Mẹ chết bố muốn đi bước nữa tài sản xử lý thế nào

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:18

Mẹ chết, bố muốn đi bước nữa, tài sản xử lý thế nào? Mẹ qua đời để lại 3 anh em tôi. Nay bố muốn đi bước nữa. Vậy tài sản bố mẹ tôi làm ra giải quyết thế nào? Chúng tôi muốn sử dụng tài sản của mẹ để ăn học có được không? Con chung của bố tôi với bà hai có được hưởng gì không? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Tài sản bố mẹ bạn có trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của hai người, và 12 số đó là của mẹ. Nay mẹ bạn mất thì cả 3 anh chị cùng bố là đồng thừa kế số tài sản đó theo nguyên tắc chia đều làm 4.2. Nếu bố bạn lấy vợ hai thì người vợ mới cùng con chung của hai người không được hưởng phần nào tài sản của mẹ bạn. Khi bố bạn qua đời và không để lại di chúc hợp pháp, cả 3 anh em, cùng bà vợ hai và các con chung của bà với bố bạn là đồng thừa kế di sản của bố bạn, được chia phần đều nhau theo luật. Mẹ chết bố muốn bước tài sản xử nào? Mẹ qua đời để lại anh em Nay bố muốn bước Vậy tài sản bố mẹ làm giải nào? Chúng muốn sử dụng tài sản mẹ để ăn học có khơng? Con chung bố tơi với bà hai có hưởng khơng? Trả lời có tính chất tham khảo Tài sản bố mẹ bạn có thời kỳ nhân tài sản chung hai người, 1/2 số mẹ Nay mẹ bạn anh chị bố đồng thừa kế số tài sản theo nguyên tắc chia làm Nếu bố bạn lấy vợ hai người vợ chung hai người không hưởng phần tài sản mẹ bạn Khi bố bạn qua đời không để lại di chúc hợp pháp, anh em, bà vợ hai chung bà với bố bạn đồng thừa kế di sản bố bạn, chia phần theo luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẹ chết bố muốn đi bước nữa tài sản xử lý thế nào, Mẹ chết bố muốn đi bước nữa tài sản xử lý thế nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay