Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:17

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Chúng tôi đang ở Australia và muốn làm thủ tục kết hôn ngay tại đây thì phải làm những gì, giấy tờ ra sao, nộp ở đâu? Trả lời có tính chất tham khảo Trường hợp của bạn được quy định trong Nghị định của Chính phủ số 682002NĐCP ngày 1072002, hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. Việc đăng ký kết hôn ở nước ngoài với công dân Việt Nam, hoặc ở trong nước giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thực hiện như sau:1. Hồ sơ đăng ký kết hôn của mỗi bên gồm: Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định, có xác nhận chưa quá 6 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền về việc hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng.Đối với người nước ngoài, việc xác nhận người đó không có vợ hoặc không có chồng có thể bằng một văn bản riêng. Trong trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc xác nhận vào tờ khai hoặc cấp loại giấy này thì có thể thay thế bằng việc xác nhận lời tuyên thệ của đương sự về việc không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật nước đó; Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 6 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh tâm thần nhưng chưa đến mức không có khả năng nhận thức được hành vi của mình; Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam ở nước ngoài); Bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); cùng bản sao thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam); Lý lịch cá nhân theo mẫu quy định.2. Tùy từng trường hợp, đương sự còn phải nộp giấy tờ tương ứng sau: Đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong lực lượng vũ trang hoặc làm việc liên quan trực tiếp đến bí mật quốc gia thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật quốc gia hoặc không trái với quy định của ngành đó. Đối với người trước đây có vợ hoặc có chồng nhưng đã ly hôn thì phải nộp bản sao bản án, quyết định cho ly hôn đã có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp bản án, quyết định cho ly hôn của tòa án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài thuộc loại phải ghi chú vào sổ theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch thì bản án, quyết định đó phải được ghi chú trước khi nộp hồ sơ. Đối với người trước đây có vợ hoặc chồng nhưng đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết thì phải nộp bản sao giấy chứng tử của người vợ hoặc người chồng đó.3. Các giấy tờ trên được lập thành 2 bộ hồ sơ và nộp tại sở tư pháp (nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam); lập thành 1 bộ hồ sơ và nộp tại cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam (nếu đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài). Thủ tục đăng kết yếu tố nước ngồi Chúng tơi Australia muốn làm thủ tục kết phải làm gì, giấy tờ sao, nộp đâu? Trả lời tính chất tham khảo Trường hợp bạn quy định Nghị định Chính phủ số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002, hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân gia đình Việc đăng kết nước ngồi với công dân Việt Nam, nước cơng dân Việt Nam với người nước ngồi thực sau: Hồ sơ đăng kết hôn bên gồm: - Tờ khai đăng kết hôn theo mẫu quy định, xác nhận chưa tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ quan thẩm quyền việc đương người khơng vợ khơng chồng Đối với người nước ngồi, việc xác nhận người khơng vợ khơng chồng văn riêng Trong trường hợp pháp luật nước ngồi khơng quy định việc xác nhận vào tờ khai cấp loại giấy thay việc xác nhận lời tuyên thệ đương việc khơng vợ khơng chồng, phù hợp với pháp luật nước đó; - Giấy xác nhận tổ chức y tế thẩm quyền Việt Nam nước ngồi cấp chưa q tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người khơng mắc bệnh tâm thần mắc bệnh tâm thần chưa đến mức khơng khả nhận thức hành vi mình; - Bản giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam nước); hộ chiếu giấy tờ giá trị thay (đối với người nước ngồi cơng dân Việt Nam nước ngoài); - Bản sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân tập thể giấy xác nhận đăng tạm trú thời hạn (đối với công dân Việt Nam nước); thẻ thường trú, thẻ tạm trú giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước Việt Nam); - Lý lịch cá nhân theo mẫu quy định Tùy trường hợp, đương phải nộp giấy tờ tương ứng sau: - Đối với công dân Việt Nam phục vụ lực lượng vũ trang làm việc liên quan trực tiếp đến bí mật quốc gia phải nộp giấy xác nhận quan, tổ chức quản lý ngành cấp trung ương cấp tỉnh, xác nhận việc người kết với người nước ngồi khơng ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật quốc gia không trái với quy định ngành - Đối với người trước vợ chồng ly phải nộp án, định cho ly hôn hiệu lực pháp luật Trong trường hợp án, định cho ly tòa án quan khác thẩm quyền nước ngồi thuộc loại phải ghi vào sổ theo quy định pháp luật đăng hộ tịch án, định phải ghi trước nộp hồ sơ - Đối với người trước vợ chồng chết bị tuyên bố chết phải nộp giấy chứng tử người vợ người chồng Các giấy tờ lập thành hồ sơ nộp sở tư pháp (nếu đăng kết hôn Việt Nam); lập thành hồ sơ nộp quan ngoại giao, lãnh Việt Nam (nếu đăng kết hôn quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước ngoài)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay