Đăng ký kết hôn với người làm việc ở nước ngoài

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:31

Đăng ký kết hôn với người làm việc ở nước ngoài Chúng tôi là công dân Việt Nam, anh ấy đang làm việc tại Nhật Bản, còn tôi ở TP HCM. UBND phường tôi ở nói thủ tục đăng ký kết hôn của chúng tôi do Sở Tư pháp tiến hành. Còn Sở bảo chỉ giải quyết khi có một người mang quốc tịch nước ngoài. Vậy chúng tôi phải làm sao? Trả lời có tính chất tham khảo Nghị định số 682002NDCP ngay 1072002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài chỉ áp dụng đối với các quan hệ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trong đó có việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau.Người nước ngoài được hiểu là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm công dân nước ngoài và người không có quốc tịch. Dù đã cắt hộ khẩu ở Việt Nam và đang sống ở nước ngoài, nhưng bạn trai của bạn vẫn mang quốc tịch Việt Nam nên việc đăng ký kết hôn của các bạn không áp dụng các quy định tại Nghị định 68 nói trên. Việc Sở Tư pháp từ chối không tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn cho các bạn là đúng.Theo quy định tại Điều 12 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 về thẩm quyền đăng ký kết hôn thì UBND xã, phường thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn là cơ quan đăng ký kết hôn.Mục B Thông tư của Bộ Tư pháp số 121999TTBTP ngày 2561999 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 831998NDCP ngay 10101998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch cũng quy định việc đăng ký kết hôn phải được thực hiện tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của một trong hai bên nam nữ. Bên cạnh đó người xin đăng ký kết hôn là công dân Việt Nam đang học tập, lao động, công tác có thời hạn ở nước ngoài nay về nước xin đăng ký kết hôn thì phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài mà người đó đang học tập, lao động, công tác về tình trạng hôn nhân trong thời gian ở nước ngoài; và xác nhận của UBND cấp xã, nơi người đó trước đây đăng ký hộ khẩu thường trú về tình trạng hôn nhân trước khi xuất cảnh, nếu nơi đăng ký kết hôn khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước đây.Với các quy định mà chúng tôi viện dẫn ở trên thì UBND phường nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú là cơ quan thực hiện việc đăng ký kết hôn cho các bạn chứ không phải Sở Tư pháp. Về thủ tục đăng ký kết hôn, chúng tôi đã nhiều lần trả lời trên mục Tư vấn, bạn có thể đọc tham khảo. Đăng kết hôn với người làm việc nước ngồi Chúng tơi cơng dân Việt Nam, anh làm việc Nhật Bản, tơi TP HCM UBND phường tơi nói thủ tục đăng kết hôn Sở Tư pháp tiến hành Còn Sở bảo giải có người mang quốc tịch nước ngồi Vậy chúng tơi phải làm sao? Trả lời có tính chất tham khảo Nghị định số 68/2002/ND-CP 10/7/2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật hôn nhân - Gia đình quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi áp dụng quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngồi, có việc kết hôn "giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, người nước thường trú Việt Nam với nhau" Người nước ngồi hiểu "người khơng có quốc tịch Việt Nam, bao gồm cơng dân nước ngồi người khơng có quốc tịch" Dù cắt hộ Việt Nam sống nước ngoài, bạn trai bạn mang quốc tịch Việt Nam nên việc đăng kết hôn bạn không áp dụng quy định Nghị định 68 nói Việc Sở Tư pháp từ chối khơng tiến hành làm thủ tục đăng kết hôn cho bạn Theo quy định Điều 12 Luật Hơn nhân - Gia đình năm 2000 thẩm quyền đăng kết "UBND xã, phường thị trấn nơi cư trú hai bên kết hôn quan đăng kết hôn" Mục B Thông tư Bộ Tư pháp số 12/1999/TT-BTP ngày 25/6/1999 hướng dẫn thi hành số quy định Nghị định số 83/1998/ND-CP 10/10/1998 Chính phủ đăng hộ tịch quy định "việc đăng kết hôn phải thực UBND cấp xã nơi đăng hộ thường trú hai bên nam nữ" Bên cạnh người xin đăng kết hôn công dân Việt Nam học tập, lao động, cơng tác có thời hạn nước ngồi nước xin đăng kết phải có xác nhận quan đại diện ngoại giao, quan lãnh Việt Nam nướcngười học tập, lao động, cơng tác tình trạng nhân thời gian nước ngoài; xác nhận UBND cấp xã, nơi người trước đăng hộ thường trú tình trạng nhân trước xuất cảnh, nơi đăng kết hôn khác với nơi đăng hộ thường trú trước Với quy định mà chúng tơi viện dẫn UBND phường nơi bạn đăng hộ thường trú quan thực việc đăng kết hôn cho bạn Sở Tư pháp Về thủ tục đăng kết hôn, nhiều lần trả lời mục Tư vấn, bạn đọc tham khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký kết hôn với người làm việc ở nước ngoài, Đăng ký kết hôn với người làm việc ở nước ngoài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay