TIỂU DỰ ÁN NUÔI BÒ VÀNG SINH SẢN BẢN XÀ PHÌN XÃ PA VỆ SỦ - HUYỆN MƯỜNG TÈ - TỈNH LAI CHÂU

24 1 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:08

Lời giới thiệu Việc viết đề xuất lập dự tốn cho hoạt động nhóm CIG dự án gặp nhiều khó khăn Các ngun nhân gây khó khăn kể đến sau: Nhóm CIG khơng thể viết đề xuất, lập dự toán cho hoạt động họ Vì vậy, cán CF cán sinh kế phải hỗ trợ nhóm CIG thảo luận để có sở viết giúp dẫn đến cán bị tải Các cán sinh kế CF dự án phần lớn trẻ, kinh nghiệm viết đề xuất, lập dự toán cho hoạt động sinh kế Hơn cán lại tốt nghiệp ngành khác nhau, mà tiểu dự án sinh kế đa dạng loại hình Hướng dẫn dự án dù đơn giản vấn khó viết theo Mặt khác, viết theo cấu trúc đơn giản ngắn gọn dự án lại bị phòng chức u cầu bổ sung thêm nhiều nội dung khác họ thẩm định đề xuất, dự tốn Bất chấp khó khăn Trong thời gian qua với cố gắng lỗ lực cán CF cán sinh kế địa phương, dựa vào hướng dẫn CPO hàng trăm đề xuất dự toán hoàn thành phê duyệt Nhằm giúp anh, chị, em dự án có thêm tài liệu đúc rút từ thực tế hoạt động dự án để tham khảo, phục vụ cơng việc Chúng sưu tầm chỉnh sửa lại đôi chút số đề xuất dự toán anh, chị, em CF sinh kế dự án viết Xin giới thiệu để các anh, chị, em đồng nghiệp tham khảo Do thời gian có hạn nên số lượng đề xuất hạn chế, tơi tiếp tục sưu tầm, chỉnh sửa bổ sung thêm Xin lưu ý tài liệu chưa phải hồn hảo, nên khơng thể áp dụng chung cho tất địa phương, mà có giá trị tham khảo Hà nội, ngày 28 tháng năm 2012 Nguyễn Đình Thắng Tư vấn sinh kế TIỂU DỰ ÁN NI BỊ VÀNG SINH SẢN BẢN XÀ PHÌN XÃ PA VỆ SỦ - HUYỆN MƯỜNG TÈ - TỈNH LAI CHÂU I TÓM TẮT TIỂU DỰ ÁN: - Tên tiểu dự án: Tiểu dự án ni bò vàng sinh sản; - Tên người đại diện nhóm sở thích: Lỳ Mé Cà - Địa điểm tổ chức tiểu dự án: Bản Xà Phìn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu - Thời gian thực hiện: tháng (từ tháng đến tháng 12/2012) II SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG CĂN CỨ THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN Tại lại chọn thực tiểu dự án này? Bản Xà Phìn, xã Pa Vệ Sủ có điều kiện đất đai rộng, tổng diện tích tồn xã 300 ha, có 35ha diện tích đồng cỏ sử dụng cho chăn thả, có độ cao khoảng 1.400 đến 1.700 m, khí hậu quanh năm mát mẻ Bò vàng thuộc loại động vật dễ ni, ăn tạp, sinh sản nhanh, có sức đề kháng cao, khả chống đỡ bệnh tật tốt, chịu đựng điều kiện khó khăn, kham khổ Người dân có kinh nghiệm chăn ni bò nhiều năm Nhận rõ mạnh việc chăn nuôi bò kể trên, số hộ nghèo từ lâu muốn tổ chức chăn ni bò để phát triển kinh tế gia đình Tuy vậy, điều kiện kinh tế yếu nên khơng có đủ vốn để đầu tư Nay biết hỗ trợ dự án giảm nghèo, hộ nghèo có mong muốn chăn ni bò Xà Phìn thành lập nhóm sở thích chăn ni bò, lập đề xuất tiểu dự án ni bò trình BPTX cấp có thẩm quyền xem xét Những thực tiểu dự án Căn vào nhu cầu người dân thôn đề xuất họp thơn Xà Phìn, ngày 07 tháng năm 2011 Căn Quyết định số: 931/QĐ-UBND, ngày 27/4/2012 UBND huyện Mường Tè việc phê duyệt kế hoạch danh mục phân bổ chi tiết nguồn vốn cho tiểu dự án thuộc Hợp phần Ngân sách phát triển xã năm 2012 III NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA TIỂU DỰ ÁN Quy mơ: - Số lượng bò giống ban đầu: (từ 16-18 tháng tuổi) - Diện tích bãi chăn thả khu chăn ni: 35 - Diện tích làm chuồng trại cho đàn gia súc: 30 m2 2 Đối tượng hưởng lợi: - Số hộ triển khai thực hiện: 12 hộ (9 hộ nghèo, hộ khá) Toàn dân tộc La Hủ Ba hộ tham gia vào nhóm có trách nhiệm lãnh đạo nhóm, giúp nhóm tính tốn làm ăn truyền lại kinh nghiệm làm ăn cho thành viên khác Danh sách hộ hưởng lợi nhóm: Họ tên STT Dân tộc Nam/Nữ Xếp hạng hộ Ghi Ly Mé Cà La Hủ Nam Khá Trưởng nhóm Giàng Chế Xá La Hủ Nam Khá Phó nhóm Phùng Nhù Hừ La Hủ Nam Khá Kế tốn nhóm Ly Phu Xá La Hủ Nam Nghèo Thành viên Phùng Phí Sơ La Hủ Nữ Nghèo Thành viên Phùng Xé Xá La Hủ Nam Nghèo Thành viên Ly Khừ Giá La Hủ Nam Nghèo Thành viên Giàng Khừ Xá La Hủ Nam Nghèo Thành viên Giàng A Gió La Hủ Nam Nghèo Thành viên 10 Ly Mò Chờ La Hủ Nam Nghèo Thành viên 11 Vàng Mò Xá La Hủ Nam Nghèo Thành viên 12 Giàng Mò Cho La Hủ Nam Nghèo Thành viên Tổ chức thực tiểu dự án a) Cách thức tiểu dự án  Đào tạo, tập huấn Nội dung: Để thực tốt tiểu dự án này, thành viên nhóm thống thấy cần phải tập huấn nội dung sau: - Kỹ thuật chọn giống, làm chuồng bò: buổi; Kỹ thuật chăm sóc phòng tránh số bệnh thường gặp bò: ngày; Kỹ thuật chống rét cho bò: buổi Phát hiện, chăm sóc chọn thời điểm phối giống cho bò cái: buổi; Kỹ thuật chế biến bảo quản thức ăn qua đông cho bò: ngày Kỹ thuật chăm sóc bò giai đoạn sinh sản nuôi con; Cách thức thực hiện: tổ chức tập huấn trường, tư vấn với người dân chọn giống, làm chuồng, chống rét, ủ thức ăn,v.v nhà dân  Mua sắm hàng hóa (giống, vật tư, đồ dùng, …) phục vụ cho tiểu dự án: Trong nhóm cử thành viên có uy tín, hiểu biết làm đại diện phối hợp với cán Ban PTX cán CF khảo giá thị trường để chọn nơi cung cấp giống, hàng hóa, điểm để lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, địa điểm khảo giá xã lân cận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Cách lựa chọn, mua sắm, vận chuyển hàng hóa: Do thành viên nhóm sở thích chọn giống tự vận chuyển, đảm bảo tiến độ triển khai thực tiểu dự án  Các rủi ro cách hạn chế thực tiểu dự án: Trong trình triển khai thực dự án thơn gặp phải rủi ro sau: Dịch bệnh xảy ra, bò chết rét vào mùa đơng, lên xuống thị trường, bò chết ngã núi, … Nhóm dự tính đối phó sau: Những rủi ro cách phòng, chống: Rủi ro gặp phải Dịch bệnh Cách phòng, chống - Nghiêm túc tn thủ quy trình kỹ thuật tiêm phòng, chăn ni, vệ sinh chuồng trại; - Nghe ngóng thơng tin dịch bệnh, để có biện pháp, phòng, cách ly phù hợp; - Kịp thời phát sớm dâu hiệu bệnh tật để báo cán thú y xử lý; Chết rét Nghe thời tiết thường xuyên Thực tốt biện pháp chống rét nhiệt độ xuống thấp như: quây bạt để che chắn chuồng trại; đốt đống dấm để bò sưởi ấm; dự trữ cung cấp đủ thức ăn, tăng cường dinh dưỡng cho bò; khơng chăn thả vào ngày nhiệt độ 100C Bò ngã núi Phải chăn thả nơi đồng cỏ an tồn, khơng cho bò đến vùng địa hình hiểm trở, cần qua nơi có vực sâu, khó phải có người dắt Thị trường biến Bò Mường Tè bị xuống giá Tuy cần thường động xấu xuyên nghe ngóng giá để chọn thời điểm bán giá cao Rủi ro bất ngờ, bất Họp nhóm bàn cách giải quyết; khả kháng Xử lý theo quy chế nhóm  Việc quản lý, vận hành tiểu dự án: Nhóm sở thích thường xun thực họp nhóm định kỳ, cập nhật thơng tin thường xuyên kỹ thuật chăn nuôi cách thức tổ chức sản xuất, để phổ biến cho thành viên nhóm biết dịch bệnh, giá thị trường chăn ni bò, thời tiết khí hậu, … để có biện pháp xử lý kịp thời Việc chăn ni ln chuyển bò hộ nhóm thực theo quy chế nhóm Khi hộ có sản phẩm bán thị trường phải trích lại 10% để nộp vào quỹ nhóm Quỹ sử dụng vào mục đích chung nhóm Nhóm trưởng thành viên thường xuyên trao đổi tình hình thực tiểu dự án với nhau, trao đối nhóm sở thích Ban Phát triển xã, cán Hướng dẫn viên cộng đồng, cán sinh kế huyện cán kỹ thuật khác hỗ trợ nhóm Từ giúp cho tiểu dự án thực thuận lợi b) Kế hoạch thực tiểu dự án theo thời gian: Kế hoạch thực công việc cụ thể tiểu dự án nhóm bàn bạc, hoạch định rõ đầu điểm, thời gian thực người chị trách nhiệm theo trình bày biểu số 01 kèm theo (chi tiết xem biểu 1) Kinh phí thực tiểu dự án: Tổng vốn đầu tư thực tiểu dự án: 131.782.000 đồng Trong đó: - Vốn WB: 99.292.000 đồng; - Vốn đối ứng: 840.000 đồng; - Vốn dân góp: 31.650.000 đồng (Xem chi tiết biểu sơ 03 đính kèm) Dự tính kết sản xuất kinh doanh, hiệu kinh tế sau chu kỳ sản xuất a) Chi phí q trình sản xuất: Tổng chi phí cho chu kỳ sản xuất 45.380.000 đơng Với cách tính quy ước sau: - Chỉ khấu trừ giá trị chuồng trại 15%/năm; - Chỉ khấu trừ giá trị bò mẹ 20%/năm (kể từ lứa đẻ đầu tiên); - Tính cơng lao động 19 tháng để đảm bảo bê sinh đủ tuổi (xuất bán được), đồng thời tính 15 ngìn đồng/ cơng chăn bò b) Dự tính sản phẩm doanh thu: Sau 19 tháng sản xuất, dự kiến thu sản phẩm số lượng doanh thu sau: - Bê tuổi: x triệu đồng/con = 48 triệu đồng; - Phân chuồng: 36 khối x trăm nghìn đồng/khối = 7,2 triệu đồng; - Tổng thu được: 55,2 triệu đồng c) Cân đối thu chi hiệu sản xuất Cân đối thu chi trình sản xuất dê dự kiến sau: Nếu tính chênh lệch thu chi chưa tính giá trị cơng lao động (theo cách tính người dân) giá trị 35,7 triệu đồng/6 hộ, tương đương 5,9 triệu đồng/hộ Nếu tính chênh lệch thu chi có hạch tốn cơng lao động số tiền 9,2 triệu đồng/6 hộ, tương đương 1,63 triệu/hộ Ngoài thời gian (19 tháng) bò mẹ theo quy luật mang thai chuẩn bị đẻ lứa thứ khoảng cách lứa đẻ bò từ 12 – 14 tháng Tiểu dự án tạo 1.710 cơng lao động cho nhóm CIG, tương đương giá trị 25,7 triệu đồng (chỉ tính 15.000đ/cơng chăn bò) (Chi tiết xem biểu số 02 kèm theo) Dự tính thị trường tiêu thụ sản phẩm: Dự kiến sản phẩm bò thịt tiểu dự án, nhóm sở thích bán cho thương lái mua gom bò để bán cho nhà hàng, qn ăn, ngồi phục vụ nhu cầu sinh hoạt địa bàn xã vùng lân cận Các biểu đính kèm: Có biểu 1, biểu biểu đính kèm đề xuất Ngày Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH Ý KIẾN BPT XÃ tháng năm 2012 ĐẠI DIỆN CIG Biểu 1: Kế hoạch thưc tiểu dự án theo thời gian Thời gian (tháng) 10 11 12 13 14 15 16 Mua sắm, chuẩn bị vật liệu làm chuồng bò Tập huấn kỹ thuật làm chuồng bò 12 11 Cơng việc 10 TT Người/ ĐV chịu t r ác h nhiệm CIG Tư vấn, CIG Làm chuồng trại CIG Tập huấn kỹ thuật chọn giốn bò Mua bò giống (16-18 tháng tuổi) Tư vấn, CIG CIG, Tư vấn CIG, Dịch vụ thú y Tiêm phòng Tập huấn kỹ thuật chăm sóc phòng tránh số bệnh thường gặp bò Chăn ni, chăm sóc bò Tập huấn chăm sóc bò giai đoạn động dục phối giống Tư vấn, CIG Người/ ĐV tham gia CF, BPTX CF, BPTX Tư vấn, CF, BPTX CF, BPTX CF, BPTX CF, BPTX CF, BPTX CIG Phối giống bò Tập huấn kỹ thuật chế biến, bảo quản thức ăn cho bò Tập huấn kỹ thuật chống rét cho bò Chăm sóc bò chửa Tập huấn kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản ni Chăn ni, chăm sóc bò sinh sản Nghiệm thu, bàn giao tiểu dự án Tư vấn, CIG CF, BPTX CIG, Dịch vụ thú y CF, BPTX Tư vấn, CIG CF, BPTX Tư vấn, CIG CIG CF, BPTX Tư vấn, CIG CF, BPTX CIG BPTX, CIG CF Biểu 2: Hạch toán hiệu kinh tế sau 19 tháng sản xuất CIG Đơng vị tính: nghìn đồng Nội dung S TT A Chi phí I Chi phí trực tiếp Chi phí mua bò giống Chuồng trại Chi phí thuốc thú y Thức ăn bổ sung II Công lao động (tính đến bê tuổi 19 tháng) Chi phí tập huấn Tài liệu Tư vấn Vật tư phục vụ lớp học B Kết Bê (tính giá tuổi) Phân chuồng Hiệu Chênh lệch thu chi chưa hạch tốn cơng lao động Chênh lệch thu chi hạch tốn cơng lao động I II C I II ĐVT Đơn giá Số lượng Thành tiền Tổng Ghi 45,380 42,000 11,250 Khấu trừ 15% giá trị 3,600 Khấu trừ 20% giá trị 300 Con Cái Con Tr gói 12,500 3,000 50 6 1,200 1,200 Công 15 1,710 25,650 15 300 12 3,380 180 2,400 100 800 Bộ Buổi Tr gói 55,200 Con 8,000 48,000 Khối 200 36 7200 Tr gói 35,470 Tương đương 5,9 triệu/ hộ Tr gói 9,820 Tương đương 1,63 triệu/ hộ Biểu III: Dự tốn kinh phí thực tiểu dự án Đơng vị tính: nghìn đồng ST T A I Nội dung Chi phí sản xuất Chi phí trực tiếp Chi phí mua bò giống Chuồng trại Chi phí thuốc thú y Thức ăn bổ sung ĐVT Đơn giá Số lượng 120,150 Con 12,500 Cái 3,000 Con 50 Tr gói 1,200 Cơng chăn bò II Chi phí tập huấn Tài liệu Bộ 15 12 Tư vấn Buổi 300 100 B I II I II Tổng 131,782 Thành tiền Công 15 1,710 75,000 18,000 300 1,200 180 2,400 800 8,252 7,411.80 99,292 88,500 Đối ứng 840 Dân góp 31,650 - 31,650 75,000 12,000 6,000 300 1,200 25,650 25,650 3,380 Vật tư phục vụ Tr gói lớp học Chi phí quản lý Phí quản lý (6%) Phí thẩm định (0.38%) Phí toán (0.3%) WB 3,380 - - 180 2,400 800 7,412 840 7,412 469.41 469 370.59 371 - ĐỀ XUẤT TIỂU DỰ ÁN NI LỢN NÁI BẢN ĐỊA XĨM CHA - XÃ NGỌC SƠN - TÂN LẠC - HỊA BÌNH I Tóm tắt tiểu dự án - Tên tiểu dự án : Ni Lợn nái sinh sản giống địa xóm Cha – xã Ngọc Sơn – Lạc Sơn – Hòa Bình - Tên người đại diện nhóm sở thích: Quách Hồng Lợi - Địa điểm tổ chức tiểu dự án: Xóm Cha - Thời gian thực tiểu dự án : năm (4/2012 – 4/2013) II Sự cần thiết thực tiểu dự án địa phương Lựa chọn thực tiểu dự án vì: - TDA phù hợp với mong muốn tập quán sản xuất người dân đặc biệt người dân nghèo Hiệu kinh tế cao trồng lúa, ngô, nuôi lợn thịt hoạt động địa phương - Ít bị ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh, dễ nuôi - Đem lại nguồn thu nhập ổn định - Tận dụng nguồn lao động thức ăn săn có - Phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương Những thực tiểu dự án Căn vào nhu cầu người dân thơn đề xuất họp xóm Cha ngày 06/6/2011 III Nội dung chi tiết tiểu dự án Quy mơ: Nhóm sở thích gồm: nhóm có 10 hộ; ni lợn nái thực chuồng ,nền xi măng lợp mái Pro cho hộ nuôi chu kỳ đầu Đối tượng hưởng lợi: Nhóm gồm có 10 hộ, hộ khá, hộ cần nghèo Hai hộ đại diện giàu kinh nghiệm nuôi lợn nái địa thôn, có tâm huyết với nghề ni lợn nái Nhóm đồng ý kết nạp hộ vào để họ chia sẻ kinh nghiệm cho hộ khác 10 Danh sách thành viên tham gia thực tiểu dự án STT Họ tên Dân tộc Xếp hạng hộ (xếp hạng giàu, nghèo) Ghi Có kinh ngiệm ni lâu năm (người đại diện hộ) Quách Hồng Lợi Mường Hộ Khá Bùi Thị Thanh Hiến Mường Cận nghèo Bùi Thị Hoàn Mường Trần Thị Thu Giang Mường Nghèo Nghèo Bùi Văn Hữu Mường Nghèo Bùi Như Lạc Mường Nghèo Bùi Thị Hồng Mường Nghèo Bùi Thị Nhé Mường Nghèo Bùi Thị An Mường Nghèo 10 Bùi Thị Lan Mường Nghèo Tổ chức thực tiểu dự án: a Cách thực tiểu dự án: * Đào tạo, tập huấn: - Nội dung: tập huấn cho hộ tham gia thực tiểu dự án về: (i) phương pháp chọn giống lợn nái địa; (ii) kỹ thuật làm chuồng lợn; (iii) kỹ thuật chăm sóc lợn hậu bị (iii) kỹ thuật chăn ni, chăm sóc lợn nái sinh sản giống địa - Cách tập huấn: dẫn khâu kỹ thuật chăn ni, chăm sóc cụ thể cho bà nơi mua giống, nơi làm chuồng chuồng lợn thành viên CIG Cả nhóm tập chung nơi tập huấn nghe làm theo - Đối tượng tập huấn 10 hộ tham gia tiểu dự án hộ không tham gia tiểu dự án có nhu cầu địa bàn xóm, xã * Mua sắm hàng hóa, vật tư, đồ dùng.v.v phục vụ cho tiểu dự án: - Các hàng hóa, vật tư, dịch vụ bao gồm: (i) Tấm lợp phi pro xi măng; (ii) Xi măng, cát láng nền, sắt thép (iii) Giống lợn, cám bổ sung, thuốc thú y; (iv) Dịch vụ khuyến nông, thú y 11 - Cách thức mua sắm: Các loại vật liệu xây dựng, cám bổ sung nhóm cử đại diện khảo giá mua cửa hàng khu trung tâm xã Một số vật liệu khác tre, nứa, lá.v.v thành viên nhóm tự túc Con giống nhóm cử đại diện lựa chọn, khảo giá mua chợ xã Nếu không đủ sang thơn bên tìm, lựa chọn mua Nhóm thảo luận với cán khuyến nông thú y xã để ký hợp đồng thực lớp tập huấn, hỗ trợ điều trị vật nuôi bị ốm * Các rủi ro xẩy cách phòng chống: Ni lợn nái thường gặp phải rủi ro như: thời tiết rét đậm, rét hại; loại bệnh, dịch lở mồm long móng, lòi dom, tụ huyết trùng… để hạn chế rủi ro thành viên nhóm cần Sau bàn bạc nhóm tổng hợp rủi ro xẩy đưa cách phòng chống sau: STT Rủi ro/ Ảnh hưởng Lợn bị chết rét vào mùa đông Làm chuồng nơi hợp lý; Bệnh dịch (tụ huyết trùng, lở mồm long móng v.v  Vệ sinh chuồng trại thường xuyên; Dự kiến giải pháp Áp dụng nghiêm túc biện pháp phòng, chống rét cho lợn  Thường xuyên nghe nắm bắt thông tin dịch bện để kịp thời cach ly  Tiêm phòng định kỳ;  Phát bện sớm để mời cán thú y chữa trị thuốc dân dan Mất trộm Nhóm làm hàng rào chắn quanh chuồng lợn, Mỗi nhà thành viên phải có kế hoạch chơng nom cẩn thận đảm bảo Rắn độc, động Thường xuyên phát quan, vệ sinh quanh vật, côn trùng khác chuồng trại, rắc vôi bột khử trùng xung quanh làm hại Thị trường động bất lợi Các rủi ro bất khả Họp nhóm xử lý theo quy chế nhóm theo kháng định chung nhóm biến Thường xuyên nghe đài, xem ty vi nghe ngóng thơng tin thị trường qua cán bộ, thương lái để có cách giải phù hợp; * Việc quản lý, vận hành tiểu dự án: Sau chu kỳ sản xuất hộ nhận lợn trước phải hỗ trợ cho hộ lại số tiền triệu đồng lợn nái (khoảng 10kg, hộ 12 chưa có lợn tự chọn)/hộ Đồng thời có trách nhiệm hộ trợ hộ làm chuồng, chia kinh nghiệm thực tế Để đảm bảo vốn đầu tư cho chu kỳ hộ chu kỳ đầu trích nộp vào quỹ nhóm lợn con, nhóm có trách nhiệm bán số lợn để lấy quỹ tái sản xuất Các chu kỳ sau định mức góp khác thơng qua họp nhóm Trường hợp chu kỳ sản xuất đầu tiên, lợn nhà hộ đẻ cho nợ nộp quỹ sang chu kỳ Hàng tháng, quý kết thúc chu kỳ sản xuất nhóm báo cáo văn cho Ban phát triển xã nắm bắt tình hình thưc hiện, hiệu thu sau q trình thực nhóm b Kế hoạch thực tiểu dự án theo thời gian: Nhóm bàn bạc, tính tốn thống thực tiểu dự án theo kế hoạch đảm bảo đạt kết tốt (Xem biểu đính kèm) Kinh phí thực tiểu dự án (Chu kỳ sản xuất đầu tiên) Kinh phí thực tiểu dự án sau: Tổng vốn: - Vốn WB: 71.375.000 đ Trong đó: 42.800.000 đ; - Vốn dân góp: 28.575.000 đ; (Chi tiết xem biểu 3) Dự tính kết sản xuất kinh doanh, hiệu kinh tế sau chu kỳ sản xuất * Chi phí: Tổng chi phí cho tiểu dự án (đối với hộ nhận lơn, tính mức khấu hao 15%/năm với chuồng trại, khấu trừ 20% giá trị nái mẹ) chu kỳ sản xuât đầu là: 31.600đ (ba mươi mốt triệu sáu trăm nghàn đồng) * Dự tính tổng doanh thu: Tổng doanh thu 39.000.000đ Trong đó: - Lợn Con: 30 x 10 kg /1 = 300 kg; 300kg x 120.000đ/kg = 36.000.000đ - Phân chuồng: 15 khối/5 chuồng x 200.000đ/khối = 3.000.000đ * Hiệu quả: Chênh lệch thu chi chu kỳ sản xuất là: 39.000.000đ – 31.600.000đ = 7.400.000đ Tính bình qn lãi suất hộ sau chu kỳ SX đầu là: 1.480.000đ Ngoài số tiền lãi trên, tiểu dự án tạo 123 ngày cơng lao động cho nhóm/chu kỳ SX Nếu tính 60.000đ/cơng tương đương 7.350.000đ 13 Tiểu dự án giúp người dân nhóm tiêu thụ lượng lớn phụ phẩm nông nghiệp (dây khoai, cám gạo, sắn.v.v ), tương đương 13.500.000đ Ước tính khơng tính cơng lao động phụ phẩm nơng nghiệp đầu tư vào chăn ni (theo cách tính phổ biến nay) chênh lệch thu chi chu kỳ đầu ước tính là: 39.000.000đ – 10.710.000đ = 28.250.000 đ Tức: 5.650.000đ/hộ (Chi tiết xem biểu 2) Dự tính thị trường tiêu thụ sản phẩm Lợn giống mặt hàng liên tục thiếu nhiều năm địa bàn xã Dự kiến sản phẩm nhóm tiêu thụ nhà cho hộ nhóm thương nái đến mua gom Các biểu đính kèm Biểu 1: Kế hoạch thực tiểu dự án theo thời gian Biểu 2: Hạch tốn chi phí, lợi nhuận sau chu kỳ sản xuất Biểu 3: Dự tốn chi phí thực tiểu dự án năm Ngày Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH Ý KIẾN BPT XÃ 14 tháng năm 2012 ĐẠI DIỆN CIG Biểu 1: Kế hoạch thực tiểu dự án theo thời gian TT Nội dung công việc Thời gian tiến hành Đối tượng tham gia I Công tác chuẩn bị Tháng 4– 5/2012 II Thực Từ 6/ 2012 đến 5/2015 Tập huấn làm chuồng Tháng 6/2012 CIG, Tư vấn, CF Mua vật tư, xây dựng chuồng trại cho hộ nhận lợn lần đầu Tháng 6/2012 CIG, BPTX, CF Kiểm tra, làm chuồng trại Tháng 6/2012 Nhóm, Ban PTX, CF Tập huấn chọn giống lợn Tháng 7/2012 Tư vấn, CF, CIG Tháng 7/2012 Nhóm, Ban PTX, CF Tháng 7/2012 Nhóm, cán thú y, CF Tháng 7/ 2012 Nhóm, CF, tư vấn Từ - 12/ 2012 Nhóm CIG Tháng 12/2012 Nhóm, CF, tư vấn Mua giống, cung cấp, giao nhận giống Mua thuốc thú y, tiêm phòng, mua thưc ăn thêm Tập huấn kỹ thuật chăm sóc, chăn ni lợn nái hậu bị Chăm sóc chăn ni lợn nái hậu bị Tập huấn kỹ thuật chăm sóc lợn nái giai đoạn động dục CIG, Ban PTX, CF 10 Thụ tinh cho lợn Tháng 12/2012 Nhóm, Dịch vụ 11 Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mang thai 12/2012 -1/2013 Tư vấn, CIG 12 Chăm sóc lợn mang thai 12/2012 - 2/2013 CIG 14 Tập huấn đỡ đẻ cho lợn kỹ thuật chăm sóc lợn mẹ ni Tháng - 2/2012 Tư vấn, CIG 15 Chăm sóc lợn mẹ đàn Tháng 2/2012 – 4/2013 CIG 16 Giám sát cộng đồng Tháng 6/2012 – 5/2013 Cộng đồng Tháng 4/2013 CIG, BPTX, CF 17 18 19 Mua vật tư, xây dựng chuồng trại cho hộ nhận lợn lần thứ Đánh giá thực TDA năm thứ Đánh giá thực TDA cuối (sau thực hiện) Tháng 5/2013 Tháng 5/2015 15 CIG, Ban PTX, huyện, tư vấn, cộng đồng CIG, Ban PTX, tư vấn, cộng đồng Biểu 2: Hạch tốn chi phí, lợi nhuận sau chu kỳ sản xuất Đơn vị tính : Ngìn đồng Nội dung TT ĐVT Đơn giá Số lượng Thành tiền Ghi I Chi phí 31,600 Mua giống Con 1,500 1,500 Tính khấu hao 20%/năm Chuồng trại Chuồng 3,000 2,250 Khấu hao 15%/năm Thức ăn bổ sung Thức ăn tự túc Kg Tr gói 2,700 1,000 5,000 13,500 Thuốc thú y + dịch vụ tiêm phòng Tr Gói 500 Cơng chăm sóc Cơng 60 123 7,350 Chi phí khác (điện, nước ) Tr gói 1,500 1,500 II Doanh thu Lợn Phân chuồng 300 15 39,000 36,000 3,000 III Chênh lệch thu chi chưa trừ công lao động thức ăn tự túc IV Chênh lệch thu chi kg Khối 120 200 Nghìn đồng 500 28,250 7,400 16 Biểu 3: Dự tốn chi phí thực tiểu dự án năm Đơn vị tính : nghìn đồng TT Nội dung I Năm thứ Mua giống Tập huấn Chuồng trại Thức ăn bổ sung Thức ăn tự túc Thuốc thú y + dịch vụ tiêm phòng ĐVT Đơn giá Số lượng Tổng 10 1,000 71,375 7,500 4,800 30,000 5,000 13,500 Thành tiền Đối WB ứng 42,800 7,500 4,800 25,000 5,000 dân góp 28,575 Con Lớp Chuồng Kg Tr gói 1,500 800 3,000 2,700 Tr Gói 500 Cơng chăm sóc Cơng CS 70 123 8,575 8,575 Chi phí khác (điện, nước ) Tr gói 1,500 1,500 1,500 II Năm thứ hai Mua giống Tập huấn Chuồng trại Thức ăn bổ sung Thức ăn tự túc Thuốc thú y + dịch vụ tiêm phòng 500 5,000 13,500 500 Con Lớp Chuồng Kg Tr gói 1,500 1,000 3,000 11,000 5 2,000 96,500 7,500 4,000 15,000 10,000 11,000 Tr Gói 1,000 1,000 1,000 Cơng chăm sóc Cơng CS 50 900 45,000 45,000 Chi phí khác (điện, nước ) Tr gói 3,000 3,000 3,000 III Năm thứ ba 81,500 4,000 92,500 7,500 4,000 15,000 10,000 11,000 4,000 77,500 Mua giống Tập huấn Thức ăn bổ sung Thức ăn tự túc Con Lớp Kg Tr gói 1,500 2,000 11,000 2,000 7,500 4,000 10,000 11,000 Thuốc thú y + dịch vụ tiêm phòng Tr Gói 1,000 1,000 1,000 Cơng chăm sóc Cơng CS 50 900 45,000 45,000 Chi phí khác (điện, nước ) Tr gói 3,000 3,000 3,000 17 7,500 4,000 10,000 11,000 ĐỀ XUẤT DỰ ÁN CHI TIẾT TIỂU DỰ ÁN TRỒNG NẤM SÒ A TÓM TẮT TIỂU DỰ ÁN * Tên tiểu dự án: Trồng nấm sò * Tên người đại diện nhóm sở thích: Quách Thị Hương B * Địa điểm tổ chức tiểu dự án: Xóm A, xã Do Nhân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình * Thời gian thực tiểu dự án: tháng, Từ tháng đến tháng năm 2012 SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG CĂN CỨ THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN TẠI ĐỊA PHƯƠNG * Tại lại chọn thực tiểu dự án này? Xóm A có tổng diện tích đất canh tác nơng nghiệp khoảng 37 ha, đất trồng lúa gần 22ha Với diện tích trồng lúa đó, hàng năm ước tính có khoảng 35 tấn rơm rạ tạo Tuy vậy, lượng rơm rạ bị đốt để thối mục vừa gây lãng phí vừa gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng Xóm A nằm cách thị trấn Tân Lạc khoảng km, thị trường tốt để tiêu thụ loại rau nói chung nấm ăn nói riêng Qua khảo sát cho thấy ngày chợ thị trấn tiêu thụ hết khoảng 30 kg nấm sò tươi với giá bình qn 25.000đ/kg Tồn lượng nấm đưa từ tỉnh xa đến Xét thấy hoạt động đem lại hiệu vượt trội kinh tế so với sinh kế phổ biến địa phương nuôi lợn, trồng lúa, ngô,.v.v Nếu hỗ trợ vốn kỹ thuật người dân xóm A tận dụng tốt lợi kể để sản xuất nấm ăn nâng cao thu nhập Nhóm CIG trồng nấm sò lập trình BPT xã Do Nhân tiểu dự án ni trồng nấm sò rơm rạ * Những thực tiểu dự án: Căn biên họp xóm ngày 05 tháng năm 2012 C NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA TIỂU DỰ ÁN Quy mơ: Tổng diện tích lán trồng nấm nhóm 100m2, chia cho hộ (20m2 lán/hộ), công suất 500kg rơm khô/1 chu kỳ sản xuất Đối tượng hưởng lợi: Nhóm sở thích có hộ tham gia, toàn thành viên dân tộc mường Có hộ nhóm có kinh nghiệm trồng nấm sò Tổng diện tích 18 đất canh tác nông nghiệp hộ hưởng lợi 0,7ha Tổng số lao động 13 lao động Bảng 01: Danh sách hộ tham gia thực tiểu dự án STT Tổng Họ tên Quách Thị Hương Quách Thị Vân Bùi Thị Nhiên Quách Thị Loan Bùi Thị Lý 05 hộ Dân tộc Mường Mường Mường Mường Mường Xếp hạng hộ Hộ nghèo Hộ nghèo Hộ trung bình Hộ nghèo Hộ nghèo Ghi Trưởng nhóm Có kinh nghiệm Có kinh nghiệm Tổ chức thực tiểu dự án 3.1 Cách thực tiểu dự án a Đào tạo tập huấn  Tập huấn kỹ thuật làm lán, chọn, xử lý nguyên liệu: ngày;  Tập huấn kỹ thuật đóng bịch cấy nấm giống: buổi;  Tập huấn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch bảo quản nấm: ngày  Tập huấn tiếp cận thị trường: ngày Phương pháp: Tập huấn lý thuyết kết hợp với thực hành trường Dự kiến mời cán khuyến nông xã làm giảng viên cho nhóm b Mua sắm hàng hóa, vật tư, đồ dùng phục vụ cho tiểu dự án - Nơi mua: nấm giống, vô trùng, nút nhựa dự kiến mua Trung tâm ứng dụng Sở Khoa học công nghệ tỉnh Hòa Bình Các vật liệu khác bạt nilon, lưới che… mua địa bàn xã - Người chịu trách nhiệm mua: Trưởng nhóm người chịu trách nhiệm với thủ quỹ nhóm có hỗ trợ, giám sát cán CF, Ban PTX, cán sinh kế huyện - Vận chuyển: Hàng hóa vật tư chủ yếu có sẵn mua xã nên thuận tiện, nhóm chủ động vận chuyển xe máy thành viên - Cách thức mua: thực khảo giá, nơi bán theo quy định dự án Sau mua bán xong hàng hóa tiến hành giao nhận cho hộ hưởng lợi, có danh sách hộ nhận hàng hóa ký tên c Các rủi ro dễ gặp phải cách hạn chế rủi ro thực tiểu dự án - Khi thực tiểu dự án trồng nấm gặp phải rủi ro đến từ thời tiết, dịch bệnh, côn trùng phá hại, sai sót kỹ thuật, thị trường bất lợi.v.v Để hạn chế rủi ro đó, nhóm đề biện pháp sau: 19 Bảng 02 Cách hạn chế rủi ro thực tiểu dự án NGUYÊN NHÂN GÂY RỦI RO GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Nấm bệnh, côn trùng phá hại - Xử lý giá thể kỹ thuật - Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh khử trùng khu vực cấy giống ươm bịch nấm, lán treo bịch nấm - Hạn chế người qua lại khu vực sản xuất; - Sử dụng loại bẫy ánh sáng, bả chua ngọt, số loại thuốc thảo mộc để tiêu diệt côn trùng cần thiết; - Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật sản xuất nấm sò; Thời tiết khắc nghiệt (quá - Làm lán yêu cầu kỹ thuật để điều tiết nóng mưa nhiều) nhiệt độ ẩm độ lán; - Điều tiết việc tưới nước hợp theo điều kiện môi trường… Thị trường tiêu thụ bất lợi - Thường xun nghe ngóng thơng tin giá nấm lượng nấm sò bán thị trấn Tân Lạc vùng lân cận thông qua người quen, thương nái, cán khuyến nơng.v.v để có kế hoạch điều tiết sinh trưởng nấm, điều chỉnh thời vụ xử lý nguyên liệu cấy giống cho phù hợp - Thiết lập mối quan hệ mua bán gắn bó với nhà hàng, đại lý rau thị trấn Các rủi ro bất ngờ, bất khả Nhóm họp thống cách giải quyết, xử lý theo kháng quy chế nhóm d Việc quản lý vận hành tiểu dự án: Việc trích lập sử dụng quỹ từ tiền lãi thu trình sản xuất nhóm thực sau có sản phẩm đem bán nộp vào quỹ 800.000 đồng/hộ để tái sản xuấn dần mở rộng quy mô Trường hợp kết sản xuất kinh doanh bị thua lỗ thất bại họp bàn tìm hiểu nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục, tiếp tục huy động vốn xử lý theo quy chế nhóm Nhóm sinh hoạt thường xuyên theo quy chế nhóm Trưởng nhóm đầu mối liên lạc nắm bắt tình hình thực tiểu dự án báo cáo định kỳ bất thường lên BPT xã, cán CF cán sinh kế huyện 3.2 Kế hoạch thực tiểu dự án Sau họp bàn thống nhất, nhóm CIG tiến hành tìm hiểu thơng tin xây dựng kế hoạch thực sau: 20 Bảng 03 Kế hoạch thực tiểu dự án theo thời gian Thời gian (tháng) TT Nội dung công việc 4 Ươm bịch giống Tập huấn kỹ thuật rạch, treo bịc nấm, chăm sóc, thu hái bảo quản nấm rạch bịch, treo 10 Chuẩn bị giá thể (rơm), làm lán Tập huấn kỹ thuật làm lán, xử lý nguyên liệu Ứng tiền, mua sắm, chuẩn bị nguyên vật liệu Tập huấn kỹ thuật đóng bịch cấy giống nấm Đóng bịch, cấy giống CIG CIG, Tư vấn, CF CIG, BPT xã, CF CIG, Tư vấn, CF CIG CIG, Tư vấn, CF CIG Tưới, thu hái bán nấm Tập huấn tiếp cận thị trường 11 Thanh toán 12 Nghiệm thu, tổng kết, bàn giao Người chịu trách nhiệm CIG, Tư vấn, CF CIG, BPT xã, CF BPT xã, CIG, CF Kinh phí thực tiểu dự án: Tổng vốn: 32.095.000 đồng Trong đó:  Vốn WB: 17.280.000 đồng;  Vốn đối ứng: 205.000 đồng;  Vốn dân góp: 12.560.000 đồng (Chi tiết xem phụ lục dự tốn kinh phí đính kèm) 21 Ghi Dự tính kết sản xuất kinh doanh, hiệu kinh tế sau chu kỳ sản xuất Bảng 05 : Hạch tốn chi phí, lợi nhuận sau chu kỳ sản xuất ĐVT: nghìn đồng Nội dung TT I Chi phí đầu vào Giống nấm Giá thể (rơm) Đơn Số vị lượng Đơn giá Lọ; túi kg 250 20 5,000 2000 1,600 Làm lán (vật liệu, công) m 100 60 Bạt nilon m2 130 10 Bột CaCO3 vôi kg 300 Lưới che kg 70 30 Túi P.E kg 15 40 Nút nhựa kg 13 50 10 11 12 Dây nịt Dây nilon Bông y tế Lao động 15 10 112 50 15 100 80 13 Chi phí khác (điện, nước…) kg kg kg cơng Tr Gói II Kết đầu Nấm sò tươi thương phẩm kg Cân đối thu - chi Tổng thu - tổng chi Tổng thu - chi phí khơng tính cơng lao động rơm Ghi 21,160 III Thành tiền 1400 Khấu hao 900 15%/chu kỳ SX Khấu hao 650 50%/chu kỳ SX 300 Khấu hao 630 30%/chu kỳ SX 600 Khấu hao 195 30%/ chu kỳ SX 100 225 1,000 8,960 1,000 1,000 20 28,000 28,000 6,840 17,400 Như vậy, sau tháng lao động sản xuất đem lại thu nhập 6.840.000 đồng tiền lãi cho nhóm, tương đương 1.368.000đ/hộ Tiểu dự án còn: tạo 112 ngày cơng lao động; giúp nhóm tiêu thụ khoảng rơm Nếu tính gộp lợi nhuận, tiền cong lao động, tiền bán rơm nhóm thu 17.400.000đ, tương đương 3.480.000 đồng/hộ; Người dân thơn có thêm nghề để phát triển kinh tế, tiếp cận thị trường, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất 22 Dự tính thị trường tiêu thụ sản phẩm: Sản phẩm dự kiến tiêu thụ chợ thị trấn Tân Lạc vùng lân cận khu phố đông dân cư cung cấp cho quán ăn, nhà hàng, khách sạn Các phụ lục đính kèm: Có phụ biểu dự tốn kinh phí thực tiểu dự án đính kèm đề xuất Tân Lạc, ngày 10 tháng năm 2012 Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH Ý KIẾN BPT XÃ 23 ĐẠI DIỆN CIG Phụ lục: Dự trù kinh phí thực tiểu dự án trồng nấm sò (Xóm A, xã Do Nhân, Tân Lạc, Hòa Bình) TT Nội dung A I CHI PHÍ TRỰC TIẾP Chi phí ngun vật liệu sản xuất Giống nấm Giá thể (rơm) Làm lán (vật liệu, công) 10 11 12 13 II B Bạt nilon Bột CaCO3 vôi Lưới che Túi P.E Nút nhựa Dây nịt Dây nilon Bông y tế Lao động Chi phí khác (điện, nước…) Hướng dẫn kỹ thuật Phô to tài liệu + bút viết Thuê giảng viên CHI PHÍ QUẢN LÝ Chi phí quản lý hành 6% Chi phí thẩm định dự tốn 0,3% Chi phí thẩm tra tốn 0,38% Cộng Đơn vị Số lượng Lọ; túi kg m2 250 2000 100 20 60 m2 kg kg kg kg kg kg kg công Tr Gói 130 300 70 15 13 15 10 112 10 30 40 50 50 15 100 80 1,000 Bộ Buổi Đơn giá 10 300 24 Đơn vị tính: nghìn đồng Thành Tiền (ngìn đồng) Ghi Tổng số WB Đối ứng Dân góp 30,085 15,475 12,560 28,835 14,225 12,560 5,000 5,000 1,600 1,600 6,000 4,000 2000 1,300 300 2,100 600 650 100 225 1,000 8,960 1,000 1,250 50 1,200 2,010 1,805 90 114 32,095 1,300 2,100 600 225 1,000 8,960 1,250 50 1,200 1,805 1,805 17,280 0 205 90 114 205 12,560 ...TIỂU DỰ ÁN NI BỊ VÀNG SINH SẢN BẢN XÀ PHÌN XÃ PA VỆ SỦ - HUYỆN MƯỜNG TÈ - TỈNH LAI CHÂU I TÓM TẮT TIỂU DỰ ÁN: - Tên tiểu dự án: Tiểu dự án ni bò vàng sinh sản; - Tên người đại diện nhóm... xuyên trao đổi tình hình thực tiểu dự án với nhau, trao đối nhóm sở thích Ban Phát triển xã, cán Hướng dẫn viên cộng đồng, cán sinh kế huyện cán kỹ thuật khác hỗ trợ nhóm Từ giúp cho tiểu dự án thực... Tập huấn kỹ thuật chống rét cho bò Chăm sóc bò chửa Tập huấn kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản ni Chăn ni, chăm sóc bò sinh sản Nghiệm thu, bàn giao tiểu dự án Tư vấn, CIG CF, BPTX CIG, Dịch vụ thú
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU DỰ ÁN NUÔI BÒ VÀNG SINH SẢN BẢN XÀ PHÌN XÃ PA VỆ SỦ - HUYỆN MƯỜNG TÈ - TỈNH LAI CHÂU, TIỂU DỰ ÁN NUÔI BÒ VÀNG SINH SẢN BẢN XÀ PHÌN XÃ PA VỆ SỦ - HUYỆN MƯỜNG TÈ - TỈNH LAI CHÂU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay