Có thể đăng ký kết hôn vắng mặt ở việt nam không

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:16

Có thể đăng ký kết hôn vắng mặt ở Việt Nam không? Tôi định về Việt Nam làm thủ tục kết hôn, nhưng vì dịch SARS nên không đi được. Vây tôi có thể uỷ quyền cho vợ chưa cưới làm thủ tục không? Thời hạn đăng ký kết hôn thế nào? Trả lời có tính chất tham khảo Theo các văn bản pháp luật hướng dẫn thủ tục nộp và nhận hồ sơ đăng ký kết hôn thì khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, cả hai bên đương sự đều phải có mặt. Trường hợp có lý do khách quan mà một bên không thể có mặt thì người đó có thể làm đơn xin vắng và uỷ quyền cho bên kia nộp hồ sơ, không chấp nhận việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn qua người thứ ba. Giấy tờ dùng cho việc xin đăng ký kết hôn có giá trị trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.Lễ đăng ký kết hôn với trường hợp hôn nhân có yếu tố nước ngoài được tổ chức trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày được chủ tịch UBND cấp tỉnh ký giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Lễ đăng ký kết hôn sẽ có thủ tục trao giấy đăng ký kết hôn nhất thiết phải có mặt cả hai người nam, nữ.Từ các quy định trên, để tiết kiệm thời gian, bạn có thể gửi trước hồ sơ về Việt Nam và ủy quyền cho vợ sắp cưới nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Còn ngày làm lễ đăng ký kết hôn thì nhất thiết hai vợ chồng phải có mặt. Ngày lễ này có thể sắp xếp hợp lý trong thời hạn tối đa là 90 ngày kể từ khi nộp đơn xin đăng ký kết hôn thể đăng kết vắng mặt Việt Nam không? Tôi định Việt Nam làm thủ tục kết hơn, dịch SARS nên khơng Vây tơi uỷ quyền cho vợ chưa cưới làm thủ tục không? Thời hạn đăng kết hôn nào? Trả lời tính chất tham khảo Theo văn pháp luật hướng dẫn thủ tục nộp nhận hồ sơ đăng kết nộp hồ sơ đăng kết hôn, hai bên đương phải mặt Trường hợp lý khách quan mà bên khơng thể mặt người làm đơn xin vắng uỷ quyền cho bên nộp hồ sơ, không chấp nhận việc nộp hồ sơ đăng kết hôn qua người thứ ba Giấy tờ dùng cho việc xin đăng kết giá trị thời hạn tháng, kể từ ngày cấp Lễ đăng kết hôn với trường hợp nhân yếu tố nước ngồi tổ chức thời hạn ngày, kể từ ngày chủ tịch UBND cấp tỉnh giấy chứng nhận đăng kết hôn Lễ đăng kết hôn - thủ tục trao giấy đăng kết - thiết phải mặt hai người nam, nữ Từ quy định trên, để tiết kiệm thời gian, bạn gửi trước hồ sơ Việt Nam ủy quyền cho vợ cưới nộp cho quan thẩm quyền Còn ngày làm lễ đăng kết thiết hai vợ chồng phải mặt Ngày lễ xếp hợp lý thời hạn tối đa 90 ngày kể từ nộp đơn xin đăng kết hôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Có thể đăng ký kết hôn vắng mặt ở việt nam không, Có thể đăng ký kết hôn vắng mặt ở việt nam không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay