Biện pháp trục xuất được áp dụng khi nào

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:28

Biện pháp trục xuất được áp dụng khi nào? Bạn tôi từ Trung Quốc sang Việt Nam sinh sống, làm ăn từ hơn chục năm nay như công dân Việt Nam bình thường. Nhưng mới đây cơ quan công an mời lên làm việc, nói anh ta vi phạm pháp luật và thông báo anh ta có thể bị trục xuất về Trung Quốc. Vấn đề này pháp luật quy định thế nào? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Theo Điều 32 Bộ luật Hình sự 1999 thì trục xuất là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung do tòa án áp dụng với người phạm tội là người nước ngoài. Người bị áp dụng hình phạt này sẽ bị buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn nhất định do tòa án quyết định.2. Ngoài ra, trục xuất còn được áp dụng như một biện pháp hành chính. Theo Điều 17 Nghị định số 212001NĐCP ngày 2852001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền trục xuất người nước ngoài trong những trường hợp sau: Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, bị xử phạt hành chính; Phạm tội nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự; Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.Theo các quy định trên thì dù là hình phạt hay biện pháp hành chính, trục xuất củng chỉ được áp dụng với người nước ngoài.Trường hợp của bạn, nếu người đó đã được Nhà nước Việt Nam công nhận là công dân Việt Nam thì không thể bị trục xuất. Trường hợp chỉ là người nước ngoài cư trú, làm ăn tại Việt Nam thì biện pháp trục xuất có thể được áp dụng như thủ tục nói trên. Biện pháp trục xuất áp dụng nào? Bạn từ Trung Quốc sang Việt Nam sinh sống, làm ăn từ chục năm công dân Việt Nam bình thường Nhưng quan cơng an mời lên làm việc, nói vi phạm pháp luật thơng báo bị trục xuất Trung Quốc Vấn đề pháp luật quy định nào? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Điều 32 Bộ luật Hình 1999 trục xuất hình phạt hình phạt bổ sung tòa án áp dụng với người phạm tội người nước ngồi Người bị áp dụng hình phạt bị buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam thời hạn định tòa án định Ngồi ra, trục xuất áp dụng biện pháp hành Theo Điều 17 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú người nước ngồi Việt Nam Bộ trưởng Bộ Cơng an có thẩm quyền trục xuất người nước trường hợp sau: - Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, bị xử phạt hành chính; - Phạm tội miễn truy cứu trách nhiệm hình sự; - Vì lý bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội Theo quy định dù hình phạt hay biện pháp hành chính, trục xuất củng áp dụng với người nước Trường hợp bạn, người Nhà nước Việt Nam cơng nhận cơng dân Việt Nam khơng thể bị trục xuất Trường hợp người nước cư trú, làm ăn Việt Nam biện pháp trục xuất áp dụng thủ tục nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp trục xuất được áp dụng khi nào, Biện pháp trục xuất được áp dụng khi nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay