Cấp giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:42

Cấp giấy chứng nhận không có tiền án, tiền sự Tôi đến sống ở Canada. Gần đây, tôi khi làm đơn di trú thì yêu cầu phải có giấy chứng nhận không tiền án, tiền sự ở địa phương (tức tại VN). Hiện, tôi không còn liên lạc với người trong nước. Xin hỏi làm thế nào để xin được giấy tờ đó? (tôi đã hỏi sứ quán Canada nhưng họ không giải quyết) Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định tại Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp Bộ Công an số 071999TTLTBTPBCA, công dân Việt Nam có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp (tức giấy chứng nhận không có tiền án, tiền sự) để sử dụng trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình làm thủ tục yêu cầu. Trường hợp này phải làm đơn theo mẫu, khai đầy đủ, rõ ràng và chính xác.Kèm theo đơn yêu cầu phải có bản chụp giấy chứng minh nhân dân và bản chụp hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường thường trú của đương sự.Nếu hiện nay, bạn vẫn còn mang quốc tịch và hộ chiếu VN, thì bạn có thể ủy quyền cho người thân hoặc luật sư ở VN đại diện để làm các thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Cấp giấy chứng nhận khơng tiền án tiền Tôi đến sống Canada Gần đây, làm đơn di trú u cầu phải giấy chứng nhận không tiền án, tiền địa phương (tức VN) Hiện, tơi khơng liên lạc với người nước Xin hỏi làm để xin giấy tờ đó? (tơi hỏi sứ qn Canada họ khơng giải quyết) Trả lời tính chất tham khảo Theo quy định Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Công an số 07/1999/TTLT-BTP-BCA, công dân Việt Nam quyền yêu cầu quan nhà nước thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp (tức giấy chứng nhận khơng tiền án, tiền sự) để sử dụng trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ủy quyền cho người khác thay mặt làm thủ tục yêu cầu Trường hợp phải làm đơn theo mẫu, khai đầy đủ, rõ ràng xác Kèm theo đơn u cầu phải chụp giấy chứng minh nhân dân chụp hộ giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường thường trú đương Nếu nay, bạn mang quốc tịch hộ chiếu VN, bạn ủy quyền cho người thân luật VN đại diện để làm thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự, Cấp giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay