SỔ TAY TẬP HUẤN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CƯ TRÚ 2015

57 4 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:13

SỔ TAY TẬP HUẤN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CƯ TRÚ 2015 Hà Nội, 6/2015 MỤC LỤC ĐƯỜNG DÂY NÓNG GIỚI THIỆU VỀ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CƯ TRÚ 2015 Quy mô khảo sát 2 Nội dung khảo sát Đối tượng khảo sát CÁC LƯU Ý CHUNG Các biện pháp giám sát chất lượng 2 Quy tắc vấn chung 3 Nhiệm vụ Điều tra viên 4 Nhiệm vụ Đội trưởng QUY TRÌNH THỰC ĐỊA QUY TẮC CHỌN HỘ THAY THẾ PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH 10 A TÓM TẮT CÁC MỤC VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRẢ LỜI THÔNG TIN 10 B HƯỚNG DẪN GHI THÔNG TIN VÀO PHIẾU PHỎNG VẤN 11 C CÁCH GHI THÔNG TIN DẠNG SỐ VÀ DẠNG CHỮ VÀO PHIẾU HỎI 12 MỤC DANH SÁCH HỘ 13 MỤC GIÁO DỤC 18 MỤC Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ 22 MỤC 4: VIỆC LÀM, THU NHẬP VÀ TIỀN CÔNG 27 MỤC 5: TÀI SẢN 41 MỤC 6: NHÀ Ở 42 MỤC THU NHẬP 46 MỤC CHI TIÊU 48 MỤC HÒA NHẬP VÀ AN SINH XÃ HỘI 50 MỤC 10 HỘ KHẨU 52 GIẢI ĐÁP MỘT SỐ THẮC MẮC CỦA ĐIỀU TRA VIÊN 54 ĐƯỜNG DÂY NÓNG STT Vấn đề Người liên hệ Điện thoại Email Chị Nguyễn Mai Trang 0985684286 trangnguyen@mdri.org.vn Chị Nguyễn Thị Nhung 0936169160 nhungnguyen@mdri.org.vn Anh Lê Hải Châu 0962904338 chaule@mdri.org.vn Anh Trần Anh Vũ 01255685334 trananhvu91@gmai.com Sử dụng máy tính bảng, phần mềm Survey CTO Anh Lê Hải Châu 0962904338 chaule@mdri.org.vn Anh Trần Anh Vũ 01255685334 trananhvu91@gmai.com Kế hoạch điều tra, liên hệ địa bàn Chị Nguyễn Thu Nga 0985684286 nganguyen@mdri.org.vn Nhân đội điều tra Chị Nguyễn Thị Nhung 0936169160 nhungnguyen@mdri.org.vn Anh Hồ Văn Bảo 0913324542 baohvgso@gmail.com Anh Lê Hải Châu 0962904338 chaule@mdri.org.vn Chị Phạm Thanh Vân 0912378871 Vanpham@mdri.org.vn Chị Nguyễn Diệu Linh 0946396398 linhnguyen@mdri.org.vn Nội dung kỹ thuật bảng hỏi Mẫu điều tra Tài chính, kế tốn GIỚI THIỆU VỀ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CƯ TRÚ 2015 Quy mô khảo sát Cuộc khảo sát tình hình cư trú 2015 Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực tỉnh/thành phố gồm TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Nơng Bình Dương với tổng số 5000 hộ gia đình Nội dung khảo sát Khai thác thông tin thực trạng đăng ký hộ tác động tới việc làm khả tiếp cận dịch vụ công cộng phúc lợi chung hộ gia đình Đối tượng khảo sát Các hộ gia đình sinh sống tỉnh thành nêu trên, kể hộ có đăng ký hộ khơng có hộ CÁC LƯU Ý CHUNG Các biện pháp giám sát chất lượng Do tính chất phức tạp điều tra, số biện pháp giám sát chất lượngsẽđược áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng tốt số liệu Các biện pháp bao gồm: (i) (ii) (iii) Giám sát thực địa: Công việc điều tra viên giám sát viên cán Ngân hàng Thế giới Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong kiểm tra giám sát chặt chẽ Giám sát viên không báo trước lịch trình giám sát cho đội Việc giám sát trực tiếp thực tất đội điều tra Về nội dung giám sát, giám sát viên tham dự vấn, đánh giá vấn đề liên hệ địa bàn, chất lượng phiếu hỏi thái độ làm việc ĐTV để có góp ý kịp thời Ngồi ra, giám sát viên hỗ trợ đội điều tra giải vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh địa bàn Nghe file ghi âm vấn MDRI: Tất vấn ĐTV ghi âm tự động chuyển server MDRI Tại văn phòng MDRI ln có kỹ thuật viên/giám sát viên lắng nghe đoạn thu âm vấn suốt trình thực địa để nhận xét góp ý cách hỏi điều tra viên MDRI tiến hành vấn lại số hộ để xác minh lại thông tin cung cấp Đánh giá chất lượng số liệu: Số liệu ĐTV kiểm tra làm hàng ngày hai nội dung: số lượng bảng hỏi hoàn thành chất lượng số liệu thu thập Số liệu thu thập ĐTV không vượt qua hệ thống đánh giá chất lượng số liệu MDRI phải vấn lại không tiếp tục công việc khảo sát MDRI thông báo trực tiếp cho ĐTV mắc lỗi rút kinh nghiệm chung đội Trong trình làm liệu, MDRI ghi lại trường hợp điều tra viên mắc nhiều lỗi (không khai thác thông tin, nhập mã sai…) để nhắc nhở có chế độ thưởng/phạt phù hợp Quy tắc vấn chung ĐTV phải làm theo hướng dẫn tài liệu cách cẩn thận Các quy định cụ thể sau: (i) Đọc câu hỏi cách xác từ Bảng hỏi Các câu hỏi biên soạn cách cẩn thận để thu thơng tin xác đáp ứng cho việc phân tích sau này, đồng thời thử nghiệm nhiều lần địa bàn ĐTV phải đọc nguyên văn từ câu hỏi Sau đọc lần thật rõ ràng dễ hiểu, ĐTV chờ câu trả lời Nếu Đối tượngkhông trả lời khoảng thời gian định họ có thể: 1) không nghe câu hỏi;hoặc 2) chưa hiểu câu hỏi; 3) trả lời Với trường hợp, ĐTV phải nhắc lại câu hỏi Nếu ĐTĐT khơng trả lời phải hỏi lại xem ĐTĐT có hiểu câu hỏi khơng Nếu ĐTĐT khơng hiểu ĐTV phải diễn đạt câu hỏi với số giải thích theo nội dung câu hỏi giải thích theo tài liệu này.Về nguyên tắc, ĐTV KHÔNG đọc danh sách câu trả lời cho người vấn kể người có khó khăn việc trả lời câu hỏi nhiều trường hợp người vấn đồng ý với gợi ý ĐTV Tuy nhiên, số trường hợp cụ thể tài liệu này, ĐTV phải đọc lựa chọn câu trả lời cho ĐTĐT (ii) Phải làm cách để tránh nhận câu trả lời “Không biết“ cách giúp người trả lời ước lượng, tìm câu trả lời gần họ (Trừ câu hỏi hiểu biết luật/quy định) Trong trường hợp câu hỏi đòi hỏi số liệu (thu nhập, giá trị hàng mua…) người trả lời tỏ không muốn cung cấp thông tin, ĐTV nên gợi ý hỏi khoảng giá trị (“khoảng bao nhiêu…”) mà không đưa cụ thể số (iii) Trong trường hợp biết trước thông tin đơn giản, cần điền thông tin vào ô thông tin Nhưng chưa biết rõ, dự đốn cần phải hỏi cho rõ (iv) Duy trì nhịp độ vấn ĐTV phải làm chủ vấn nhưngphải lắng nghe ĐTĐT, tránh làm phật ý Để làm vậy, tránh thảo luận dài dòng với ĐTĐT; ĐTĐT trả lời không phù hợp phức tạp khơng nên ngắt lời ĐTĐT cách q đột ngột mà tỏ lắng nghe cẩn thận họ nói khéo léo hướng người trở lại câu hỏi ban đầu ĐTV tránh gán thông tin, gợi ý cách trả lời cho họ (v) Giữ thái độ hoàn toàn trung lập với chủ đề vấn ĐTV không tỏ thái độ ngạc nhiên, tán thành hay bất đồng với câu trả lời Nếu ĐTĐThỏi ý kiến, ĐTV khơng nói nghĩ vấn đề ĐTV cần giải thích mục đích vấn thu thập ý kiến người hỏi vấn đề ĐTV khơng thảo luận quan điểm với ĐTĐT đến vấn kết thúc ĐTV tránh gợi ý theo suy nghĩ chủ quan (vi) Nếu ĐTV khơng hiểu câu hỏi hay thủ tục đó, trước hết đọc kỹ tài liệu này, sau hỏi lại cho rõ ràng cần Hãy nhớ việc trao đổi cần phải tiến hành với Đội trưởng trước tiên, để Đội trưởng tổng kết câu hỏi đội để báo cáo Nhóm điều phối kỹ thuật giám sát viên Nếu cảm thấy không thoả đáng, trao đổi với thành viên khác trực tiếp với Nhóm điều phối (vii) Cần đảm bảo ĐTĐT khơng nghĩ ĐTV tra (từ quan thuế địa phương, quan hải quan…) Một cách tốt để khẳng định tính bảo mật vấn ĐTV thông báo: “thông tin thu thập hồn tồn giữ bí mật, khơng gửi tới quan quản lý Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, theo luật bảo mật thông tin riêng tư điều tra thống kê” (viii) Tính chất cá nhân vấn Tất số liệu thu thập được giữ kín Bất kỳ số liệu người khơng có trách nhiệm biết bị coi vi phạm kỷ luật vấn Nguyên tắc quan trọng sở tất cơng tác thống kê Về ngun tắc, có mặt người lạ gây lúng túng ảnh hưởng đến câu trả lời, đồng thời thông tin khơng giữ kín Tuy vậy, thường khó hạn chế có mặt người lạ thời gian vấn Nếu gặp trường hợp vậy, ĐTV đề nghị ĐTĐT thuyết phục họ chỗ khác; giải thích cách thật nhã nhặn để người hiểu cần phải đảm bảo tính chất giữ kín vấn (ix) Trả lời cách trung thực với câu hỏi ĐTĐT Trước chấp nhận tham gia vấn, ĐTĐT hỏi ĐTV số câu hỏi khảo sát cách thức mà người chọn vào vấn Khi trả lời, ĐTV nên giữ thái độ thẳng thắn thân thiện ĐTĐT lo lắng thời lượng khảo sát Khi đó, ĐTV nói với người trả lời thời lượng trung bình vấn khảo sát HBIS thường khoảng gần tiếng không tỏ cố gắng cắt ngắn ĐTV ghi nhớ đem theo CMND, giấy giới thiệu tới vấn không ngần ngại trình giấy tờ người đối thoại yêu cầu Nhiệm vụ Điều tra viên ĐTV người trực tiếp gặp gỡ thu thập thông tin cho khảo sát Do vậy, ĐTV đóng vai trò quan trọng việc tạo số liệu chất lượng cao xác Trước thực vấn, ĐTV cần xác minh lại hộ gia đình có phải hộ thuộc danh sách mẫu điều tra hay khơng Trong thực tế có trường hợp ĐTV phải đến hộ nhiều lần gặp chủ hộ người nắm nhiều thông tin hộ để vấn Vì vậy, ĐTV phải lên kế hoạch chủ động xác nhận lịch cụ thể cho hộ vấn phải tận dụng thời gian tiếp xúc với chủ hộ để bảo đảm hoàn thành việc thu thập số liệu số lượng hộ phụ trách Trong trình vấn, ĐTV thiết phải làm theo dẫn sổ tay Đồng thời, ĐTV ý tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn nhằm tạo hiệu cao cho khảo sát 3.1 Tác phong làm việc ĐTV • • • • ĐTV giữ thái độ nhã nhặn với tất người (người trả lời gia đình, bạn bè họ, đội trưởng, thành viên đội khảo sát người khác có liên quan) Cách cư xử ĐTV có ảnh hưởng lớn đến dư luận nhân dân nơi có khảo sát đến kết tất hoạt động khảo sát Trang phục ĐTV gọn gàng, lịch sự, thể tác phong lịch sự, chuyên nghiệp trình làm việc Phong cách ăn mặc gợi ý là: o Nam: Áo sơ mi, quần âu o Nữ: Áo sơ mi, quần dài o Đặc biệt tránh mặc váy, trang điểm lòe loẹt, tạo xa cách với người vấn o Tuyệt đối KHÔNG uống rượu/bia hay hút thuốc làm việc ĐTV tạo khơng khí cởi mở với người vấn để có chia sẻ thơng tin tốt từ phía họ Đồng thời, ĐTV ln thực quy trình vấn đảm bảo nội dung bảng hỏi Trong q trình vấn, khơng phê bình, đánh giá hay bình luận câu trả lời hay hành vi người vấn để tránh họ trả lời không thực tế, tránh tự ý đưa ý kiến chủ quan 3.2 Lịch làm việc ĐTV • • • • Các ĐTV làm việc theo đội Mỗi đội gồm ĐTV (bao gồm đội trưởng) hoàn thành địa bàn vấn (EA) hai ngày (bao gồm thời gian di chuyển đến điểm điều tra tiếp theo) ĐTV nhận kế hoạch điều tra cần nắm rõ địa bàn, danh sách đối tượng điều tra điều tra thực liên hệ trước xuống địa bàn để đảm bảo vấn đối tượng danh sách chất lượng tốt vấn ĐTV cần làm theo quy trình tiến độ công việc giao Việc vấn nhập liệu thơng tin q trình vấn cần phải tuân thủ quy trình nghiệp vụ vấn tập huấn ĐTV đảm bảo khơng điều tra trùng bỏ sót đối tượng điều tra nào, không ghi thiếu/nhầm thông tin bảng hỏi thiết bị điều tra Báo cáo tổng kết cuối ngày với Đội trưởng, đồng thời gửi tổng kết cuối ngày báo cáo tình hình thực địa ngày với nhóm điều phối MDRI Hà Nội Các lưu ý chung: • Nhớ “Lưu” (Save) số liệu sau câu vấn thiết bị điều tra kết thúc vấn để tránh liệu • Ghi thật cẩn thận thơng tin q trình vấn • Kiểm tra bảng hỏi điền đầy đủ, đảm bảo tính trung thực thơng tin trước gửi phiếu Máy chủ • Gửi số liệu vấn báo cáo tiến độ sau ngày làm việc • Giữ gìn bảo quản cơng cụ, máy thiết bị điều tra; tránh làm thất lạc • • Báo cáo biến cố bất thường yêu cầu giúp đỡ cá nhân liên quan, trước hết Đội trưởng, có tình bất thường xảy mà thân ĐTV khơng thể giải Thu thập hố đơn, chứng từ theo quy định Nhiệm vụ Đội trưởng Mỗi đội Điều tra gồm thành viên, người cử làm đội trưởng (ĐT), kiêm nhiệm trách nhiệm quản lý bao qt hoạt động đội Đội trưởng ngồi nhiệm vụ ĐTV cần có kỹ lãnh đạo, giao tiếp quan trọng nhóm quan, quyền địa bàn (i) Liên hệ trước xuống địa bàn điều tra Trước xuống địa bàn điều tra, ĐT chịu trách nhiệm người làm việc với quyền địa phương để xác nhận lại danh sách mẫu khảo sát, liên hệ hẹn thời gian cho đội làm việc ngày theo lịch hẹn (ii) Bao qt địa bàn q trình điều tra • • • • ĐT đóng vai trò người bao quát địa bàn, có mối quan hệ chặt chẽ với ĐTV thường xuyên trao đổi công việc với ĐTV đội Qua đó, ĐT sử dụng kỹ lãnh đạo nhóm để giúp ĐTV tránh lỗi mắc phải ngày đầu điều tra, khuyến khích đội làm việc đạt hiệu cao ĐT nên thường xuyên tổng kết kinh nghiệm làm việc phổ biến, chia sẻ đội phản ánh kết cơng việc với nhóm điều phối MDRI Kiểm tra số lượng phiếu vấn sau thu thập số liệu ngày để đảm bảo tiến độ điều tra xem ĐTV thu thập số liệu đầy đủ có xác khơng Khi thấy sai sót, đội trưởng cần bàn với ĐTV chủ động tìm biện pháp sửa chữa sai sót ghi rõ báo cáo tổng kết ngày gửi cấp Nếu cần, đội phải quay lại hộ để thu thập lại số liệu sai sót (iii) Tham gia vấn Ngoài nhiệm vụ trên, ĐT tham gia vấn thành viên khác đội QUY TRÌNH THỰC ĐỊA Điều tra viên giữ vai trò quan trọng điều tra Số liệu có thu thập đầy đủ chất lượng bảo đảm hay không phụ thuộc nhiều vào tinh thần trách nhiệm công việc điều tra viên Để hoàn thành nhiệm vụ điều tra, yêu cầu điều tra viên phải làm theo nội dung quy trình thực địa quy định thống sổ tay hướng dẫn Các Điều tra viên tổ chức thành nhóm Mỗi nhóm bao gồm Đội trưởng ĐTV thực theo Kế hoạch làm việc chuẩn bị trước Điều tra viên phải phối hợp chặt chẽ với Mỗi có vấn đề vướng mắc nảy sinh trình tiếp xúc, thu thập số liệu, điều tra viên cần thông báo với người phụ trách bàn bạc giải Liên hệ địa bàn Liên hệ địa bàn khâu quan trọng định đến khả thu thập thông tin cần thiết tiến độ làm việc địa bàn Các đội cần tuân thủ chặt chẽ quy trình liên hệ địa bàn quy định sổ tay hướng dẫn Trước đến địa bàn điều tra, Đội trưởng phải điện thoại liên lạc với cán địa bàn điều tra để thông báo lịch trình (thời gian), danh sách hộ vấn yêu cầu cán tổ dân phố, thôn/bản địa bàn điều tra hẹn hộ vấn theo lịch trình Đội trưởng cần trao đổi thêm thơng tin sau: • • • • • Mục đích khảo sát Thành phần đội khảo sát có người, chức danh nào, làm nhiệm vụ Thời gian: Đội làm việc địa bàn ngày Thơng báo lịch trình khảo sát tới lãnh đạo xã/phường/thị trấn đề nghị phối hợp tổ chức, hỗ trợ đại diện khu vực, người dẫn đường, phiên dịch (nếu cần) Thơng báo mức kinh phí khảo sát địa bàn xã, huyện, cán hỗ trợ kinh phí trả lời vấn Cơng việc tốt thực ngày trước đội điều tra xuống địa bàn nhằm tránh tình trạng hộ khơng bố trí thời gian cho vấn Đội trưởng vào danh sách hộ vấn, phân công điều tra viên vấn hộ cụ thể để đến địa bàn không thời gian phân công công việc cho điều tra viên Chuẩn bị cho khảo sát địa bàn Làm việc với cán địa phương • Đội trưởng chịu trách nhiệm làm việc với cán địa phương Các nội dung cụ thể cần làm việc địa bàn bao gồm (i) xác định lại hộ điều tra (ii) đề nghị quyền xã/phường/thị trấnbố trí người dẫn đường cho điều tra viên đến hộ vấn thôn/ấp/bản điều tra Kiểm tra biểu mẫu thông tin nhóm xử lý số liệu thơng báo qua email • Trong q trình điều tra, nhóm xử lý số liệu có thay đổi biểu mẫu điền thông tin tablet Mọi thay đổi biểu mẫu điền thông tin thông báo qua email/sms, đề nghị đội điều tra kiểm tra email vào buổi tối ngày để cập nhập thông tin nhóm xử lý số liệu thơng báo Sau nhận email, yêu cầu đội trưởng thông báo cho điều tra viên biểu mẫu trả lời mail xác nhận đọc thông tin cho cán phụ trách đội điều tra Làm việc địa bàn để chuẩn bị cho vấn • • Đội trưởng: Nhằm hồn thành cơng việc chung đội điều tra, đội trưởng phải thường xuyên kiểm tra việc hồn thành cơng việc điều tra viên theo kế hoạch địa bàn phân công Đội trưởng điều tra viên phải có mối quan hệ chặt chẽ q trình làm việc Nếu có vấn đề biểu mẫu điền tablet, u cầu thơng báo cho nhóm xử lý số liệu Hà Nội để kịp thời có kế hoạch thay đổi phù hợp Điều tra viên cần tuân thủ theo kế hoạch làm việc Đội trưởng phân cơng Nếu có khó khăn đến hộ cụ thể như: Khơng tìm thấy chỗ hộ chọn; tìm thấy chỗ ở, hộ khơng có người nhà chuyển nơi khác, nhà chưa bàn giao bán lại cho người khác; hộ có tên chủ hộ chọn danh sách chuyển có hộ chuyển đến (chỗ hộ cũ), điều tra viên phải liên lạc đội trưởng để xin ý kiến giải Sau kết thúc ngày làm việc địa bàn • Điều tra viên phải hồn thành bảng hỏi, nhập thơng tin vào tablet gửi máy chủ ngày hơm để nhóm xử lý số liệu Hà Nội kiểm tra • Đội trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp thơng tin làm việc đội ngày, để đảm bảo tiến độ đội • ĐTV điền biểu mẫu báo cáo tiến độ số lượng bảng hỏi hoàn thành ngày ngày hơm Sau kết thúc thực địa • • • ĐTV phải kiểm tra lại lượt để đảm bảo tất phiếu hỏi gửi đến máy chủ Đối với trường hợp vấn phiếu giấy, ĐTV phải nhập tồn thơng tin vào tablet gửi đến máy chủ Ngoài ra, ĐTV phải gửi bảng hỏi giấy văn phòng Viện theo địa chỉ: Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, tầng tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Về máy tính bảng, ĐTV cần bảo quản gửi lại cho Viện MDRI có thơng báo nơi tiếp nhận máy tính bảng địa bàn MỤC 5: TÀI SẢN Mục đích Thu thập thơng tin tài sản, cụ thể đồ dùng lâu bền dùng cho sinh hoạt hộ gia đình Người trả lời Mục chủ hộ người biết nhiều thông tin mua sắm đồ dùng đại diện hộ trả lời Nội dung Mục gồm câu hỏi nhằm xác định hộ gia đình có loại tài sản thời điểm khảo sát ĐTV đánh dấu (x) vào tài sản mà hộ sở hữu theo phạm vi quy định bảng hỏi Chỉ tính tài sản ngơi nhà sinh sống tài sản sử dụng được, khơng tính tài sản hỏng, thuê, mượn hộ khác mua để bán (mang tính chất kinh doanh) 41 MỤC 6: NHÀ Ở Mục đích Thu thập thơng tin nhà số điều kiện sinh hoạt, khoản chi phí cho nhà ở, tiền thuê nhà, tiền điện, nước Người trả lời Người trả lời mục chủ hộ người biết nhiều thông tin nhà điều kiện sinh hoạt hộ trả lời Nội dung phương pháp ghi Câu 1: Ghi số ngơi nhà/căn hộ mà hộ sở hữu, tính nhà cho thuê, cho người nhà Khơng tính trường hợp: - Nhà th, mượn, nhờ họ hàng, người quen - Lều, chòi trơng coi nương, rẫy hộ Từ câu đến câu hỏi nhà/căn hộ sử dụng, kể nhà thuê, mượn Câu 2: Ghi tổng diện tích nhà mà thành viên hộ sử dụng Bao gồm diện tích dùng để diện tích dùng để kinh doanh Diện tích tổng diện tích hộ gia đình dùng để sinh hoạt (tính diện tích khu phụ nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp ) Trường hợp nhiều cá nhân/hộ thuê chung nhà/căn hộ diện tích chia cho số hộ chung vào thực tế sử dụng Phần ĐTV cố gắng hỏi để người trả lời tự xác định diện tích Câu 3: Điều tra viên hỏi kết hợp quan sát để ghi đặc điểm nơi hộ Nếu hộ sử dụng nhiều ngơi nhà hỏi ngơi nhà hộ Nhà riêng biệt hộ ở: Định nghĩa nhà (mặt đất) có hộ gia đình sinh sống Nhà riêng biệt nhiều hộ chung sống: Định nghĩa nhà (mặt đất) có nhiều hộ gia đình sinh sống Căn hộ riêng biệt: Định nghĩa hộ (ví dụ: chung cư) có cá nhân/hộ gia đình sinh sống Căn hộ chia sẻ với vài hộ khác: Định nghĩa hộ (ví dụ: chung cư) có nhiều hộ gia đình chung sống Một phòng ngơi nhà/căn hộ: Trường hợp hộ ở, sinh hoạt phòng ngơi nhà/căn hộ Phòng chung ký túc xá: Nhiều cá nhân chung phòng Nhà tạm: Lán, lều trại dựng để tạm, không coi nhà Câu 4: Điều tra viên hỏi số người không thuộc hộ chia sẻ không gian sống/sinh hoạt với hộ/đối tượng điều tra Ví dụ trường hợp cá nhân/hộ gia đình nhà/căn hộ riêng biệt ghi 0, trường hợp KTX ghi số người phòng 42 Câu 5: Điều tra viên hỏi, kết hợp quan sát để ghi vật liệu làm mái nhà ngơi nhà mà hộ sử dụng Đối với trường hợp mái có nhiều lớp, gồm lớp mái lớp vật liệu chống nóng, chống thấm dột (tơn, phibrơximăng, nhựa, trần thạch cao ) ghi vật liệu làm mái khơng ghi vật liệu chống nóng, chống dột Ví dụ: Mái bê tơng cốt thép lợp phibrơximăng chống nóng ghi mái bê tơng cốt thép Câu 6: Điều tra viên hỏi, kết hợp quan sát để ghi vật liệu xây dựng cho tường ngồi ngơi nhà mà hộ sử dụng Câu 7: Điều tra viên hỏi, kết hợp quan sát để ghi vật liệu xây dựng làm ngơi nhà mà hộ sử dụng Câu 8: Hỏi loại hình sở hữu ngơi nhà mà hộ sử dụng (có thể nhà thuê, mượn) Nếu đối tượng điều tra chọn loại hình sở hữu "sở hữu hộ" "sở hữu chung với (vài) thành viên gia đình khơng hộ" bỏ qua câu 9, chuyển sang câu 10 Nếu đối tượng chọn nhà thuê mượn/nhờ, chuyển sang hỏi câu Nếu đối tượng chọn khác, phải ghi rõ loại hình sở hữu nhà mà hộ sử dụng Câu 9: Hỏi số tiền tháng mà hộ phải trả để sử dụng ngơi nhà Nếu đối tượng điều tra tính số tiền phải trả theo đơn vị quý, năm, nhiều năm ĐTV phải chia theo tháng để thống đơn vị thời gian khoản tiền dùng để thuê, mượn nhà Trường hợp tiền nhà có thay đổi thời gian vừa qua tính giá trị trung bình tháng 12 tháng vừa qua Câu 10: Hỏi nguồn nước dùng cho ăn uống hộ ĐTV cần nắm vững khái niệm loại nước để giúp hộ xác định cách xác nguồn nước họ sử dụng cho ăn uống Nước máy riêng: nước máy sản xuất theo phương pháp cơng nghiệp nối vào hệ thống vòi đặt ngồi ngơi nhà khn viên ngơi nhà Nước máy cơng cộng: nước máy sản xuất theo phương pháp công nghiệp nối vào hệ thống vòi đặt địa điểm công cộng cho nhiều hộ sử dụng chung Nước mua: bao gồm xitec, nước đóng bình nước đóng chai Nước giếng khoan có bơm: nước lấy từ giếng khoan sâu để lấy nước ngầm qua lỗ nhỏ đặt ống bảo vệ, nước lấy lên thường qua hệ thống bơm Nước giếng đào bảo vệ: nước lấy từ giếng đào xây gạch loại chất liệu bảo vệ khác, ngăn không để nước thải ngấm vào bên có thành tránh khơng phân động vật rơi xuống Nước suối (qua lọc): nước từ thượng nguồn dòng sơng, suối, chảy từ mạch ngầm (khe) núi (núi đất núi đá) Nước giếng đào không bảo vệ: nước lấy từ giếng đào khơng có thành ngăn nước thải ngấm vào không ngăn vật bẩn rơi xuống giếng 43 Nước mưa: nước hứng từ mưa đựng vào dụng cụ chứa (thùng, bể ) để sử dụng Nước sông, hồ, ao: nước lấy, dẫn từ sông, hồ, ao để sử dụng Câu 11: Hỏi để xác định hộ có xử lý nước ăn, uống cách đun sơi hay dùng hệ thống lọc hố chất trước sử dụng hay không Hệ thống lọc hay hóa chất phải đảm bảo sau lọc hay dùng hóa chất phải có nguồn nước hợp vệ sinh, tức nước có độ cần thiết, khơng có mầu, khơng có mùi, vị lạ Câu 12: Hỏi để xác định xem hộ có phải trả tiền nước mà hộ sử dụng hay không Câu 13: Hỏi để xác định phương thức toán tiền nước hộ có tính theo giá cố định đơn vị m3 nước hay không? Lưu ý giá cố định (thường chủ nhà cho thuê định mức giá chung) khác cách tính nhà nước lũy tiến theo mức độ sử dụng Câu 14: Hỏi số tiền hộ phải trả để sử dụng 1m3 nước (theo giá cố định) Chú ý câu hỏi giá 1m3 nước mà hộ sử dụng số tiền nước trung bình tháng hộ phải trả Câu 15: Hỏi để xác định hộ sử dụng loại nhà vệ sinh nào, kể trường hợp hộ khơng có nhà vệ sinh riêng dùng chung với hộ khác Nếu có, điều tra viên kết hợp quan sát để xác định loại nhà vệ sinh mà hộ sử dụng Các loại nhà vệ sinh thông thường: - Nhà tiêu tự hoại/bán tự hoại: nhà tiêu dội nước, chất thải không thấm trực tiếp vào đất mà xử lý bể chứa (thường có ngăn) thải hệ thống ống dẫn thoát nước - Nhà tiêu thấm dội nước: Nhà tiêu dội nước, khơng có hệ thống xử lý chất thải mà trực tiếp thấm dần vào đất - Nhà tiêu khô ngăn: Nhà tiêu khô (không dùng nước) có ngăn, ngăn để sử dụng ngăn để ủ phân - Nhà tiêu khô ngăn: Nhà tiêu khơ (khơng dùng nước) có ngăn vừa chứa, vừa ủ phân - Cầu tiêu ao cá (cầu cá): Xây dựng sông, biển , thùng chứa, chất thải thải trực tiếp xuống nước - Khác: bao gồm loại nhà vệ sinh loại nêu trên, kể đào hố Câu 16: Hỏi để xác định hộ sử dụng nhà vệ sinh riêng hay sử dụng chung với hộ khác Câu 17: Hỏi để xác định nguồn lượng mà hộ sử dụng cho mục đích nấu nướng Câu 18: Hỏi nguồn điện mà hộ sử dụng cho mục đích thắp sáng Câu 19: Hỏi hộ sử dụng nguồn điện điện lưới quốc gia Hỏi cách thức nối điện với hệ thống điện lưới nào? 44 Có phương thức: - Trực tiếp, có cơng tơ điện riêng: Các hộ có cơng tơ điện riêng trực tiếp trả tiền điện cho công ty Điện lực - Trực tiếp có cơng tơ điện lắp chung với vài hộ khác: Nhiều hộ dùng chung công tơ điện Giá điện tính theo quy định Nhà nước, hộ đứng trả tiền điện cho công ty Điện lực hộ tự chia số tiền phải trả với - Gián tiếp, thông qua hộ khác: Thường gặp với đối tượng thuê nhà trọ, tiền điện trả gián tiếp cho công ty điện thông qua chủ nhà trọ mà họ Câu 20: Hỏi phương thức toán tiền điện hộ.ĐTV hỏi kết hợp câu 19 câu 20 để xác định câu trả lời xác cho câu hỏi Câu 21: Hỏi đơn giá (cố định) phải trả cho 1KW điện mà hộ sử dụng Chú ý hỏi giá 1KW điện không hỏi tổng số tiền điện hộ phải trả trung bình tháng Câu 22: Hỏi khoảng cách từ hộ đến sở y tế gần Chú ý đơn vị tính khoảng cách mét,ĐTV cần quy đổi đơn vị 45 MỤC THU NHẬP Mục đích Thu thập thơng tin có liên quan thu nhập thành viên từ lương hưu, trợ cấp xã hội, hoạt động kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp, sản xuất nông lâm thuỷ sản thu nhập khác thành viên hộ gia đình Người trả lời Người trả lời người biết nhiều thông tin thu nhập hộ có mặt hộ vấn Một số phần mục cần hỏi thành viên biết nhiều thông tin phần hoạt động sản xuất nông lâm thuỷ sản SXKD ngành nghề dịch vụ hộ Nội dung phương pháp ghi Thu nhập tính thu nhập ròng (sau trừ chi phí) Trường hợp trồng trọt, chăn ni hộ chưa cho thu hoạch ghi Trường hợp trồng bị mùa vật nuôi chết thu nhập mang giá trị âm (
- Xem thêm -

Xem thêm: SỔ TAY TẬP HUẤN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CƯ TRÚ 2015, SỔ TAY TẬP HUẤN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CƯ TRÚ 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay