THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TỪ THỰC TIỄN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

81 1 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:22

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐOÀN KIM THANH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TỪ THỰC TIỄN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Chính sách cơng Mã số: 834 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI NHẬT QUANG HÀ NỘI, 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giải việc làm ln chủ để nóng khơng riêng Việt Nam mà vấn đề chung nhiều quốc gia giới, có nước phát triển Theo Báo cáo Cơ quan thống kê Hàn Quốc tháng năm 2017 cho thấy tỉ lệ thất nghiệp nhóm niên tăng cao 18 năm qua.Tỉ lệ thất nghiệp niên Hàn Quốc độ tuổi từ 15 đến 29 mức 8%, gấp đôi tỉ lệ thất nghiệp trung bình nước Ở xứ sở kim chi, việc làm ổn định không "cần câu cơm" mà yếu tố định thành bại chỗ đứng xã hội cá nhân [15] Năm 2018, Italy, niên phải thức đậy từ nửa đêm để xin việc làm tình trạng phổ biến, tỷ lệ thất nghiệp niên nước lên tới 30% [16] Tại Hoa Kỳ, tổng số người thất nghiệp năm 2008 lên tới số cao kỷ lục kể từ năm 1945 Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố tháng 10 năm 2008, số lượng người thất nghiệp 423.000 tháng 11 584.000 người.Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực Chính phủ Hoa Kỳ nhiệm kỳ Tổng thống Donal Trump, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ giảm trung bình tháng kinh tế nước tạo 185.000 việc làm Số việc làm tạo tháng vừa qua chủ yếu lĩnh vực khai mỏ, chăm sóc y tế, bảo hiểm xã hội giải trí Tuy nhiên, vấn đề giải việc làm nước nhiều thách thức Ở nước ta, niên lực lượng lao động lớn xã hội nguồn lực quan trọng cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Hằng năm có khoảng 1,2 - 1,6 triệu niên bước vào tuổi lao động [4] Theo kết điều tra lao động việc làm toàn quốc Bộ Lao động - Thương binh Xã hội [3], số lượng tỷ lệ niên tham gia hoạt động kinh tế tăng từ năm 2008 đến Năm 2008, số niên hoạt động kinh tế nước 16 triệu người, chiếm 67,2% tổng số niên (38,7% lực lượng lao động xã hội); năm 2009, số niên hoạt động kinh tế tăng thành gần 18 triệu người, chiếm 75,4% tổng số niên (36,6% lực lượng lao động xã hội); năm 2010 số 17,1 triệu người, chiếm 75,9% tổng số niên (33,7% lực lượng lao động xã hội).Dưới tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thực trạng việc làm niên thời gian gần diễn biến phức tạp.Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm niên gia tăng Theo thống kê Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, tỷ lệ niên độ tuổi lao động thiếu việc làm tăng từ 3% (năm 2008) lên 5,6% (năm 2009) 4,1% (năm 2010), khu vực thành thị 2%; khu vực nơng thơn 4,9% Tình trạng thất nghiệp có xu hướng tăng mạnh, tập trung chủ yếu nhóm niên thị Tỷ lệ niên thất nghiệp chiếm 4,2% (năm 2008); 4,1% (năm 2009) tăng lên 5,2% (năm 2010), khu vực thị 7,8%, cao gần gấp hai lần nông thôn (4,3%) Số đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp nhóm niên chiếm tỷ lệ cao Trong số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng số người độ tuổi 24 12.275 người (chiếm 24,5%); từ 25 - 40 tuổi 31.366 người (chiếm 62,7%); 40 tuổi 6.416 người (chiếm 12,8%)[2] Trước tình hình đó, Đảng Nhà nước ta trọng, đẩy mạnh giải việc làm, có giải việc làm cho niên.Cụ thể Nghị số 25-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, việc triển khai hoạt động nhằm nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho niên cấp ủy đảng, quyền, đồn thể địa phương quan tâm thực với nhiều hình thức khác Tuy nhiên thực tế, nhìn nhận, đánh giá cán đảng, quyền, đồn thể niên địa phương hiệu đạt hoạt động nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đòi hỏi niên Nhận thấy tính cấp thiết vấn đề nêu trên, học viên cao học chun ngành Chính sách cơng cơng tác Ủy ban nhân dân Quận Ba Đình, học viên chọn đề tài “Thực Chính sách giải việc làm cho niên từ thực tiễn Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ để nghiên cứu vấn đề lý luận giải vấn đề thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Đã có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu giải việc làm cho niên, tiêu biểu sau: 2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước - Năm 1997 O’Higgin lại cho xuất cơng trình nghiên cứu “The challenges of youth unemployment”, nói tình trạng thất nghiệp giới trẻ, thách thức lớn nhiều quốc gia nay, quốc gia có kinh tế chậm phát triển phát triển [8] - Năm 1998 Manning.C xuất ấn phẩm “Choosy Youth or unwanted youth - a survey or unemployment” [7] nói lựa chọn, mong muốn giới trẻ việc tìm kiếm việc làm phù hợp, nhằm tránh khỏi tình trạng thất nghiệp đe dọa thường xuyên biến động khó lường kinh tế giới, kinh tế quốc gia Các cơng trình nghiên cứu học giả nói đề cập việc làm đối tượng lao động niên bối cảnh khoa học công nghệ đạt thành tựu đáng kể Đặc biệt, bối cảnh cách mạng 4.0 diễn ra, máy móc ngày thay người nhiều vị trí việc làm, cơng trình khoa học nêu học kinh nghiệm để Đảng, Nhà nước ta hoạch định ban hành sách việc làm cho niên 2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 2.2.1 Các cơng trình nghiên cứu tổng quan sách giải việc làm Tác giả Đỗ Thị Xuân Phượng với đề tài: “Phát triển thị trường sức lao động, giải việc làm qua thực tế Hà Nội” (2005), [9], luận án tiến sĩ kinh tế từ thực trạng việc làm lao động Hà Nội, vấn đề nảy sinh để khái quát thành giải pháp, biện pháp khắc phục Tác giả khái quát thực tế từ thị trường sức lao động việc làm Hà Nội để đánh giá vấn đề giải việc làm cho người lao động Hà Nội, lẽ thủ Hà Nội trung tâm văn hóa - kinh tế - trị nước, nơi tập trung nhiều lao động từ tỉnh, thành phố khác nên thị trường sức lao động Hà Nội có diễn biến phức tạp số lượng, chất lượng, cấu, thành phần 2.2.2 Các cơng trình nghiên cứu sách hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư nhằm tạo việc làm Phạm Thị Kim Thư với luận văn thạc sỹ “Quản lý nhà nước doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hà Nội” (2014) [14], Luận văn phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội, từ đưa giải pháp hồn thiện cơng tác này.Đây cơng trình tồn diện không nghiên cứu, đánh giá đưa giải pháp việc thực thi sách, mà hoạt động khác QLNN xây dựng văn pháp quy, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội; điều góp phần phát triển doanh nghiệp cách bền vững 2.2.3 Các cơng trình nghiên cứu sách tín dụng Ngô Quỳnh An với luận án tiến sĩ “Tăng cường khả tự tạo việc làm cho niên Việt Nam” bảo vệ năm 2012 trường đại học KTQD, [1], phân tích đánh giá thực trạng tự tạo việc làm niên Việt Nam bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập qc tế Bên cạnh đó, luận án đề cập giải pháp, bao gồm giải pháp tín dụng nhằm hỗ trợ niên tự tạo việc làm 2.2.4 Các cơng trình nghiên cứu đào tạo nghề Ngô Thùy Hương với luận văn thạc sĩ “Các giải pháp đào tạo nghề cho niên dân tộc địa bàn tỉnh Đăklăk” bảo vệ năm 2015[6], phân tích, đưa thực trạng đào tạo nghề cho niên dân tộc địa bàn tỉnh Đăklăk, từ đưa giải pháp hồn thiện cơng tác 2.2.5 Các cơng trình nghiên cứu xuất lao động Nguyễn Văn Thắng với luận án tiến sĩ “Chính sách việc làm cho niên vùng thu hồi đất Hà Nội”, [13], Luận án tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng sách việc làm cho niên vùng thu hồi đất Hà Nội đưa giải pháp hoàn thiện việc thực sách Trong đó, luận án nghiên cứu đưa giải pháp xuất lao động cho niên vùng thu hồi đất Hà Nội Các cơng trình nghiên cứu nêu nguồn tài liệu tham khảo có giá trị định hướng nghiên cứu học viên, nhiên công trình chưa đề cập tới việc thực sách giải việc làm cho niên địa bàn (quận, huyện) cụ thể Từ đó, học viên định hướng nghiên cứu thực sách giải việc làm cho niên Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khơng trùng lắp với cơng trình nêu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực trạng việc thực sách giải việc làm cho niên từ thực tiễn Quận Ba Đình, để từ đưa phương hướng, giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước lao động Quận nói chung cụ thể việc thực sách giải việc làm cho niên 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở khoa học sách giải việc làm cho niên - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc thực sách giải việc làm cho niên Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội - Đưa phương hướng, giải pháp hồn thiện việc thực sách giải việc làm cho niên Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Việc thực sách giải việc làm cho niên 4.2 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội - Phạm vi thời gian: 2015-2018 - Phạm vi nội dung: luận văn không tập trung nghiên cứu thất nghiệp nghiên cứu định lượng nhằm đo lường mức độ giảm tỷ lệ thất nghiệp hay giải việc làm cho người lao động Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá hoạt động quyền Quận Ba Đình việc thực sách giải việc làm từ thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức quyền địa phương có hiệu lực từ năm 2015 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Chủ nghĩa vật biện chứng - Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp qua số liệu thống kê, báo cáo Quận Ba Đình báo, tạp chí Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Ý nghĩa khoa học: luận văn góp phần cung cấp cách có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn thực sách giải việc làm cho niên - Ý nghĩa thực tiễn: thông qua nghiên cứu, luận văn đánh giá cách khách quan việc thực sách giải việc làm cho niên từ thực tiễn Quận Ba Đình, từ sở tham khảo cho Quận hồn thiện công tác kinh nghiệm cho quận, huyện nước tham khảo Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở khoa học sách giải việc làm cho niên Chương 2: Thực trạng việc thực sách giải việc làm cho niên Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Chương 3: Phương hướng, giải pháp hồn thiện việc thực sách giải việc làm cho niên Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 1.1 Cơ sở lý luận sách giải việc làm cho niên 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm việc làm Đứng góc độ nghiên cứu khác nhau, người ta đưa nhiều định nghĩa nhằm sáng tỏ khái niệm việc làm Và quốc gia khác nhau, ảnh hưởng nhiều yếu tố điều kiện kinh tế, trị, luật pháp… người ta quan niệm việc làm khác Chính thế, khơng có định nghĩa chung khái quát việc làm Có thể hiểu, việc làm phạm trù tồn khách quan sản xuất xã hội, phụ thuộc vào điều kiện có sản xuất Người lao động coi có việc làm chiếm giữ vị trí định hệ thống sản xuất xã hội Nhờ có việc làm mà người lao động thực trình lao động tạo sản phẩm cho xã hội, cho thân Ở Việt Nam, khái niệm việc làm quy định Điều 13 Bộ luật lao động: “Mọi hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm thừa nhận việc làm” [10] Khái niệm nói chung bao quát, thấy rõ hai hạn chế Thứ nhất, hoạt động nội trợ khơng coi việc làm, hoạt động nội trợ tạo lợi ích phi vật chất gián tiếp tạo lợi ích vật chất khơng nhỏ.Thứ hai, khó so sánh tỷ lệ người có việc làm quốc gia với quan niệm việc làm quốc gia khác nhau, phụ thuộc vào luật pháp, phong tục tập quán Có nghề quốc gia cho phép coi việc làm, quốc gia khác, ví dụ đánh bạc Việt Nam bị cấm, Thái Lan Mỹ lại coi nghề Thậm chí nghề phát triển, thu hút đông tầng lớp thượng lưu.Trong thời kỳ hội nhập tồn cầu hóa nay, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) khuyến cáo đề cập tới việc làm nhân văn hay việc làm bền vững 1.1.1.2 Khái niệm giải việc làm Theo khái niệm việc làm nêu phần trên, việc làm phạm trù để trạng thái phù hợp sức lao động điều kiện cần thiết (vốn, tư liệu sản xuất, công nghệ ) để sử dụng sức lao động Rõ ràng tạo việc làm cho người lao động tạo nhiều việc làm gắn với trình phát triển kinh tế xã hội, phát huy sức mạnh tiềm người, phát huy trí tuệ người lao động để tạo nhiều cải cho xã hội Chính vậy, Văn kiện Đại hội X Đảng nêu rõ “Giải việc làm yếu tố định để phát huy nhân tố người, ổn định phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng đáng yêu cầu xúc nhân dân” Vấn đề giải việc làm cho người lao động cần thiết, mang tầm quốc gia mà vượt bên khu vực giới Tuỳ thuộc vào cách thức tiếp cận mục đích nghiên cứu khác mà người ta đưa khái niệm giải việc làm Giải việc làm trình tạo mơi trường hình thành chỗ làm việc xếp người lao động phù hợp với chỗ làm việc để có việc làm chất lượng, đảm bảo nhu cầu người lao động người sử dụng lao động, đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển đất nước Với khái niệm trên, việc giải việc làm khơng có nhiệm vụ chức Nhà nước mà trách nhiệm xã hội, quan doanh nghiệp thân người lao động 10 phần kinh tế phù hợp với pháp luật điều kiện cụ thể địa phương Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp tạo điều kiện môi trường thuận lợi hệ thống quyền cấp, cần phát huy vai trò huy động tham gia rộng rãi tổ chức đồn thể trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp người dân tham gia giải việc làm cho niên người lao động nói chung… Ba là, giải việc làm sở phát triển KT-XH gắn với bảo vệ môi trường Tạo việc làm phải gắn chặt với chương trình phát triển KT-XH Việc sử dụng lao động hướng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trở thành yếu tố quan trọng tăng trưởng kinh tế Để đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế, cần thiết phải định hướng, lựa chọn công nghệ mũi nhọn, công nghệ cao, sử dụng lao động có kỹ thuật tạo đà cho phát triển kinh tế, đồng thời phải tính đến phương án kết hợp lựa chọn áp dụng công nghệ vừa sử dụng nhiều lao động kỹ thuật thấp thích ứng với điều kiện cụ thể ngành, lĩnh vực vừa tiết kiệm chi phí Phát triển mạnh mẽ sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, với hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng, phong phú, đan xen, hỗ trợ lẫn nhau, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, hình thành thị trường lao động thống linh hoạt, tự hóa lao động quan điểm để hình thành sách việc làm Giải việc làm phải hướng vào mục tiêu chống thất nghiệp, khắc phục tình trạng thiếu việc làm nâng cao hiệu việc làm, tăng thu nhập Về kinh tế giảm thất nghiệp có nghĩa giảm lãng phí nguồn nhân lực, mặt xã hội góp phần làm ổn định xã hội Giải việc làm phát triển kinh tế hai nội dung gắn chặt với đan xen vào hướng vào mục tiêu hàng đầu sử dụng tối đa tiềm lao động xã hội, cần lưu ý tới mâu thuẫn mục tiêu phát triển kinh tế 67 lựa chọn công nghệ Sử dụng công nghệ tiên tiến đòi hỏi lực lượng lao động có trình độ chun mơn cao, có chất lượng, điều không thu hút thêm lao động – xã hội mà đẩy lực lượng lao động khơng có tay nghề, tay nghề thấp khỏi dây chuyền sản xuất làm cho tình trạng thất nghiệp gia tăng Nhưng lựa chọn công nghệ thấp áp dụng kỹ thuật thủ cơng có khả thu hút nhiều lao động giúp giải việc làm dẫn tới nguy tụt hậu kinh tế Do đó, việc lựa chọn cơng nghệ đòi hỏi cần phải quan tâm đồng thời hai vấn đề Bốn là, giải việc làm phải đảm bảo kết hợp thống kinh tế với xã hội, sách kinh tế với sách xã hội Giải việc làm vừa vấn đề kinh tế, vừa vấn đề xã hội Vì vậy, giải việc làm cần có liên kết hữu tác động kinh tế với tác động xã hội Cả mặt lý luận thực tiễn khẳng định: khơng có giải pháp kinh tế hay có sách kinh tế lại khơng mang tính chất ý nghĩa hợp đối tượng xã hội người Việc làm giải quan điểm không tưởng, ý chí Muốn giải việc làm, phải tạo điều kiện cần thiết như: Vay vốn, nâng cao kiến thức làm ăn, tiêu thụ hàng hóa… để người lao động vươn lên tự giải việc làm 3.2 Giải pháp hoàn thiện việc thực sách giải việc làm cho niên Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3.2.1 Giải pháp hồn thiện việc thực sách hỗ trợ tín dụng cho niên để tìm tự tạo việc làm Thứ nhất, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động hỗ trợ, phục vụ cán bộ, cơng chức, viên chức hỗ trợ tín dụng cho niên Quận Đây nội dung quan trọng, cần thiết để tránh tình trạng cán bộ, công 68 chức, viên chức Quận nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trình thực sách tín dụng cho niên Để cơng tác, kiểm tra, giám sát hiệu quyền Quận cần xây dựng hệ thống kênh thông tin phản hồi trình tổ chức thực cho vay vốn điểm giao dịch lưu động địa bàn Từ đó, lãnh đạo Quận tiếp nhận thơng tin phản hồi cách trực tiếp, nhanh chóng tiêu cực cán cấp dưới, tác giả luận văn cho cần xử lý nhanh, khách quan thích đáng vài trường hợp khắc phục tình trạng nhũng nhiễu cán bộ, cơng chức, viên chức Quận Thứ hai, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ nâng cao đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức viên chức Quận Bên cạnh việc áp dụng biện pháp mang tính hành chính, răn đe, việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, công vụ lại giải pháp hữu hiệu, mềm dẻo, tác động tới đạo đức, nhân cách cán bộ, công chức, viên chức Việc thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chun mơn nghiệp vụ giúp cán bộ, công chức, viên chức thực cơng việc cách nhanh chóng, xác, hiệu quả, việc tuyên truyền, rèn luyện thái độ làm việc giúp cán bộ, công chức, viên chức tự hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức tốt đẹp Áp dụng hài hòa việc tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỉ luật đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, đào đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức giải pháp hữu hiệu để họ làm tốt công vụ, nhiệm vụ nói chung thực sách GQVL cho niên nói riêng Thứ ba, tổ chức nghiên cứu khoa học, cải tiến, đổi cách thức tiến hành giải TTHC trình xử lý hồ sơ cho vay vốn Như tác giả luận văn trình bày nội dung nghiên cứu, phân tích 69 đánh giá tình hình thực sách GQVL cho niên chương 2, thấy, cần khảo sát mức độ hài lòng người dân điều chỉnh cách thức triển khai điểm giao dịch lưu động cho vay vốn có lẽ khơng cá nhân khơng hài lòng với chương trình Quận tổ chức Và người dân hài lòng chương trình quyền tổ chức cơng tác quản lý nhà nước lĩnh vực nói chung hay thực sách GQVL nói riêng quyền thực hiệu lực, hiệu quả, đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng 3.2.2 Giải pháp hồn thiện việc thực sách đào tạo nghề Thứ nhất, quyền Quận cần thực tốt Đề án 1956 Chính phủ đào tạo nghề cho niên nông thôn đến năm 2020; tăng cường công tác điều hành, giám sát việc thực sách, pháp luật Nhà nước dạy nghề địa bàn Quận Nội dung giám sát tập trung vào việc sau đây: - Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình lao động - việc làm niên để có biện pháp giải kịp thời - Đẩy mạnh công tác đạo ban hành văn hướng dẫn thực quy định pháp luật sách Nhà nước dạy nghề giải việc làm cho niên - Làm tốt công tác thông tin, tun truyền đào tạo nghề, góp phần xố bỏ nếp nghĩ "làm bữa xào bữa ấy", thu hút niên đến trường học nghề Đồng thời, quan, đoàn thể Quận cần phối hợp việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm làm thay đổi nhận thức xã hội học nghề, hiệu hoạt động dạy nghề, có thơng tin dạy nghề cho doanh nghiệp - Thực việc dạy nghề cho đối tượng niên khác nhau: niên có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, niên có thân nhân thương 70 binh, liệt sĩ, niên vùng có đất giải toả làm khu công nghiệp, đội xuất ngũ, niên xung phong, niên vi phạm pháp luật sau cải tạo trở địa phương, niên cai nghiện ma tuý - Cân đối ngân sách địa phương để có sách giảm học phí, miễn học phí đào tạo nghề cho niên diện hộ nghèo, hộ có hồn cảnh khó khăn Thứ hai, góp phần hồn thiện quy hoạch mạng lưới sở dạy nghề cách cụ thể theo ngành, nghề; đó, có quy hoạch trường dạy nghề chất lượng cao Hỗ trợ dạy nghề truyền thống cho làng nghề truyền thống.Đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo.Xây dựng hệ thống chuẩn danh mục nghề nghiệp bao quát hết nghề cần đào tạo đến năm 2020 Xây dựng giáo trình chuẩn nghề khí điện tử, điện Chỉnh lý giáo trình theo hướng trọng lực thực hành Song song với việc đổi giáo trình, nội dung, phương pháp giảng dạy nghề, cần trọng công tác đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ cao (có kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm trình độ sư phạm) để đáp ứng việc mở rộng quy mô nâng cao chất lượng dạy nghề Thứ ba, áp dụng sách ưu đãi đất, hạ tầng, thuế, tín dụng, cho vay vốn học nghề.Cần có phối hợp, đạo ngành liên quan việc dành cho niên nguồn vốn định để đầu tư phát triển kinh tế, trì sản xuất, kinh doanh điều kiện kinh tế Đảm bảo nguồn lực tài chính, sở vật chất, người để triển khai thực sách dạy nghề tạo việc làm cho niên Đặc biệt, cần có hỗ trợ vốn từ Nhà nước niên để giải việc làm chỗ Cần tăng cường vai trò Đồn niên phát triển kinh tế - xã hội, vận động niên thực phong trào bốn mới: kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mơ hình nhằm áp dụng tiến khoa học kỹ 71 thuật vào sản xuất - kinh doanh Đồng thời, chủ động nắm bắt, quản lý, giáo dục đoàn viên, niên làm ăn xa để có kế hoạch hoạt động phù hợp với đối tượng có giải pháp đào tạo nghề cho họ Thứ tư, tổ chức dự báo nhu cầu, hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội Cần lập trang thông tin nhu cầu đào tạo.Hoạt động đào tạo phải gắn với định hướng đáp ứng nhu cầu cho khu công nghiệp, doanh nghiệp địa bàn Đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, giới thiệu ngành nghề tốt để niên dễ dàng tiếp cận tìm hiểu ngành nghề mà dự định theo học, định hướng cho niên, giúp họ hiểu sau học họ làm Bên cạnh đó, cần tìm mơ hình đào tạo nghề phù hợp với địa phương, đặc biệt công tác liên kết đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu đào tạo theo địa chỉ, đơn đặt hàng doanh nghiệp Trong đó, cần liên kết với trường đại học, cao đẳng kỹ thuật bên để nâng cao chất lượng dạy nghề.Quận cần phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh Xã hội nghiên cứu, dự báo, xây dựng quy chế, kế hoạch sử dụng lao động, cấu ngành nghề, cấu trình độ gắn liền với quy hoạch phát triển công nghiệp, dịch vụ địa bàn làm đào tạo nghề Chú ý cung cấp kỹ cần thiết để người lao động, đặc biệt niên tìm việc làm sở sản xuất với mức thu nhập cao Thực tốt, hiệu dự án cấp tỉnh trung ương hỗ trợ đào tạo kiến thức cho niên sau tốt nghiệp phổ thông nghề phù hợp với thị trường Đồng thời, mở lớp tư vấn, hướng nghiệp để định hướng cho niên lựa chọn nghề phù hợp, giáo dục ý thức, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp pháp luật lao động nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động nước ngồi Thứ năm, cơng tác đào tạo nghề phải gắn với giải việc làm cho đoàn viên, niên Giới thiệu học viên có tay nghề với doanh 72 nghiệp để họ nhận vào làm việc Có ưu tiên đầu tư cho hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện việc thực sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp thu hút đầu tư địa bàn để tạo việc làm Thứ là, Quận tiếp tục đơn giản hóa quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký kinh doanh, gia nhập thị trường hoạt động doanh nghiệp thẩm quyền cho phép Thực ra, trình doanh nghiệp cần thực TTHC đó, bên cạnh thủ tục, văn cần để thực TTHC Bộ Tư pháp qui định TT 05/2014, quyền địa phương thường có qui đinh thêm loại giấy tờ xác nhận Điều này, giúp quyền địa phương dễ dàng thực TTHC lại đẩy phần khó cho người dân doanh nghiệp Do vậy, cần nghiên cứu để giảm thiểu văn này, để cho quyền đủ sở pháp lý thực công việc mà tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực TTHC Thứ hai, cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cán bộ, cơng chức Quận q trình hỗ trợ doanh nghiệp thực TTHC Như luận văn trình bày phân tích chương 2, tồn hạn chế sau cán bộ, công chức Quận: - Gây phiền hà cho doanh nghiệp để doanh nghiệp phải nhờ mối quan hệ xử lý nhanh TTHC trả tiền; - Thái độ không nhiệt tình, cứng nhắc, máy móc thực TTHC; - Không viết phiếu hẹn trả kết xử lý thời gian quy định( thường với lý lãnh đạo họp chưa có ký) Với biểu nêu trên, giải pháp hữu hiệu tăng cường kiểm tra, giám sát kèm với kỉ luật nghiêm minh cán bộ, công chức vi 73 phạm đạo đức công vụ Thiết lập kênh thông tin phản ánh trực tiếp người dân doanh nghiệp đến lãnh đạo Quận, để từ lãnh đạo Quận nắm tình hình xử lý vụ việc có biểu nêu Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức để đội ngũ nâng cao lực thực thi công vụ tự rèn luyện phẩm chất đạo đức Ba là, quyền Quận cần tăng cường hoạt động nghiên cứu, dự báo phổ biến kịp thời, công khai thông tin kinh tế đến DN hiệp hội DN làm sở để DN nâng cao chất lượng xây dựng điều hành chiến lược đầu tư, kinh doanh Đây chức quan trọng Nhà nước nói chung hay Quận Ba Đình nói riêng, có Nhà nước nắm bắt nhiều thông tin kinh tế địa bàn, từ điều phối, vận hành cung cấp cho DN, để DN hoạt động hiệu 3.2.4 Giải pháp hồn thiện việc thực sách xuất lao động Để khắc phục hạn chế thực sách xuất lao động luận văn đưa chương 2, quyền Quận Ba Đình cần thực số giải pháp sau: Một là, cân đối ngân sách địa phương để có sách khuyến khích gián tiếp qua hỗ trợ người lao động để doanh nghiệp chuyên doanh xuất lao động địa bàn tuyển chọn lao động như: tăng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động, hỗ trợ khám sức khoẻ, làm hộ chiếu cho lao động nghèo, sách thưởng khuyến khích doanh nghiệp dành hợp đồng thị trường hợp đồng lao động phù hợp cho lao động, sách thưởng cho doanh nghiệp đưa nhiều lao động niên quận Ba Đình lao động nước Hai là, để giúp người lao động niên khoản kinh phí đóng 74 góp, tiền đặt cọc trước lao động nước ngồi, quyền quận cần trích phần ngân sách nguồn thu từ đất, phối hợp với quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng sách cho người lao động vay với lãi xuất ưu đãi tạo điều kiện cho nhiều người có hội xuất lao động Nguồn sau thu lại tiếp tục quay vòng cho người lao động khác có nhu cầu vay Ba là, tăng cường công tác đạo hoạt động xuất lao động từ quận đến phường, có lãnh đạo Đảng, quyền ngành đồn thể tham gia làm nhiệm vụ hỗ trợ, tuyên truyền vận đông người lao động nắm chủ trương, sách Đảng Nhà nước vấn đề lao động việc làm, quyền lợi nghĩa vụ người lao động, từ nâng cao nhận thức cho người dân Bốn là, tìm hiểu, phối hợp với đơn vị đào tạo người lao động nước để tuyên truyền, vận động niên đơn vị tham gia, nhằm tạo việc làm ổn định, lâu dài Năm là, xúc tiến Chương trình niên tham gia xuất lao động Nhà nước có sách khuyến khích, tạo điều kiện để người lao động làm việc nước theo Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/07/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động người lao động Việt Nam làm việc nước Đây hướng giúp niên quận Ba Đình có điều kiện tăng thu nhập cho gia đình tích luỹ kinh nghiệm lao động tiên tiến nước Để lao động niên nc ngồi làm việc, đòi hỏi quyền cấp phải tthực tốt hoạt động khác như: Đầu tư xúc tiến mở rộng thị trường tăng thị phần xuất lao động thị trường truyền thống; xếp, đổi đầu tư xây dựng doanh nghiệp xuất lao động mạnh, tăng doanh nghiệp tư nhân tham gia xuất lao động; đào tạo nghề, giáo dục định hướng chuẩn bị nguồn xuất lao động niên quận Ba Đình chưa có việc làm; đổi tổ chức, quản lý lao động nước 75 đảm bảo thực hợp đồng, chống trốn, phá hợp đồng; tạo việc làm cho lao động xuất trở về.Ưu tiên cho niên chưa có việc làm thất nghiệp, đội xuất ngũ xuất lao động chương trình xúc tiến XKLĐ phường thuộc Quận tổ chức 3.3 Một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu thực sách GQVL cho niện Quận Ba Đình 3.3.1 Đề xuất liên quan đến thực sách tín dụng Để chương trình cho vay GQVL thực bền vững, học viên đề xuất, kiến nghị Chính phủ bộ, ngành liên quan xem xét, phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo năm đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh hộ vay, chủ sở doanh nghiệp Phân bổ nguồn vốn hỗ trợ nguồn vốn cho vay đồng để địa phương chủ động thực Bố trí cấp bổ sung vốn Điều lệ cho NHCSXH theo nội dung Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tạo điều kiện cho NHCSXH tiếp cận với nguồn vốn ODA để tạo lập nguồn vốn ổn định, lâu dài, lãi suất thấp để tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác Đối với HĐND UBND thành phố Hà Nội, học viên kiến nghị quyền thành phố Hà Nội tập trung đạo ngành thực tốt sách tín dụng hộ nghèo Hàng năm bố trí đủ tỷ lệ vốn vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương theo quy định Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002, ưu tiên từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi để ủy thác cho NHCSXH cho vay giải việc làm địa bàn Để phát huy hiệu nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia việc làm, quyền thành phố Hà Nội cần quan tâm đạo quan chuyên môn (khuyến công, nông, lâm, ngư…) hướng dẫn dạy nghề, định hướng sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hộ vay vốn Phối 76 hợp, lồng ghép vốn tín dụng sách với dự án khuyến nơng, khuyến lâm, khuyến ngư nâng cao hiệu nguồn vốn tín dụng ưu đãi Quận Ba Đình phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác Tổ tiết kiệm & vay vốn đẩy mạnh cơng tác vận động, tun truyền chủ trương, sách Nhà nước đến nhân dân Đồng thời, hướng dẫn cho vay đối tượng, sử dụng vốn vay mục đích quản lý, giám sát thực sách tín dụng ưu đãi 3.3.2 Đề xuất liên quan đến thực sách đào tạo nghề Đề xuất với Trung Ương thành phố Hà Nội tăng cường, đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho trung tâm đào tạo nghề khối đơn vị hành nghiệp thuộc Quận để từ nâng cao chất lượng đào tạo nghề thu hút người lao động tham gia học tập Đề xuất với bộ, ngành nghiên cứu ban hành sách ưu đãi thuế, sách cho vay vốn lãi suất thấp trung tâm đào tạo nghề công lập để phát hệ thống dạy nghề đa dạng, chất lượng cao địa bàn, từ thu hút người lao động hào hứng tham gia học nghề nhiều 3.3.3 Đề xuất liên quan đến hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp Một là, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hà Nội tiếp cận sách đất đai, mặt sản xuất Thực tế cho thấy, trình DN triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn quỹ đất khơng nhiều Đó chưa kể đến thực trạng quyền số địa phương có tâm lý “sính ngoại” việc phê duyệt địa điểm DN nước với DN nước ngồi Đây mối bận tâm lo láng DNVVN hoạt động địa bàn thành phố Vì sách đất đai thành phố cần dựa sở khuyến khích sản xuất phát triển, hồn thành quy hoạch sử dụng đất đai, đẩy nhanh tiến độ giao quyền sử dụng 77 đất Để tạo điều kiện cho DN việc tiếp cận đất đai sử dụng quyền sử dụng đất làm tài sản chấp, cầm cố vay vốn từ tổ chức tín dung, Nhà nước quyền thành phố phải có sách cụ thể như: - Hoàn thiện pháp lý nâng cao lực quản lý hệ thống quan đăng ký đất đai nước, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khuyến khích đăng ký giao dịch đất - Lập quy hoạch, kế hoạch chi tiết sử dụng công khai quy hoạch làm sở cho việc giao đất, cho thuê đất, đấu thầu quyền sử dụng đất - Xây dựng cụm khu cơng nghiệp, thương mại có hạ tầng tốt nhất, đồng thời điều chỉnh hình thức cho thuê đất Hỗ trợ DNVVN có sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm di dời khỏi đô thi, khu dân cư thông qua việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất đất thương mại nhằm mục đích bán trang trải chi phí di chuyển - Thống kê thu hồi đất hoang hóa, sử dụng khơng mục đích để tạo quỹ đất cho doanh nghiệp thuê có quy định bồi hồn vả trả lại quyền sử dụng để q trình chuyển giao đất cơng khai thuận lợi Ví dụ DN mua lại quyền sử dụng thỏa thuận tốn khơng chuyển sang đấu thầu nhằm chống đầu cơ, mua bán chuyển nhượng dự án trái phép - Tạo điều kiện thuận lợi cho DN nước tiếp cận mặt kinh doanh thông qua nhiều hình thức th, mượn, trả tiền th… Ngồi ra, đơn giản hóa thủ tục hành q trình cấp giấy phép hoạt động, có sách ưu đãi thuế xây dựng chế, sách tạo mơi trường kinh doanh lành mạnh… Hai là, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, ưu tiên doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, hàng có giá trị tăng cao Hầu hết DN gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn để 78 khởi doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh Do thành phố Hà Nội cần nghiên cứu áp dụng sách giải pháp tạo điều kiện để DN vay vốn dễ hàng Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhà nước xây dựng ban hành số quy định tổ chức hoạt động Tuy nhiên, triển khai hoạt động bảo lãnh tín dụng mức độ hạn chế Nhiều DN nói họ khơng biết bảo lãnh tín dụng DN Để thủ tục vay vốn dễ dàng hơn, thành hố Hà Nội cần có biện pháp cụ thể sau: - Đổi chế sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường, nâng cao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng Cải tiến thủ tục cho vay DNVVN theo hướng đơn giản, rõ ràng hơn, tiếp tục cải tiến quy trình cho vay nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay NHTM - Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tín dụng để thích ứng với đặc điểm DNVVN Mở rộng diện cho vay tài sản hình thành từ vốn vay cho vay không đảm bảo sang khu vực kinh tế tư nhân Đơn giản hóa thủ tục chấp tài sản, giảm thời gian định giá tài sản - Ban hành văn luật luật quy định rõ ràng cụ thể trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi bên tham gia: phương pháp xử lý có xung đột pháp luật quy tắc quốc tế luật pháp quốc gia tốn quốc tế - Hồn thiện khung pháp lý cho hoạt động thị trường cho thuê tài theo hướng: mở rộng đối tượng tham gia hoạt động cho thuê tài chính, tài sản cho thuê, đa dạng hóa pháp thức cho thuê, đối tượng bảo hiểm tài sản dùng thuê tài - Hồn thiện sách Quỹ bảo lãnh tín dụng theo hướng: khơng quy định mức vốn điều lệ chung cho quỹ bảo lãnh, nên chia 79 nhiều mức khác theo khu vực, cụ thể hóa quyền lợi trách nhiệm tổ chức góp vốn thành lập qua điều kiện bảo lãnh mức vốn bảo lãnh, chế độ giám sát tra hoạt động Quỹ 3.3.4 Đề xuất liên quan sách xuất lao động Thứ nhất, Quận Ba Đình đề xuất Trung Ương thành phố có sách, chương trình bồi dưỡng, tun truyền nâng cao trình độ văn hóa cho người XKLĐ, lẽ, chương trình, sách thực cách chưa động bộ, rộng khắp vùng nước Nếu hỗ trợ chương trình vậy, người lao động có ý thức trách nhiệm tốt việc thực pháp luật ứng xử văn hóa quốc gia làm việc Thứ hai, Quận đề xuất Trung Ương, bộ, ngành nghiên cứu nâng cao định mức hỗ trợ sinh hoạt, ăn ở, lại cho người XKLĐ, lẽ định mức thấp trượt giá Bên cạnh đó, có sách ưu đãi đồng đối tượng niên Thứ ba, Quận đề xuất đơn giản hóa qui trình, thủ tục cho doanh nghiệp người lao động xuất khẩu, qui định gây nhiều khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp người lao động 80 KẾT LUẬN Luận văn “Thực sách giải việc làm cho niên Quận Ba Đình” góc nhìn thực tiễn hệ thống sách GQVL cho niên nước ta thực tiễn Quận Ba Đình sở để địa phương nước tham khảo Luận văn gồm ba chương giải mục đích nghiên cứu sau đây: Một là, luận văn tổng hợp sở lý luận thực sách giải việc làm, kinh nghiệm số quốc gia giới học áp dụng cho Việt Nam Hai là, luận văn nghiên cứu thực trạng việc thực sách giải việc làm cho niên Quận Ba Đình, từ đưa đánh giá kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế Ba là, luận văn đưa phương hướng, giải pháp đề xuất để hoàn thiện việc thực sách giải việc làm cho niên Quận Ba Đình 81
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TỪ THỰC TIỄN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TỪ THỰC TIỄN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay