện có hướng dẫn ngư dân vận dụng tốt sách phát triển thuỷ sản để cải hốn đóng tàu cá vỏ vật liệu mới, nhằm đại hố đội tàu khai thác xa bờ; nhân rộng có hiệu mơ hình khai thác bảo quản sản phẩm hải sản theo công nghệ Nhật Bản - Tuyên truyền chủ tàu ngư dân khai thác không vi phạm lãnh hải nước khu vực; áp dụng thực Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 Chính phủ quy định xử phạt hành hoạt động thuỷ sản văn pháp luật có liên quan Quy hoạch vùng nuôi, trọng cải tạo vùng nuôi tôm bị ô nhiễm; đưa đối tượng vào nuôi vùng bị ô nhiễm - Đề nghị Trung ương, tỉnh cần có sách mới, hướng dẫn cụ thể hỗ trợ kinh phí cho người dân đóng tàu thuyền hỗ trợ kinh phí tàu thuyền đánh bắt xa bờ Tiểu kết chương Đưa định hướng giải pháp tăng cường thực sách phát triển kinh tế biển huyện Hồi Nhơn thời gian tới có ý nghĩa quan trọng, cụ thể hóa mục tiêu đưa huyện nhà trở thành có kinh tế biển phát triển trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc tỉnh Bình Định Các mục tiêu, định 77 hướng giải pháp phát triển kinh tế biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo huyện Hoài Nhơn xây dựng dựa sở mục tiêu chung trình phát triển kinh tế – xã hội Với tinh thần chung nước cụ thể hóa đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước phát triển kinh tế biển, năm qua huyện Hoài Nhơn tiến hành triển khai tập trung phát triển kinh tế biển coi ngành kinh tế chủ lực huyện Nghị Đảng huyện Hồi Nhơn khẳng định q trình phát triển kinh tế biển huyện thời gian qua chưa thấy điểm bật với vai trò ngành kinh tế mũi nhọn Để thực thành công mục tiêu kinh tế biển, gắn với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, bên cạnh yếu tố tác động từ bên trong, bên sở lý luận khoa học với thực tiễn; Đề 10 giải pháp trọng tâm để thực hiệu sách phát triển kinh tế biển huyện Hoài Nhơn thời gian tới, đặc biệt trọng giải pháp phát triển khoa học - công nghệ, nghiên cứu, tiếp cận, ứng dụng thành cách mạng công nghiệp 4.0 78 KẾT LUẬN Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, chủ trương đắn Đảng Nhà nước ta trước yêu cầu đòi hỏi công xây dựng đất nước bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Với đặc điểm quốc gia ven biển, Việt Nam có tiềm lợi lớn để phát triển ngành kinh tế biển trở thành ngành kinh tế chủ lực đóng góp quan trọng vào q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nghịquyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII khẳng định Mỗi giai đoạn, kinh tế biển Việt Nam năm đổi có chuyển biển chất lượng Cơ cấu ngành hợp lý hơn, xuất ngành kinh tế biển gắn với khoa học - kỹ thuật đại khai thác dầu khí, đánh bắt thuỷ sản xa bờ, vận tải biển, công nghiệp tàu biển, du lịch biển - đảo tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Bên cạnh nghề truyền thống khơng bị mai mà lại phát triển vào áp dụng khoa học đại, đưa lại suất chất lượng cao, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động Với việc khai thác nguồn lợi từ biển góp to lớn phát triển đất nước, dầu khí, khai thác hải sản du lịch, dịch vụ hậu cần nghề cá đưa ngoại tệ lớn cho quốc gia Trong bối cảnh chung nước tỉnh Bình Định, kinh tế biển Hoài Nhơn chủ yếu dựa vào khai thác, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển du lịch ven biển - mặt mạnh huyện, góp phần quan trọng vào nghiệp CNH - HĐH xố đói giảm nghèo, giải việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân huyện Mặc dù vậy, kinh tế biển Hoài Nhơn trọng tâm khai thác đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, hải sản du lịch, kinh tế biển huyện Hoài 79 Nhơn phát triển chiều rộng, chưa có chiều sâu, dẫn đến tăng trưởng chưa vững Như ngành du lịch bộc lộ điểm tiềm năng, chưa phát huy hết mạnh, lực lượng sản xuất chưa chuyên nghiệp, trình độ chưa cao, còn mang tính thời vụ, dịch vụ đơn điệu chưa đáp ứng yêu cầu ngành đặt ngành thuỷ sản chủ yếu khai thác tài nguyên sẵn có, việc đầu tư khoa học - kỹ thuật, chuyển giao cơng nghệ nhiều hạn chế, việc ni trồng, đánh bắt mang tính nhỏ lẻ khơng có liên kết cho thấy kinh tế biển phát triển chưa bền vững Bên cạnh đó, phát triển kinh tế biển vùng ven biển lại trọng bảo vệ môi trường sinh thái phá vỡ cảnh quan dẫn đến nhiều tiềm ẩn, thách thức đe doạ phát triển bền vững kinh tế biển Tình trạng tàu thuyền, ngư dân xâm phạm lãnh hải nước diễn thường xuyên gây ảnh hưởng lớn đến công tác ngoại giao Việt Nam với nước khu vực Nếu không quan tâm có giải pháp kịp thời thời gian tới, kinh tế biển Hồi Nhơn có khả tụt hậu so với mặt chung nước Kinh tế biển kinh tế đa ngành gắn trực tiếp với đất liền môi trường biển, mà tảng hệ sinh thái biển, rừng ngập mặn, với công nghệ đại Với đặc trưng kinh tế biển trình hội nhập kinh tế quốc tế, cần trì tiềm kinh tế biển cách lâu dài khai thác hiệu phục vụ cho kinh tế phát triển cách bền vững Phải hướng tới phát triển bền vững cho hơm cho mai sau, khơng thể trước mắt mà làm cạn kiệt môi trường biển, mà phải trì cho hệ mai sau Đó nhiệm vụ hàng đầu đặt kỳ Đại hội Đảng huyện, lần thứ XIX phát triển kinh tế biển bền vững, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, đóng góp phần lớn GDP chung huyện 80
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay