Bố mẹ chia tài sản con vẫn được hưởng thừa kế

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:30

Bố mẹ chia tài sản, con vẫn được hưởng thừa kế Bố mẹ tôi ly dị, căn nhà được chia đôi làm hai hộ. Một bên là tôi và bố, còn bên kia là mẹ và anh trai. Vậy anh trai có quyền gì bên căn nhà bố con tôi đang ở hay không, trong trường hợp bố viết di chúc là không để lại tài sản cho anh? Trả lời có tính chất tham khảo Việc ly hôn giữa bố và mẹ bạn chỉ chấm dứt quyền thừa kế vợ chồng giữa họ, chứ không làm chấm dứt quyền của các con thừa kế tài sản bố mẹ.Trong trường hợp này, anh trai bạn vẫn có quyền thừa kế căn hộ mà bố và bạn đang sử dụng (thừa kế tài sản của bố). Ngược lại, bạn cũng có quyền thừa kế căn hộ của mẹ và anh trai đang ở (thừa kế tài sản của mẹ). Đó là trường hợp thừa kế theo pháp luật, khi bố hoặc mẹ của bạn qua đời mà không để lại di chúc.Nếu bố hoặc mẹ của bạn trước khi chết để lại di chúc hợp lệ thì việc giải quyết quyền thừa kế sẽ được thực hiện theo ước nguyện của người quá cố. Bố mẹ chia tài sản hưởng thừa kế Bố mẹ ly dị, nhà chia đôi làm hai hộ Một bên bố, bên mẹ anh trai Vậy anh trai có quyền bên nhà bố tơi hay không, trường hợp bố viết di chúc không để lại tài sản cho anh? Trả lời có tính chất tham khảo Việc ly bố mẹ bạn chấm dứt quyền thừa kế vợ chồng họ, không làm chấm dứt quyền thừa kế tài sản bố mẹ Trong trường hợp này, anh trai bạn có quyền thừa kế hộ mà bố bạn sử dụng (thừa kế tài sản bố) Ngược lại, bạn có quyền thừa kế hộ mẹ anh trai (thừa kế tài sản mẹ) Đó trường hợp thừa kế theo pháp luật, bố mẹ bạn qua đời mà không để lại di chúc Nếu bố mẹ bạn trước chết để lại di chúc hợp lệ việc giải quyền thừa kế thực theo ước nguyện người cố
- Xem thêm -

Xem thêm: Bố mẹ chia tài sản con vẫn được hưởng thừa kế, Bố mẹ chia tài sản con vẫn được hưởng thừa kế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay