Con vợ cả vợ hai đều được hưởng thừa kế của cha

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:34

Con vợ cả, vợ hai đều được hưởng thừa kế của cha Mẹ tôi là vợ thứ hai của ba tôi, sau khi bà cả qua đời. Từ 1974 đến nay, mẹ và anh em tôi sinh sống trên mảnh đất của ba. Năm 1990 ông qua đời, nay chị em cùng cha khác mẹ với tôi đâm đơn kiện đòi được hưởng quyền thừa kế. Vậy thời hiệu thừa kế tài sản được tính từ ngày nào? Trả lời có tính chất tham khảo Trước khi có Bộ luật dân sự, Pháp lệnh thừa kế quy định thời hiệu khởi kiện thừa kế là 10 năm, tính từ ngày mở thừa kế. Như vậy, người có di sản chết trước ngày công bố Pháp lệnh (1091990) thì thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ ngày 1091990. Điều 648 Bộ luật Dân sự cũng quy định thời hiệu khởi kiện là 10 năm.Theo quy định tại Thông tư liên ngành số 01TTLT ngày 2511999 của TAND Tối cao và VKSND Tối cao, thời hiệu 10 năm nói trên được cộng thêm 30 tháng nữa, vì trong khoảng thời gian này có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm ngưng giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan vấn đề nhà đất xác lập trước ngày 171991 (trước khi có Pháp lệnh nhà ở). Vì lẽ đó, thời hiệu khởi kiện về thừa kế đối với người có di sản chết trước ngày 1091990 được xác định đến ngày 1032003 sẽ hết thời hiệu.Pháp luật cho phép người chị cùng cha khác mẹ với bạn cũng có quyền hưởng thừa kế do cha để lại. Cha bạn và người vợ trước đều chết trước ngày 1091990, nên muốn khởi kiện về thừa kế, người này phải nộp đơn đến tòa án trước ngày 1032003. Theo thông tin bạn cung cấp, ngày 2732003 người chị mới nộp đơn đến tòa và được tòa chấp nhận thụ lý, thì việc khởi kiện của chị ta được coi là đã hết thời hiệu. Con vợ vợ hai hưởng thừa kế cha Mẹ vợ thứ hai ba tôi, sau bà qua đời Từ 1974 đến nay, mẹ anh em sinh sống mảnh đất ba Năm 1990 ông qua đời, chị em cha khác mẹ với đâm đơn kiện đòi hưởng quyền thừa kế Vậy thời hiệu thừa kế tài sản tính từ ngày nào? Trả lời có tính chất tham khảo Trước có Bộ luật dân sự, Pháp lệnh thừa kế quy định thời hiệu khởi kiện thừa kế 10 năm, tính từ ngày mở thừa kế Như vậy, người có di sản chết trước ngày cơng bố Pháp lệnh (10/9/1990) thời hiệu khởi kiện 10 năm kể từ ngày 10/9/1990 Điều 648 Bộ luật Dân quy định thời hiệu khởi kiện 10 năm Theo quy định Thông tư liên ngành số 01/TTLT ngày 25/1/1999 TAND Tối cao VKSND Tối cao, thời hiệu 10 năm nói cộng thêm 30 tháng nữa, khoảng thời gian có Nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm ngưng giải tranh chấp dân liên quan vấn đề nhà - đất xác lập trước ngày 1/7/1991 (trước có Pháp lệnh nhà ở) Vì lẽ đó, thời hiệu khởi kiện thừa kế người có di sản chết trước ngày 10/9/1990 xác định đến ngày 10/3/2003 hết thời hiệu Pháp luật cho phép người chị cha khác mẹ với bạn có quyền hưởng thừa kế cha để lại Cha bạn người vợ trước chết trước ngày 10/9/1990, nên muốn khởi kiện thừa kế, người phải nộp đơn đến tòa án trước ngày 10/3/2003 Theo thông tin bạn cung cấp, ngày 27/3/2003 người chị nộp đơn đến tòa tòa chấp nhận thụ lý, việc khởi kiện chị ta coi hết thời hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Con vợ cả vợ hai đều được hưởng thừa kế của cha, Con vợ cả vợ hai đều được hưởng thừa kế của cha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay