Công an đòi tiền bồi dưỡng khi phá án có đúng không

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:11

Công an đòi tiền bồi dưỡng khi phá án có đúng không? Đầu tháng 4, gia đình tôi bị trộm mất tiền và số tài sản trị giá tổng cộng 17 triệu đồng. Chỉ vài ngày sau công an địa phương bắt được thủ phạm, lấy lại gần hết số tài sản bị trộm và gần 500.000 đồng tiền mặt. Công an yêu cầu chúng tôi bồi dưỡng 5 triệu đồng và làm đơn xin nhận tài sản. Việc này có đúng không? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Theo quy định của Pháp lệnh Điều tra hình sự, việc truy tìm kẻ phạm tội, thu hồi tài sản cho nhân dân là trách nhiệm của lực lượng công an. Người bị mất tài sản không có nghĩa vụ phải “bồi dưỡng” cho công an để công an truy tìm kẻ phạm tội, thu hồi tài sản cho mình cũng như nghĩa vụ phải “bồi dưỡng” để được nhận tài sản.2. Pháp luật cũng không có quy định nào buộc người bị mất tài sản phải làm đơn đề nghị nhận lại tài sản. Tuy nhiên nếu đơn trình báo vụ trộm bạn chưa kê khai đầy đủ tài sản đã mất thì có thể làm đơn đề nghị nhận tài sản gửi cơ quan công an làm căn cứ giải quyết vụ việc.3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bạn làm đơn nói trên, cơ quan công an phải xem xét giải quyết. Nếu không trả tài sản cho bạn thì phải có văn bản giải thích lý do. Cơng an đòi tiền bồi dưỡng phá án khơng? Đầu tháng 4, gia đình tơi bị trộm tiền số tài sản trị giá tổng cộng 17 triệu đồng Chỉ vài ngày sau công an địa phương bắt thủ phạm, lấy lại gần hết số tài sản bị trộm gần 500.000 đồng tiền mặt Công an yêu cầu bồi dưỡng triệu đồng làm đơn xin nhận tài sản Việc khơng? Trả lời tính chất tham khảo Theo quy định Pháp lệnh Điều tra hình sự, việc truy tìm kẻ phạm tội, thu hồi tài sản cho nhân dân trách nhiệm lực lượng cơng an Người bị tài sản khơng nghĩa vụ phải “bồi dưỡng” cho công an để công an truy tìm kẻ phạm tội, thu hồi tài sản cho nghĩa vụ phải “bồi dưỡng” để nhận tài sản Pháp luật khơng quy định buộc người bị tài sản phải làm đơn đề nghị nhận lại tài sản Tuy nhiên đơn trình báo vụ trộm bạn chưa kê khai đầy đủ tài sản làm đơn đề nghị nhận tài sản gửi quan công an làm giải vụ việc Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bạn làm đơn nói trên, quan công an phải xem xét giải Nếu khơng trả tài sản cho bạn phải văn giải thích lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Công an đòi tiền bồi dưỡng khi phá án có đúng không, Công an đòi tiền bồi dưỡng khi phá án có đúng không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay