Hợp đồng mua bán nhà phải công chứng chứng thực mới hợp lệ

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:21

Hợp đồng mua bán nhà phải công chứng, chứng thực mới hợp lệ Tôi là người ngoại tỉnh đang công tác tại Hà Nội. Cách đây 2 năm, tôi mua 1 căn nhà cấp 4 nhưng chỉ có hợp đồng mua nhà, xác nhận của UBND xã. Hợp đồng như vậy có được coi là hợp lệ hay không? Trả lời có tính chất tham khảo Điều 443 Bộ luật Dân sự quy định: Hợp đồng mua bán nhà ở thì phải được lập thành văn bản, có chứng nhận, chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền. Còn theo Nghị định số 752000NĐCP ngày 8122000 của Chính phủ thì việc công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản phải được tiến hành tại phòng công chứng nhà nước hoặc UBND cấp huyện.Hợp đồng mua bán nhà ở của bạn chưa được công chứng, chứng thực của cấp có thẩm quyền nên chưa được coi là hợp đồng mua bán hợp lệ. Hợp đồng mua bán nhà phải công chứng chứng thực hợp lệ Tôi người ngoại tỉnh công tác Hà Nội Cách năm, mua nhà cấp có hợp đồng mua nhà, xác nhận UBND xã Hợp đồng có coi hợp lệ hay khơng? Trả lời có tính chất tham khảo Điều 443 Bộ luật Dân quy định: "Hợp đồng mua bán nhà phải lập thành văn bản, có chứng nhận, chứng thực UBND cấp có thẩm quyền" Còn theo Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 Chính phủ việc công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản phải tiến hành phòng cơng chứng nhà nước UBND cấp huyện Hợp đồng mua bán nhà bạn chưa công chứng, chứng thực cấp có thẩm quyền nên chưa coi hợp đồng mua bán hợp lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng mua bán nhà phải công chứng chứng thực mới hợp lệ, Hợp đồng mua bán nhà phải công chứng chứng thực mới hợp lệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay