Trẻ dưới 18 tuổi có được đứng tên quyền sử dụng đất

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:29

Trẻ dưới 18 tuổi có được đứng tên quyền sử dụng đất? Tôi đang sinh sống ở nước ngoài, và muốn mua một mảnh đất cho người cháu 14 tuổi ở Việt Nam. Cháu tôi có thể đứng tên chủ sở hữu của mảnh đất này được không? Luật pháp quy định như thế nào về việc đó Trả lời có tính chất tham khảo Trước hết phải khẳng định với bạn là tại Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước thống nhất quản lý. Vì vậy cá nhân không thể là chủ sở hữu đất đai mà chỉ có quyền chiếm hữu và sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Tại điều 22 Bộ luật Dân sự quy định: Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đủ để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ, thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không đòi hỏi phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Chiếu theo quy định này, cháu bạn mới 14 tuổi nên chưa đủ điều kiện tự mình xác lập và thực hiện quyền sử dụng đất. Trong trường hợp bạn muốn tặng cho cháu bạn một mảnh đất thì việc xác lập quyền sử dụng mảnh đất này phải thông qua người đại diện của cháu (cha, mẹ hoặc người giám hộ). Trẻ 18 tuổi đứng tên quyền sử dụng đất? Tơi sinh sống nước ngồi, muốn mua mảnh đất cho người cháu 14 tuổi Việt Nam Cháu tơi đứng tên chủ sở hữu mảnh đất không? Luật pháp quy định việc Trả lời tính chất tham khảo Trước hết phải khẳng định với bạn Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý Vì cá nhân khơng thể chủ sở hữu đất đai mà quyền chiếm hữu sử dụng đất theo quy định pháp luật Tại điều 22 Bộ luật Dân quy định: "Người từ đủ tuổi đến chưa đủ 18 tuổi xác lập, thực giao dịch dân phải người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi Trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tài sản riêng đủ để bảo đảm việc thực nghĩa vụ, tự xác lập, thực giao dịch dân mà khơng đòi hỏi phải đồng ý người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định khác" Chiếu theo quy định này, cháu bạn 14 tuổi nên chưa đủ điều kiện tự xác lập thực quyền sử dụng đất Trong trường hợp bạn muốn tặng cho cháu bạn mảnh đất việc xác lập quyền sử dụng mảnh đất phải thông qua người đại diện cháu (cha, mẹ người giám hộ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trẻ dưới 18 tuổi có được đứng tên quyền sử dụng đất, Trẻ dưới 18 tuổi có được đứng tên quyền sử dụng đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay