Báo cáo khoa luận tốt nghiệp: Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim trĩ đỏ khoang cổ tại trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện nông nghiệp Việt Nam

35 44 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:37

Nội dung báo cáo trình bày kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim trĩ đỏ khoang cổ tại trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện nông nghiệp Việt Nam. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo này. BÁO CÁO TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH CHIM TRĨ ĐỎ KHOANG CỔ (PHASIANUS COLCHICUS) TẠI TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI CHẤT LƯỢNG CAO HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Người thực : Nguyễn Thị Bé Lớp : K59-Tyd Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Mai Thơ Bộ môn : Ngoại- Sản HÀ NỘI - 2018 Nội dung báo cáo Phần I Mở đầu Phần II Đối tượng- Nội dung- Phương pháp nghiên cứu Phần III Kết thảo luận Phần IV Kết luận kiến nghị PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Thị trường tiêu thụ Chim Trĩ đỏ khoang cổ Thụ tinh nhân tạo “ Đánh giá số tiêu chất lượng tinh dịch chim Trĩ đỏ khoang cổ Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện Nông nghiệp Việt Nam” 1.2 Mục tiêu ý nghĩa đề tài Mục Tiêu Đánh giá số tiêu chất lượng tinh dịch số cá thể chim Trĩ Đỏ khoang cổ Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao Học viện Nông nghiệp Việt Nam Đưa đến thông tin Tiền đề cho ứng dụng kỹ khoa học phẩm chất tinh thuật thụ tinh nhân tạo dịch chim Trĩ , tài liệu tham khảo phục vụ công tác học tập, nghiên cứu Ý Nghĩa chim Trĩ Từ đưa thụ tinh nhân tạo áp dụng rộng rãi chăn nuôi PHẦN II ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Chim Trĩ trống độ tuổi từ 12 tháng trở lên, khối lượng khoảng từ 1,4-1,7 kg 2.2 Địa điểm nghiên cứu Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2.3 Thời gian nghiên cứu Tháng 8/2018 đến tháng 11/2018 2.4 Nội dung nghiên cứu Đánh giá số tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch chim Trĩ gồm: •Màu sắc tinh dịch •Lượng tinh •Hoạt lực tinh trùng •Nồng độ tinh dịch •Tỉ lệ kỳ hình tinh trùng •Sức kháng tinh trùng 2.5 Phương pháp nghiên cứu 2.5.1 Dụng cụ, hóa chất nghiên cứu Micropipet Kính hiển vi Buồng đếm Newbauer Hóa chất , dụng cụ khác HOẠT LỰC TINH TRÙNG Bảng 3.3: Hoạt lực tinh trùng STT (Chim) Mean±SD MIN MAX (n=9) 1,111a ±1,139 3,5 (n=7) 1,000a±0,886 2,5 TB (n=16) 1,063±0,998 3,5 Ghi chú: Các chữ cột giông biểu thị giống kết mức ý nghĩa P>0,05, n số mẫu Điểm 1.4 1.2 1.11 1 0.8 0.6 0.4 0.2 stt Biểu đồ 3.2 Hoạt lực tinh trùng chim Trĩ NỒNG ĐỘ Bảng 3.4: Nồng độ tinh dịch chim Trĩ 1ml (tỷ tinh trùng) STT (chim) Mean ±SD MIN MAX (n=9) 2,346a±0,477 1,7 3,2 (n=7) 2,206a±0,184 1,91 2,43 TB (n=16) 2,335±0,386 1,7 3,2 Ghi chú: Các chữ cột giống biểu thị giống kết mức ý nghĩa P>0,05, n số mẫu tỷ/ml 2.5 2.35 2.21 1.5 0.5 Biểu đồ 3.3: Nồng độ tinh trùng stt TỶ LỆ KỲ HÌNH Bảng 3.5: Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) STT (Chim) Mean ±SD MIN MAX (n=9) 15,178a±2 11.57 18.85 (n=7) 10,6b±0,605 9.72 11.61 TB (n=16) 13,175±3,124 9.72 18.85 Ghi chú: Các chữ a,b cột khác biểu thị khác kết mức ý nghĩa P
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa luận tốt nghiệp: Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim trĩ đỏ khoang cổ tại trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện nông nghiệp Việt Nam, Báo cáo khoa luận tốt nghiệp: Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim trĩ đỏ khoang cổ tại trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện nông nghiệp Việt Nam, Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%), Biểu đồ 3.4: Sức kháng của tinh trùng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay