Ở nước ngoài mất giấy đăng ký kết hôn làm thế nào xin lại

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:18

Ở nước ngoài, mất giấy đăng ký kết hôn làm thế nào xin lại? Vợ tôi là người nước ngoài, cùng tôi kết hôn ở Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa sau đó sang Nhật Bản sinh sống. Nay giấy đăng ký kết hôn bị thất lạc, cần xin lại làm thế nào? Có nhất thiết phải về Việt Nam xin hay có thể ủy quyền cho người khác? Trả lời có tính chất tham khảo Theo khoản 3 Điều 17 Nghị định số 682002NĐCP của Chính phủ ngày 1072002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, “việc cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn từ sổ gốc do sở tư pháp thực hiện theo yêu cầu của đương sự”. Văn bản này không có quy định nào bắt buộc vợ hoặc chồng có mặt khi xin, do đó bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác tới làm thủ tục.Bạn cần làm đơn đề nghị cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn từ sổ gốc, gửi Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, và giấy ủy quyền cho người khác ở trong nước thay mặt bạn làm thủ tục xin cấp bản sao. Giấy ủy quyền cần có xác nhận của chính quyền nơi bạn cư trú hoặc cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Nhật Bản. nước ngồi giấy đăng kết làm xin lại? Vợ tơi người nước ngồi, kết hôn Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa sau sang Nhật Bản sinh sống Nay giấy đăng kết hôn bị thất lạc, cần xin lại làm nào? Có thiết phải Việt Nam xin hay ủy quyền cho người khác? Trả lời có tính chất tham khảo Theo khoản Điều 17 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP Chính phủ ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Hơn nhân gia đình quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi, “việc cấp giấy chứng nhận đăng kết hôn từ sổ gốc sở tư pháp thực theo yêu cầu đương sự” Văn khơng có quy định bắt buộc vợ chồng có mặt xin, bạn hồn tồn ủy quyền cho người khác tới làm thủ tục Bạn cần làm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kết hôn từ sổ gốc, gửi Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, giấy ủy quyền cho người khác nước thay mặt bạn làm thủ tục xin cấp Giấy ủy quyền cần có xác nhận quyền nơi bạn cư trú quan ngoại giao Việt Nam Nhật Bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Ở nước ngoài mất giấy đăng ký kết hôn làm thế nào xin lại, Ở nước ngoài mất giấy đăng ký kết hôn làm thế nào xin lại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay