Đàn ông có vợ có được đứng tên làm cha của con tôi không

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:32

Đàn ông có vợ, có được đứng tên làm cha của con tôi không? Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, anh ấy bỏ đi khi tôi chưa sinh con. Nay tôi muốn điền tên anh vào giấy khai sinh của cháu có được chính quyền chấp nhận không. Nếu có người đã lập gia đình, nhận làm cha của con tôi vì thì có được không? Đối với giấy khai sinh của cháu tôi nên làm thế nào? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Điều 55 Bộ luật Dân sự thì mọi người khi sinh ra đều có quyền được khai sinh, không phân biệt sinh trong giá thú hoặc ngoài giá thú. Họ của trẻ sơ sinh là họ của người cha hoặc họ của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trong trường hợp không xác định được người cha, thì họ của trẻ sơ sinh là họ của người mẹ.Điều 19 Nghị định số 831998NĐCP ngày 10101998 quy định, người đi khai sinh nộp Giấy chứng sinh do cơ sở Y tế nơi trẻ em sinh ra cấp và xuất trình các giấy tờ sau đây:a. Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ em (nếu có);b. Sổ hộ khẩu gia đình hoặc Giấy đăng ký tạm trú của người mẹ;c. Chứng minh nhân dân của người đến đăng ký khai sinh.Nếu không có đủ các giấy tờ nêu trên, thì phải có giấy tờ hợp lệ thay thế.Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, phần khai về cha, mẹ khi chưa xác định được thì trong Giấy khai sinh và trong Sổ đăng ký khai sinh để trống. Nếu có người nhận làm cha, mẹ của trẻ em, thì căn cứ vào Quyết định công nhận việc cha, mẹ nhận con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà ghi tên của người được công nhận là cha, mẹ vào phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh và trong Sổ đăng ký khai sinh của người con.Bạn có thể để trống phần khai về người cha hoặc có thể ghi tên người khác làm cha trẻ em (nhưng phải có Quyết định công nhận việc cha nhận con của tòa án). Hiện nay chưa có hướng dẫn về giấy tờ hợp lệ có thể thay thế Giấy đăng ký kết hôn nên sẽ không có căn cứ để ghi tên cha trẻ vào Giấy khai sinh. Theo chúng tôi, trong trường hợp này, bạn nên để trống phần khai về người cha trong giấy khai sinh của con. Đàn ơng vợ đứng tên làm cha không? Chúng chưa đăng ký kết hôn, anh bỏ chưa sinh Nay muốn điền tên anh vào giấy khai sinh cháu quyền chấp nhận khơng Nếu người lập gia đình, nhận làm cha tơi khơng? Đối với giấy khai sinh cháu nên làm nào? Trả lời tính chất tham khảo Theo Điều 55 Bộ luật Dân người sinh quyền khai sinh, khơng phân biệt sinh giá thú giá thú Họ trẻ sơ sinh họ người cha họ người mẹ theo tập quán theo thỏa thuận cha, mẹ Trong trường hợp không xác định người cha, họ trẻ sơ sinh họ người mẹ Điều 19 Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 quy định, người khai sinh nộp Giấy chứng sinh sở Y tế nơi trẻ em sinh cấp xuất trình giấy tờ sau đây: a Giấy chứng nhận kết hôn cha mẹ trẻ em (nếu có); b Sổ hộ gia đình Giấy đăng ký tạm trú người mẹ; c Chứng minh nhân dân người đến đăng ký khai sinh Nếu đủ giấy tờ nêu trên, phải giấy tờ hợp lệ thay Trong trường hợp khai sinh cho giá thú, phần khai cha, mẹ chưa xác định Giấy khai sinh Sổ đăng ký khai sinh để trống Nếu người nhận làm cha, mẹ trẻ em, vào Quyết định cơng nhận việc cha, mẹ nhận quan nhà nước thẩm quyền mà ghi tên người công nhận cha, mẹ vào phần khai cha, mẹ Giấy khai sinh Sổ đăng ký khai sinh người Bạn để trống phần khai người cha ghi tên người khác làm cha trẻ em (nhưng phải Quyết định cơng nhận việc cha nhận tòa án) Hiện chưa hướng dẫn "giấy tờ hợp lệ" thay Giấy đăng ký kết hôn nên để ghi tên cha trẻ vào Giấy khai sinh Theo chúng tôi, trường hợp này, bạn nên để trống phần khai người cha giấy khai sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đàn ông có vợ có được đứng tên làm cha của con tôi không, Đàn ông có vợ có được đứng tên làm cha của con tôi không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay