Nhập hộ khẩu theo chồng hoặc vợ

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:04

Nhập hộ khẩu theo chồng hoặc vợ Chồng tôi là công an ở cơ quan trung ương 20 năm nay nên có hộ khẩu Hà Nội. Riêng tôi đến giờ về hưu, hộ khẩu vẫn ở Lào Cai. Vậy tôi có thể xin nhập vào hộ khẩu chồng không Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 51CP ngày 1051997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu thì vợ về ở với chồng hoặc chồng xin về ở với vợ mà một trong hai người đang là nhân khẩu thường trú ở thành phố khác là một trong 8 trường hợp được chuyển hộ khẩu.Ngoài ra, việc chuyển hộ khẩu còn áp dụng với các trường hợp sau: Công chức, viên chức đang làm việc ở các tỉnh, thành phố giáp ranh hàng ngày về ăn ở với bố, mẹ, vợ, chồng, con...đang là nhân khẩu thường trú ở thành phố; Những người đã hết tuổi lao động, về hưu, nghỉ mất sức xin chuyển đến ở với con hoặc anh, chị, em ruột (nếu không có vợ, chồng, con) đang là nhân khẩu thường trú ở thành phố; Người dưới 18 tuổi đến ở với ông, bà, anh, chị, em ruột, chú, bác, cô, dì ruột hoặc người đỡ đầu, người giám hộ (nếu không còn bố, mẹ) đang là nhân khẩu thường trú ở thành phố...Như vậy, trường hợp của bạn, dù đã hết tuổi lao động vẫn có thể được nhập hộ khẩu về thành phố với chồng. Nhập hộ theo chồng vợ Chồng công an quan trung ương 20 năm nên có hộ Hà Nội Riêng tơi đến hưu, hộ Lào Cai Vậy xin nhập vào hộ chồng khơng Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định khoản Điều 12 Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 Chính phủ đăng ký quản lý hộ vợ với chồng chồng xin với vợ mà hai người nhân thường trú thành phố khác trường hợp chuyển hộ Ngoài ra, việc chuyển hộ áp dụng với trường hợp sau: - Công chức, viên chức làm việc tỉnh, thành phố giáp ranh hàng ngày ăn với bố, mẹ, vợ, chồng, nhân thường trú thành phố; - Những người hết tuổi lao động, hưu, nghỉ sức xin chuyển đến với anh, chị, em ruột (nếu khơng có vợ, chồng, con) nhân thường trú thành phố; - Người 18 tuổi đến với ông, bà, anh, chị, em ruột, chú, bác, cơ, dì ruột người đỡ đầu, người giám hộ (nếu khơng bố, mẹ) nhân thường trú thành phố Như vậy, trường hợp bạn, dù hết tuổi lao động nhập hộ thành phố với chồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhập hộ khẩu theo chồng hoặc vợ, Nhập hộ khẩu theo chồng hoặc vợ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay