Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý người bị kết án

1 18 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:09

Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý người bị kết án? Gần nơi tôi ở có một tên côn đồ vừa bị tòa xử phạt án treo. Tên này về khu phố vẫn tiếp tục phá phách mà không thấy cơ quan nào quản lý. Tôi muốn hỏi cơ quan nào có trách nhiệm quản lý việc thi hành các bản án hình sự của tòa? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Điều 227 Bộ luật Tố tụng hình sự, nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của toà án được giao cho nhiều cơ quan, tổ chức: Công an thi hành án trục xuất, phạt tù có thời hạn, tù chung thân và tham gia hội đồng thi hành án tử hình. Chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án cư trú hoặc làm việc có nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc cải tạo của những người được hưởng án treo hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ. Việc thi hành án quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm một số chức vụ hoặc cấm làm một số nghề nhất định do chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi thi hành án đảm nhiệm. Cơ sở chuyên khoa y tế thi hành quyết định về bắt buộc chữa bệnh. Việc thi hành bản án và quyết định của toà án quân sự do các tổ chức trong quân đội đảm nhiệm, trừ hình phạt trục xuất.Các cơ quan thi hành án phải báo cho chánh án toà án đã ra quyết định thi hành án về việc bản án hoặc quyết định đã được thi hành. Nếu chưa thi hành được thì phải nói rõ lý do.Như trường hợp bạn nêu, trách nhiệm quản lý người bị án treo thuộc về cả công an và UBND xã, phường, thị trấn. quan trách nhiệm quản người bị kết án? Gần nơi tơi tên đồ vừa bị tòa xử phạt án treo Tên khu phố tiếp tục phá phách mà không thấy quan quản Tôi muốn hỏi quan trách nhiệm quản việc thi hành án hình tòa? Trả lời tính chất tham khảo Theo Điều 227 Bộ luật Tố tụng hình sự, nhiệm vụ thi hành án, định án giao cho nhiều quan, tổ chức: - Công an thi hành án trục xuất, phạt tù thời hạn, tù chung thân tham gia hội đồng thi hành án tử hình - Chính quyền xã, phường, thị trấn quan, tổ chức nơi người bị kết án cư trú làm việc nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc cải tạo người hưởng án treo bị phạt cải tạo không giam giữ - Việc thi hành án quản chế, cấm cư trú, tước số quyền công dân, cấm đảm nhiệm số chức vụ cấm làm số nghề định quyền xã, phường, thị trấn quan, tổ chức nơi thi hành án đảm nhiệm - sở chuyên khoa y tế thi hành định bắt buộc chữa bệnh - Việc thi hành án định án quân tổ chức quân đội đảm nhiệm, trừ hình phạt trục xuất Các quan thi hành án phải báo cho chánh án án định thi hành án việc án định thi hành Nếu chưa thi hành phải nói rõ Như trường hợp bạn nêu, trách nhiệm quản người bị án treo thuộc công an UBND xã, phường, thị trấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý người bị kết án, Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý người bị kết án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay