Chúng tôi không muốn có mặt tại tòa khi ly hôn

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:15

Chúng tôi không muốn có mặt tại tòa khi ly hôn Cả hai vợ chồng tôi đều là cán bộ giảng dạy đại học. Nay trục trặc đã thuận tình ly hôn, và không muốn xuất hiện tại tòa. Chúng tôi có thể ủy quyền cho luật sư không? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định tại Điều 22 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự thì đương sự có thể uỷ quyền cho luật sư hoặc người khác thay mặt mình khi tham gia tố tụng, trừ việc ly hôn và huỷ việc kết hôn trái pháp luật. Như vậy, nếu muốn ly hôn, bạn không thể không ra toà. Còn phiên tòa ngắn hay dài thì phụ thuộc vào việc đôi bên thuận tình và tự nguyện giải quyết các vấn đề vướng mắc thế nào.Luật sư chỉ có thể nhận uỷ quyền của đương sự trong trường hợp giải quyết vấn đề về tài sản sau ly hôn. Ví dụ, vợ chồng bạn ra toà thuận tình xin ly hôn, đề nghị toà án chỉ giải quyết việc xin ly hôn, còn vấn đề con cái và tài sản sẽ do hai bên tự thoả thuận. Tuy nhiên sau đó, hai bên lại không giải quyết được vấn đề tài sản, buộc phải khởi kiện vụ kiện thứ hai thì lúc đó, các bạn có thể uỷ quyền cho luật sư thay mặt mình ra toà. Chúng tơi khơng muốn mặt tòa ly hôn Cả hai vợ chồng cán giảng dạy đại học Nay trục trặc thuận tình ly hơn, khơng muốn xuất tòa Chúng tơi ủy quyền cho luật sư khơng? Trả lời tính chất tham khảo Theo quy định Điều 22 Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án dân đương uỷ quyền cho luật sư người khác thay mặt tham gia tố tụng, trừ việc ly hôn huỷ việc kết hôn trái pháp luật Như vậy, muốn ly hơn, bạn khơng thể khơng tồ Còn phiên tòa ngắn hay dài phụ thuộc vào việc đơi bên thuận tình tự nguyện giải vấn đề vướng mắc Luật sư nhận uỷ quyền đương trường hợp giải vấn đề tài sản sau ly Ví dụ, vợ chồng bạn tồ thuận tình xin ly hơn, đề nghị tồ án giải việc xin ly hơn, vấn đề tài sản hai bên tự thoả thuận Tuy nhiên sau đó, hai bên lại khơng giải vấn đề tài sản, buộc phải khởi kiện vụ kiện thứ hai lúc đó, bạn uỷ quyền cho luật sư thay mặt tồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chúng tôi không muốn có mặt tại tòa khi ly hôn, Chúng tôi không muốn có mặt tại tòa khi ly hôn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay