Người lao động được bồi thường thế nào khi chấm dứt hợp đồng

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:12

Người lao động được bồi thường thế nào khi chấm dứt hợp đồng? Tôi đang làm việc tại một khách sạn liên doanh và chỉ còn 1 tháng nữa là hết hợp đồng lao động. Nếu giám đốc không cho tôi ký hợp đồng mới thì tôi có được bồi thường gì không? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Khi hết thời hạn quy định trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động, người lao động có quyền ký hoặc không ký hợp đồng lao động mới. Trường hợp một bên không muốn gia hạn hợp đồng thì quan hệ lao động giữa hai bên sẽ chấm dứt khi hợp đồng hết hạn.2. Theo Điều 42 Bộ luật Lao động, khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ 1 năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc. Mức trợ cấp: mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương nếu có.Ngoài khoản tiền nói trên, việc người lao động có được hưởng thêm quyền lợi nào khác khi chấm dứt hợp đồng còn phụ thuộc vào nội dung hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể đã ký kết. Bạn cần xem lại các văn bản trên để yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo quyền lợi cho mình. Người lao động bồi thường chấm dứt hợp đồng? Tôi làm việc khách sạn liên doanh tháng hết hợp đồng lao động Nếu giám đốc không cho tơi ký hợp đồng tơi có bồi thường khơng? Trả lời có tính chất tham khảo Khi hết thời hạn quy định hợp đồng lao động, người sử dụng lao động, người lao động có quyền ký khơng ký hợp đồng lao động Trường hợp bên không muốn gia hạn hợp đồng quan hệ lao động hai bên chấm dứt hợp đồng hết hạn Theo Điều 42 Bộ luật Lao động, chấm dứt hợp đồng lao động người lao động làm việc thường xuyên doanh nghiệp, quan, tổ chức từ năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp việc Mức trợ cấp: năm làm việc nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương có Ngồi khoản tiền nói trên, việc người lao động có hưởng thêm quyền lợi khác chấm dứt hợp đồng phụ thuộc vào nội dung hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể ký kết Bạn cần xem lại văn để yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo quyền lợi cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Người lao động được bồi thường thế nào khi chấm dứt hợp đồng, Người lao động được bồi thường thế nào khi chấm dứt hợp đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay