Có thể đăng ký kết hôn tại đại sứ quán việt nam không

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:11

Có thể đăng ký kết hôn tại đại sứ quán Việt Nam không? Tôi là lưu học sinh muốn kết hôn với một người đàn ông quốc tịch nước ngoài. Có người nói chúng tôi có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn vắng mặt tại UBND tỉnh, người khác nói có thể tới làm thủ tục tại cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Có đúng không? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Luật Hôn nhân gia đình quy định khi đăng ký kết hôn phải có mặt cả hai bên nam, nữ. Như vậy các bạn không thể đăng ký vắng mặt hay thông qua người thứ ba được.2. Với trường hợp hai bên nam nữ là công dân Việt Nam thì thủ tục kết hôn được tiến hành tại UBND cấp xã ở Việt Nam.3. Trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài thì đôi bên có thể làm thủ đăng ký kết hôn tại UBND cấp tỉnh nơi người Việt Nam sinh sống, cư trú. Nếu cả hai đang ở nước ngoài thì có thể làm thủ tục tại đại sứ quán, lãnh sự Việt Nam tại nước mà bạn đang cư trú.4. Thủ tục giải quyết đăng ký kết hôn tại cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài được quy định như sau: Trong thời gian 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (hoặc 45 ngày với trường hợp cần yêu cầu cơ quan hữu quan trong nước xác minh lý lịch), người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao phải ký giấy chứng nhận kết hôn, hoặc từ chối cấp đăng ký kết hôn có nêu rõ lý do. Lễ đăng ký kết hôn được tiến hành trong thời hạn 7 ngày sau đó (hoặc 90 ngày nếu đương sự có lý do chính đáng) tại cơ quan đại diện ngoại giao. Đôi bên nam nữ được hỏi lần cuối về sự tự nguyện kết hôn, rồi ký vào giấy chứng nhận kết hôn, sổ đăng ký kết hôn. Mỗi bên vợ chồng được giao một giấy chứng nhận kết hôn. thể đăng kết đại sứ qn Việt Nam không? Tôi lưu học sinh muốn kết với người đàn ơng quốc tịch nước ngồi người nói chúng tơi làm thủ tục đăng kết hôn vắng mặt UBND tỉnh, người khác nói tới làm thủ tục quan ngoại giao Việt Nam nước ngồi khơng? Trả lời tính chất tham khảo Luật Hơn nhân & gia đình quy định đăng kết phải mặt hai bên nam, nữ Như bạn đăng vắng mặt hay thông qua người thứ ba Với trường hợp hai bên nam nữ công dân Việt Nam thủ tục kết tiến hành UBND cấp xã Việt Nam Trường hợp công dân Việt Nam kết với người nước ngồi đơi bên làm thủ đăng kết UBND cấp tỉnh nơi người Việt Nam sinh sống, cư trú Nếu hai nước ngồi làm thủ tục đại sứ quán, lãnh Việt Nam nước mà bạn cư trú Thủ tục giải đăng kết hôn quan ngoại giao, lãnh Việt Nam nước quy định sau: Trong thời gian 30 ngày kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ (hoặc 45 ngày với trường hợp cần yêu cầu quan hữu quan nước xác minh lý lịch), người đứng đầu quan đại diện ngoại giao phải giấy chứng nhận kết hôn, từ chối cấp đăng kết nêu rõ lý Lễ đăng kết hôn tiến hành thời hạn ngày sau (hoặc 90 ngày đương lý đáng) quan đại diện ngoại giao Đôi bên nam nữ hỏi lần cuối tự nguyện kết hôn, vào giấy chứng nhận kết hôn, sổ đăng kết hôn Mỗi bên vợ chồng giao giấy chứng nhận kết hôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Có thể đăng ký kết hôn tại đại sứ quán việt nam không, Có thể đăng ký kết hôn tại đại sứ quán việt nam không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay