Như thế nào là di chúc hợp pháp

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:25

Như thế nào là di chúc hợp pháp? Ba tôi qua đời đã lâu, mẹ tôi thì mới mất để lại một căn nhà do bà đứng tên. Trước khi qua đời, bà có lập di chúc viết tay nhưng chưa công chứng. Di chúc như vậy có hợp lệ không? Nếu anh chị em không thực hiện theo di chúc thì có thể khởi kiện được không? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Điều 655 Bộ luật Dân sự quy định di chúc được coi là hợp pháp nếu: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suất trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; Hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.Hình thức của di chúc có thể là văn bản hoặc di chúc miệng. Điều 658 quy định di chúc bằng văn bản phải do người lập di chúc tự tay viết và ký. Nếu bản di chúc không có người làm chứng thì phải tuân thủ Điều 656, theo đó nội dung di chúc ghi rõ ngày, tháng, năm lập; họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc, người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản; việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ; di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải đánh số thứ tự có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.Như vậy, di chúc của mẹ bạn được coi là hợp pháp nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên.2. Phân chia di sản thừa kếNêu di chúc hợp pháp thì việc phân chia di sản thừa kế được thực hiện theo ý chí của người để lại di sản (trừ trường hợp chia kỷ phần bắt buộc cho con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên không có khả năng lao động). Bạn có thể khởi kiện yêu cầu thực hiện di chúc.Hỏi Đáp cùng lĩnh vực Vết thương tái phát, được giám định lại thương tật? Đã xoá án tích, ghi sao vào phiếu lý lịch tư pháp? Thời hiệu khởi kiện. Có phải có hành vi trái pháp luật là vi phạm pháp luật? Cho vay tiền không ký giấy tờ, kiện ra toà đòi được không? Trẻ em bị điện giật ở chung cư, ai phải chịu trách nhiệm Cấp phiếu Lý lịch tư pháp trong năm ngày? Chuyển trường đại học, có tiếp tục được miễn học phí? Ủy quyền lại. Doanh nghiệp sản xuất gây ồn ào tại khu vực dân cư thì bị xử lý thế nào? Thủ tục xin nhập lại hộ khẩu? Có được xóa tên trong Như di chúc hợp pháp? Ba qua đời lâu, mẹ tơi để lại nhà bà đứng tên Trước qua đời, bà có lập di chúc viết tay chưa cơng chứng Di chúchợp lệ không? Nếu anh chị em không thực theo di chúc khởi kiện khơng? Trả lời có tính chất tham khảo Điều 655 Bộ luật Dân quy định di chúc coi hợp pháp nếu: - Người lập di chúc minh mẫn, sáng suất lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ cưỡng ép; - Nội dung di chúc khơng trái pháp luật, đạo đức xã hội; - Hình thức di chúc không trái quy định pháp luật Hình thức di chúc văn di chúc miệng Điều 658 quy định di chúc văn phải người lập di chúc tự tay viết ký Nếu di chúc khơng có người làm chứng phải tuân thủ Điều 656, theo nội dung di chúc ghi rõ ngày, tháng, năm lập; họ tên nơi cư trú người lập di chúc, người, quan, tổ chức hưởng di sản; di sản để lại nơi có di sản; việc định người thực nghĩa vụ nội dung nghĩa vụ; di chúc không viết tắt viết ký hiệu; di chúc gồm nhiều trang trang phải đánh số thứ tự có chữ ký điểm người lập di chúc Như vậy, di chúc mẹ bạn coi hợp pháp đáp ứng đủ điều kiện Phân chia di sản thừa kế Nêu di chúc hợp pháp việc phân chia di sản thừa kế thực theo ý chí người để lại di sản (trừ trường hợp chia kỷ phần bắt buộc cho chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, thành niên khơng có khả lao động) Bạn khởi kiện yêu cầu thực di chúc Hỏi - Đáp lĩnh vực Vết thương tái phát, giám định lại thương tật? Đã xố án tích, ghi vào phiếu lý lịch tư pháp? Thời hiệu khởi kiện Có phải có hành vi trái pháp luật vi phạm pháp luật? Cho vay tiền không ký giấy tờ, kiện tồ đòi khơng? Trẻ em bị điện giật chung cư, phải chịu trách nhiệm Cấp phiếu Lý lịch tư pháp năm ngày? Chuyển trường đại học, có tiếp tục miễn học phí? Ủy quyền lại Doanh nghiệp sản xuất gây ồn khu vực dân cư bị xử lý nào? Thủ tục xin nhập lại hộ khẩu? Có xóa tên ...Ủy quyền lại Doanh nghiệp sản xuất gây ồn khu vực dân cư bị xử lý nào? Thủ tục xin nhập lại hộ khẩu? Có xóa tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Như thế nào là di chúc hợp pháp, Như thế nào là di chúc hợp pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay