Gây tai nạn giao thông thế nào thì bị xử lý hình sự

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:13

Gây tai nạn giao thông thế nào thì bị xử lý hình sự? Mẹ tôi đi đường bị người khác tông xe máy, gây chấn thương sọ não, thiệt hại sức khỏe 32%. Người gây hại không chịu bồi thường tiền thuốc men cho gia đình tôi. Vậy tôi có thể khởi kiện ra toà để xử lý hình sự không hay chờ công an tự giải quyết? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Nghị quyết số 022003NQHĐTP ngày 1742003 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì: Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự: Làm chết một người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên...Như vậy, trường hợp của bạn, hành vi của người gây tai nạn đã đủ cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, tội phạm này không thuộc nhóm chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại. Vì vậy gia đình bạn (người bị hại) không cần phải làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố người gây tai nạn. Trách nhiệm khởi tố vụ án thuộc về cơ quan điều tra.Tuy nhiên, nếu thấy việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can bị kéo dài, người bị hại có quyền làm đơn gửi cơ quan điều tra, viện kiểm sát yêu cầu sớm giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.Khi giải quyết vụ án, tòa án sẽ xác định trách nhiệm hình sự cũng như trách nhiệm dân sự (bồi thường thiệt hại) của người gây tai nạn. Gây tai nạn giao thơng bị xử hình sự? Mẹ tơi đường bị người khác tông xe máy, gây chấn thương sọ não, thiệt hại sức khỏe 32% Người gây hại không chịu bồi thường tiền thuốc men cho gia đình tơi Vậy tơi khởi kiện tồ để xử hình không hay chờ công an tự giải quyết? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Nghị số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì: Người điều khiển phương tiện giao thơng đường mà vi phạm quy định an tồn giao thơng đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe người khác thuộc trường hợp sau phải chịu trách nhiệm hình theo khoản Điều 202 Bộ luật Hình sự: Làm chết người gây tổn hại cho sức khỏe đến hai người với tỷ lệ thương tật người từ 31% trở lên Như vậy, trường hợp bạn, hành vi người gây tai nạn đủ cấu thành tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thơng đường Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, tội phạm khơng thuộc nhóm khởi tố có u cầu người bị hại Vì gia đình bạn (người bị hại) khơng cần phải làm đơn yêu cầu quan điều tra khởi tố người gây tai nạn Trách nhiệm khởi tố vụ án thuộc quan điều tra Tuy nhiên, thấy việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can bị kéo dài, người bị hại có quyền làm đơn gửi quan điều tra, viện kiểm sát yêu cầu sớm giải vụ án theo quy định pháp luật Khi giải vụ án, tòa án xác định trách nhiệm hình trách nhiệm dân (bồi thường thiệt hại) người gây tai nạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Gây tai nạn giao thông thế nào thì bị xử lý hình sự, Gây tai nạn giao thông thế nào thì bị xử lý hình sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay