Khi hồi hương được phép mang ôtô về nước

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:31

Khi hồi hương, được phép mang ôtô về nước Tôi đang sống ở Đức (có quyền định cư vĩnh viễn nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam). Nếu tôi về định cư ở Việt Nam, tôi có quyền được mang tài sản về nước và có phải đóng thuế nhập khẩu hay không, ví dụ ôtô? Chúng tôi ở xa quê hương nên không nắm rõ được pháp luật. Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định tại Thông tư liên Bộ Thương mại Tổng cục Hải quan số 272001TTLTBTMTCHQ ngày 6122001 hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch thì “người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương” được nhập khẩu 01 ôtô là tài sản cá nhân đang sử dụng ở nước ngoài. Ôtô nhập khẩu phải có tay lái bên trái (tay lái thuận), được sản xuất trong thời hạn tối đa là 5 năm tính đến thời điểm nhập khẩu và là xe có động cơ sử dụng được xăng không pha chì.Như vậy, khi hồi hương, bạn được quyền mang theo ngoại tệ và tài sản cá nhân để phục vụ cho cuộc sống ở VN mà không phải nộp thuế. Riêng ôtô, bạn phải chấp hành quy định nói trên. Thuế suất nhập khẩu sẽ phải nộp theo mức Nhà nước quy định cho từng thời kỳ (có ưu đãi hơn so với ôtô nhập theo đường mậu dịch) Khi hồi hương phép mang ôtô nước Tôi sống Đức (có quyền định cư vĩnh viễn mang quốc tịch Việt Nam) Nếu định cư Việt Nam, tơi có quyền mang tài sản nước có phải đóng thuế nhập hay khơng, ví dụ ơtơ? Chúng tơi xa quê hương nên không nắm rõ pháp luật Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định Thông tư liên Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 27/2001/TTLT-BTMTCHQ ngày 6/12/2001 hướng dẫn việc nhập ôtô số đối tượng theo đường phi mậu dịch “người Việt Nam định cư nước ngồi phép hồi hương” nhập 01 ôtô tài sản cá nhân sử dụng nước Ơtơ nhập phải có tay lái bên trái (tay lái thuận), sản xuất thời hạn tối đa năm tính đến thời điểm nhập xe có động sử dụng xăng khơng pha chì Như vậy, hồi hương, bạn quyền mang theo ngoại tệ tài sản cá nhân để phục vụ cho sống VN mà nộp thuế Riêng ôtô, bạn phải chấp hành quy định nói Thuế suất nhập phải nộp theo mức Nhà nước quy định cho thời kỳ (có ưu đãi so với ôtô nhập theo đường mậu dịch)
- Xem thêm -

Xem thêm: Khi hồi hương được phép mang ôtô về nước, Khi hồi hương được phép mang ôtô về nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay