Đối tượng và thủ tục cấp hộ chiếu công vụ

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:21

Đối tượng và thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao Đối tượng và thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao Trả lời có tính chất tham khảo Hộ chiếu công vụ chỉ được cấp cho những trường hợp ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, Đảng hay tổ chức chính trị xã hội cấp trung ương. Riêng các doanh nghiệp nhà nước thì chỉ dành cho cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng.I. Đối tượng cấp hộ chiếu công vụHộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc một trong những diện sau đây:1. Cán bộ, công chức nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của cơ quan Nhà nước.2. Cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của doanh nghiệp.3. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của Đảng Cộng sản Việt Nam.4. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của các tổ chức chính trị xã hội cấp trung ương.II. Thẩm quyền ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ chính thức của Nhà nước1. Thủ tướng Chính phủ.2. Thủ trưởng cấp bộ, tỉnh.3. Thủ trưởng các tổng cục, cục, vụ, viện trực thuộc bộ; sở, ban, ngành thuộc tỉnh (phải có văn bản của thủ trưởng cấp bộ, tỉnh về thông báo quyết định ủy quyền, phạm vi ủy quyền, con dấu và chữ ký của người được ủy quyền cho Bộ Ngoại giao và Bộ Công an).4. Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tổ chức chính trị xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị và quy chế quản lý cán bộ công chức của các cơ quan tổ chức này.III. Hồ sơ xin cấp hộ chiếu: Quyết định cử đi công tác của cơ quan chủ quản (bản chính, chữ ký mực). Bản photocopy thư mời (của phía nước ngoài). Tờ khai để cấp hộ chiếu công vụ (bản chính, có dán hình 4 x 6, có dấu giáp lai và chứng nhận của cơ quan hiện đang công tác). 02 ảnh 4x6 cm để làm hộ chiếu (hình mới nhất, chụp thẳng, không đeo kính). Giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác (đối với người đến làm hộ chiếu). Phiếu đề nghị (khai tại chỗ đối với người đến làm hộ chiếu).IV. Những yêu cầu cần lưu ý khi làm hồ sơ:a) Quyết định: Cần ghi rõ và chính xác số quyết định, ngày tháng năm cấp quyết định; tên họ; chức vụ; nước đến; ngày đi ngày về; kinh phí chuyến đi (do ai chịu trách nhiệm).b) Tờ khai: điền đầy đủ trên tờ khai để cấp hộ chiếu Số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (theo tên các địa phương hiện nay). Tên cha, mẹ, tên vợ (chồng), con cái (đang sống, đã chết hoặc đang ở nước ngoài). Địa chỉ hộ khẩu thường trú. Đã đi nước ngoài gần đây nhất mang hộ chiếu gì và ngày cấp. Xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp cần được ghi đầy đủ; dấu và chữ ký rõ ràng, đóng dấu giáp lai ảnh 4x6cm trên tờ khai.c) Yêu cầu nộp lại hộ chiếu cũ (đã hết hạn hoặc chưa hết hạn nhưng có nhu cầu cấp mới).V. Thủ tục cấp công hàm: Giấy giới thiệu của cơ quan nơi đang công tác (cho người đến làm công hàm). Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (bản chính, chữ ký mực). Hộ chiếu (bản chính). Bản photocopy thư mời. Công dân có nhu cầu cấp công hàm để xin thị thực nhập cảnh tại các cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội cần liên hệ trực tiếp Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao (40 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 048234510).VI. Trường hợp bị mất hộ chiếu, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu:a) Mất hộ chiếu: Phải có đơn cớ mất (được cơ quan công an chứng nhận) để Sở Ngoại vụ thông báo cho các cơ quan chức năng, sau 15 ngày mới cấp lại hộ chiếu mới. Cung cấp đầy đủ thông tin của cuốn hộ chiếu bị mất (họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp). Làm thủ tục cấp hộ chiếu mới (như hướng dẫn trên). Nộp tiền phạt với lệ phí gấp đôi.b) Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu: Trường hợp hộ chiếu phải bổ sung sửa đổi những chi tiết quan trọng, hồ sơ cần có: Văn bản cử đi nước ngoài. 01 tờ khai sửa đổi, bổ sung (theo mẫu). Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Hai ảnh 4x6 cm Giấy tờ chứng minh lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung hộ chiếu.VII. Lệ phí và thời gian trả hộ chiếu:a) Lệ phí: Lệ phí cấp hộ chiếu: 200.000 đồng. Hộ chiếu bị mất, bị hỏng cấp lại hộ chiếu mới lệ phí gấp đôi. Bổ sung, sửa đổi trong hộ chiếu: 50.000 đồng. Lệ phí gia hạn hộ chiếu: 100.000 đồng. Lệ phí công hàm (đối với những nước phải xin thị thực và có nhu cầu phải làm công hàm): 10.000 đồng. Trẻ em đi cùng: 50.000 đồng.b) Thời gian trả hộ chiếu: Hộ chiếu: 5 ngày. Công hàm: 2 ngày.Địa chỉ liên hệ: Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, số 6 đường Alexandre De Rhodes, phường Bến Nghé, quận I. ĐT: 088292553, 8224224. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao: 40 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 048234510. Đối tượng thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao Đối tượng thủ tục cấp hộ chiếu cơng vụ, ngoại giao Trả lời có tính chất tham khảo Hộ chiếu công vụ cấp cho trường hợp nước thực nhiệm vụ quan nhà nước, Đảng hay tổ chức trị - xã hội cấp trung ương Riêng doanh nghiệp nhà nước dành cho cán từ cấp phòng trở lên kế tốn trưởng I Đối tượng cấp hộ chiếu công vụ Hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện sau đây: Cán bộ, công chức nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân cơng an nhân dân nước ngồi để thực nhiệm vụ thức quan Nhà nước Cán từ cấp phòng trở lên kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước nước ngồi để thực nhiệm vụ thức doanh nghiệp Cán bộ, công chức Nhà nước cử nước ngồi để thực nhiệm vụ thức thuộc phạm vi công tác Đảng Cộng sản Việt Nam Cán bộ, công chức Nhà nước cử nước ngồi để thực nhiệm vụ thức thuộc phạm vi cơng tác tổ chức trị - xã hội cấp trung ương II Thẩm quyền ký định cử cho phép cán bộ, công chức nước ngồi thực nhiệm vụ thức Nhà nước Thủ tướng Chính phủ Thủ trưởng cấp bộ, tỉnh Thủ trưởng tổng cục, cục, vụ, viện trực thuộc bộ; sở, ban, ngành thuộc tỉnh (phải có văn thủ trưởng cấp bộ, tỉnh thông báo định ủy quyền, phạm vi ủy quyền, dấu chữ ký người ủy quyền cho Bộ Ngoại giao Bộ Công an) Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tổ chức trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) thực theo quy định Bộ Chính trị quy chế quản lý cán công chức quan tổ chức III Hồ sơ xin cấp hộ chiếu: - Quyết định cử công tác quan chủ quản (bản chính, chữ ký mực) - Bản photocopy thư mời (của phía nước ngồi) - Tờ khai để cấp hộ chiếu cơng vụ (bản chính, có dán hình x 6, có dấu giáp lai chứng nhận quan công tác) - 02 ảnh 4x6 cm để làm hộ chiếu (hình nhất, chụp thẳng, khơng đeo kính) - Giấy giới thiệu quan nơi công tác (đối với người đến làm hộ chiếu) - Phiếu đề nghị (khai chỗ người đến làm hộ chiếu) IV Những yêu cầu cần lưu ý làm hồ sơ: a) Quyết định: Cần ghi rõ xác số định, ngày tháng năm cấp định; tên họ; chức vụ; nước đến; về; kinh phí chuyến (do chịu trách nhiệm) b) Tờ khai: điền đầy đủ tờ khai để cấp hộ chiếu - Số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (theo tên địa phương nay) - Tên cha, mẹ, tên vợ (chồng), (đang sống, chết nước ngoài) - Địa hộ thường trú - Đã nước gần mang hộ chiếu ngày cấp - Xác nhận thủ trưởng quan quản lý trực tiếp cần ghi đầy đủ; dấu chữ ký rõ ràng, đóng dấu giáp lai ảnh 4x6cm tờ khai c) Yêu cầu nộp lại hộ chiếu cũ (đã hết hạn chưa hết hạn có nhu cầu cấp mới) V Thủ tục cấp công hàm: - Giấy giới thiệu quan nơi công tác (cho người đến làm công hàm) - Quyết định cử công tác quan có thẩm quyền (bản chính, chữ ký mực) - Hộ chiếu (bản chính) - Bản photocopy thư mời * Cơng dân có nhu cầu cấp cơng hàm để xin thị thực nhập cảnh quan đại diện ngoại giao Hà Nội cần liên hệ trực tiếp Cục Lãnh - Bộ Ngoại giao (40 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 04-8234510) VI Trường hợp bị hộ chiếu, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu: a) Mất hộ chiếu: - Phải có đơn cớ (được quan công an chứng nhận) để Sở Ngoại vụ thông báo cho quan chức năng, sau 15 ngày cấp lại hộ chiếu - Cung cấp đầy đủ thông tin hộ chiếu bị (họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp) - Làm thủ tục cấp hộ chiếu (như hướng dẫn trên) - Nộp tiền phạt với lệ phí gấp đơi b) Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu: - Trường hợp hộ chiếu phải bổ sung sửa đổi chi tiết quan trọng, hồ sơ cần có: * Văn cử nước ngồi * 01 tờ khai sửa đổi, bổ sung (theo mẫu) * Hộ chiếu giá trị sử dụng * Hai ảnh 4x6 cm * Giấy tờ chứng minh lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung hộ chiếu VII Lệ phí thời gian trả hộ chiếu: a) Lệ phí: - Lệ phí cấp hộ chiếu: 200.000 đồng - Hộ chiếu bị mất, bị hỏng cấp lại hộ chiếu lệ phí gấp đôi - Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu: 50.000 đồng - Lệ phí gia hạn hộ chiếu: 100.000 đồng - Lệ phí cơng hàm (đối với nước phải xin thị thực có nhu cầu phải làm công hàm): 10.000 đồng - Trẻ em cùng: 50.000 đồng b) Thời gian trả hộ chiếu: - Hộ chiếu: ngày - Công hàm: ngày Địa liên hệ: * Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, số đường Alexandre De Rhodes, phường Bến Nghé, quận I ĐT: 08-8292553, 8224224 * Cục Lãnh - Bộ Ngoại giao: 40 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 04-8234510 ... ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp) - Làm thủ tục cấp hộ chiếu (như hướng dẫn trên) - Nộp tiền phạt với lệ phí gấp đơi b) Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu: - Trường hợp hộ chiếu phải bổ sung sửa... sung hộ chiếu: a) Mất hộ chiếu: - Phải có đơn cớ (được quan cơng an chứng nhận) để Sở Ngoại vụ thông báo cho quan chức năng, sau 15 ngày cấp lại hộ chiếu - Cung cấp đầy đủ thông tin hộ chiếu. .. * Hộ chiếu giá trị sử dụng * Hai ảnh 4x6 cm * Giấy tờ chứng minh lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung hộ chiếu VII Lệ phí thời gian trả hộ chiếu: a) Lệ phí: - Lệ phí cấp hộ chiếu: 200.000 đồng - Hộ chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối tượng và thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, Đối tượng và thủ tục cấp hộ chiếu công vụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay