Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:27

Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự Tôi năm nay 26 tuổi, đang làm việc theo chế độ hợp đồng thời vụ tại Bưu điện Hà Nội. Vậy tôi có được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự không. Xin cho biết có thể tìm hiểu vấn đề này ở đâu? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Điều 29 Luật Nghĩa vụ quân sự thì chỉ những người sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình: Con liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh hạng một có thương tật, bệnh tật đặc biệt nặng. Gia đình có anh hoặc em trai là liệt sĩ. Trường hợp này, chỉ một anh hoặc em của liệt sĩ đó được miễn nghĩa vụ quân sự. Bố hoặc mẹ là thương binh hạng một, hạng hai, bệnh binh hạng một thì một con được miễn nghĩ vụ quân sự. Đang là thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, cán bộ các tổ chức chính trị, xã hội đã làm việc từ 24 tháng trở lên ở vùng cao có nhiều khó khăn, vùng sâu, biên giới, hải đảo xa xôi do Chính phủ quy định.Đối chiếu các quy định trên với trường hợp của bạn thì thấy: bạn đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (1827), là nhân viên hợp đồng thì chưa phải là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước. Vì vậy, bạn vẫn có thể được gọi làm nghĩa vụ quân sự.Bạn có thể tìm hiểu vấn đề trên trong Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các trường hợp miễn nghĩa vụ quân Tôi năm 26 tuổi, làm việc theo chế độ hợp đồng thời vụ Bưu điện Hà Nội Vậy tơi có miễn thực nghĩa vụ qn khơng Xin cho biết tìm hiểu vấn đề đâu? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Điều 29 Luật Nghĩa vụ quân người sau miễn gọi nhập ngũ thời bình: - Con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh hạng có thương tật, bệnh tật đặc biệt nặng - Gia đình có anh em trai liệt sĩ Trường hợp này, anh em liệt sĩ miễn nghĩa vụ quân - Bố mẹ thương binh hạng một, hạng hai, bệnh binh hạng miễn nghĩ vụ quân - Đang niên xung phong, cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, cán tổ chức trị, xã hội làm việc từ 24 tháng trở lên vùng cao có nhiều khó khăn, vùng sâu, biên giới, hải đảo xa xơi Chính phủ quy định Đối chiếu quy định với trường hợp bạn thấy: bạn độ tuổi thực nghĩa vụ quân (18-27), nhân viên hợp đồng chưa phải cán bộ, cơng nhân viên chức nhà nước Vì vậy, bạn gọi làm nghĩa vụ qn Bạn tìm hiểu vấn đề Luật Nghĩa vụ quân văn hướng dẫn thi hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự, Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay