Xin thôi quốc tịch việt nam

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:35

Xin thôi quốc tịch Việt Nam Tôi và một số người VN đang sống ở CHLB Nga, chúng tôi muốn nhập quốc tịch Nga. Nhưng nước sở tại yêu cầu phải có xác nhận của phía VN là không phản đối việc thôi quốc tịch. Tuy nhiên, đại sứ quán lại không làm việc này. Vậy chúng tôi phải tiến hành làm những thủ tục gì? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam, không có thủ tục xác nhận là phía Việt Nam không phản đối công dân của mình thôi quốc tịch Việt Nam.Về nguyên tắc, công dân Việt Nam có quyền thôi quốc tịch Việt Nam mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Việc thôi quốc tịch phải được thực hiện đúng theo quy định.Pháp luật cũng không thừa nhận một người vừa mang quốc tịch Việt Nam vừa mang quốc tịch nước ngoài. Vì vậy, nếu quy định của nước bạn đòi hỏi bỏ quốc tịch Việt Nam mới được nhập quốc tịch Nga thì bạn phải làm thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam. Xin quốc tịch Việt Nam Tôi số người VN sống CHLB Nga, muốn nhập quốc tịch Nga Nhưng nước sở yêu cầu phải có xác nhận phía VN khơng phản đối việc quốc tịch Tuy nhiên, đại sứ quán lại không làm việc Vậy phải tiến hành làm thủ tục gì? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định pháp luật quốc tịch Việt Nam, khơng có thủ tục "xác nhận phía Việt Nam khơng phản đối cơng dân thơi quốc tịch Việt Nam" Về ngun tắc, cơng dân Việt Nam có quyền thơi quốc tịch Việt Nam mà không gặp trở ngại Việc quốc tịch phải thực theo quy định Pháp luật không thừa nhận người vừa mang quốc tịch Việt Nam vừa mang quốc tịch nước Vì vậy, quy định nước bạn đòi hỏi bỏ quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch Nga bạn phải làm thủ tục xin thơi quốc tịch Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Xin thôi quốc tịch việt nam, Xin thôi quốc tịch việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay