Bị xóa tên khỏi hộ khẩu thì có bị mất quốc tịch không

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:23

Bị xóa tên khỏi hộ khẩu thì có bị mất quốc tịch không? Tôi sang Đài Loan được gần 10 năm nay và chưa xin thôi quốc tịch Việt Nam. Mới đây công an phường đến thông báo xóa tên tôi khỏi sổ hộ khẩu thường trú với lý do không có mặt trên nước Việt Nam. Có phải tôi đã bị tước quốc tịch không? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Theo quy định của pháp luật về hộ khẩu thì khi công dân vắng mặt tại nơi thường trú quá 6 tháng mà không khai báo tạm vắng, không có lý do chính đáng thì có thể bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu. Đây là căn cứ để công an phường xóa tên bạn khi bạn đã ở nước ngoài được 10 năm.2. Tuy nhiên việc xóa tên khỏi sổ hộ khẩu không liên quan gì tới quốc tịch của bạn. Theo Luật Quốc tịch Việt Nam, việc tước quốc tịch chỉ áp dụng với những công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có hành động gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, uy tín của quốc gia. Việc tước quốc tịch như vậy thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.Như vậy, bạn vẫn là công dân Việt Nam nếu không bị tước quốc tịch theo quy định trên hay đã xin thôi quốc tịch và được chấp nhận. Bị xóa tên khỏi hộ bị quốc tịch không? Tôi sang Đài Loan gần 10 năm chưa xin quốc tịch Việt Nam Mới cơng an phường đến thơng báo xóa tên khỏi sổ hộ thường trú với lý "khơng mặt nước Việt Nam" phải tơi bị tước quốc tịch khơng? Trả lời tính chất tham khảo Theo quy định pháp luật hộ cơng dân vắng mặt nơi thường trú tháng mà không khai báo tạm vắng, khơng lý đáng bị xóa tên khỏi sổ hộ Đây để cơng an phường xóa tên bạn bạn nước 10 năm Tuy nhiên việc xóa tên khỏi sổ hộ khơng liên quan tới quốc tịch bạn Theo Luật Quốc tịch Việt Nam, việc tước quốc tịch áp dụng với công dân Việt Nam cư trú nước ngồi hành động gây phương hại nghiêm trọng đến độc lập dân tộc, nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, uy tín quốc gia Việc tước quốc tịch thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước Như vậy, bạn công dân Việt Nam không bị tước quốc tịch theo quy định hay xin quốc tịch chấp nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bị xóa tên khỏi hộ khẩu thì có bị mất quốc tịch không, Bị xóa tên khỏi hộ khẩu thì có bị mất quốc tịch không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay