Người nước ngoài vi phạm luật giao thông ở việt nam

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:35

Người nước ngoài vi phạm luật giao thông ở Việt Nam Xe ôtô mang biển số nước ngoài vi phạm luật lệ giao thông thì có bị xử lý không? Có trường hợp nào người và xe ôtô mang biển số nước ngoài được miễn truy cứu trách nhiệm không? Trả lời có tính chất tham khảo Về nguyên tắc thì mọi hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, việc xử lý người nước ngoài và phương tiện mang biển số nước ngoài được áp dụng một số nguyên tắc đặc biệt sau đây: Thông tư liên ngành số 01TTLN ngày 891988 của VKSND Tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao quy định: Những người có thân phận ngoại giao và những người có thẻ Chứng minh thư lãnh sự lúc đang thi hành công vụ mà gây tai nạn giao thông thì không bị xử phạt hành chính. Ngoài trường hợp này, họ vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định tại pháp luật Việt Nam mà không được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ. Trong trường hợp, họ cố tình vi phạm luật lệ giao thông của Việt Nam thì vẫn bị phạt hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam. Xe mang biển số ngoại giao do lái xe người Việt Nam điều khiển thì người lái xe Việt Nam phải chịu trách nhiệm theo pháp luật. Cơ quan hoặc người sở hữu xe phải cùng chịu trách nhiệm dân sự. Những trường hợp khác cũng sẽ được xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam. Người nước ngồi vi phạm luật giao thơng Việt Nam Xe ơtơ mang biển số nước ngồi vi phạm luật lệ giao thơng có bị xử lý khơng? Có trường hợp người xe ơtơ mang biển số nước ngồi miễn truy cứu trách nhiệm khơng? Trả lời có tính chất tham khảo Về ngun tắc hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam xảy lãnh thổ Việt Nam bị xử lý theo pháp luật Việt Nam Tuy nhiên, việc xử lý người nước phương tiện mang biển số nước áp dụng số nguyên tắc đặc biệt sau đây: - Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 8/9/1988 VKSND Tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp Bộ Ngoại giao quy định: Những người có thân phận ngoại giao người có thẻ Chứng minh thư lãnh lúc thi hành công vụ mà gây tai nạn giao thơng khơng bị xử phạt hành Ngồi trường hợp này, họ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật Việt Nam mà không hưởng quyền ưu đãi miễn trừ Trong trường hợp, họ cố tình vi phạm luật lệ giao thơng Việt Nam bị phạt hành theo quy định pháp luật Việt Nam - Xe mang biển số ngoại giao lái xe người Việt Nam điều khiển người lái xe Việt Nam phải chịu trách nhiệm theo pháp luật Cơ quan người sở hữu xe phải chịu trách nhiệm dân - Những trường hợp khác xử lý theo pháp luật Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Người nước ngoài vi phạm luật giao thông ở việt nam, Người nước ngoài vi phạm luật giao thông ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay