Thủ tục đăng ký kết hôn của người nước ngoài ở việt

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:43

Thủ tục đăng ký kết hôn của người nước ngoài ở Việt Tôi cùng bạn gái đều là người Hàn Quốc, sang làm việc tại khu công nghiệp Biên Hòa. Nay chúng tôi muốn kết hôn tại Việt Nam thì làm thế nào? Trả lời có tính chất tham khảo Việc đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam được thực hiện tại UBND cấp tỉnh nơi người nước ngoài cư trú. Trong trường hợp các bên cư trú ở hai tỉnh khác nhau thì họ có thể chọn UBND tỉnh, thành phố nơi một bên cư trú để xin đăng ký kết hôn. Việc đăng ký kết hôn như trên chỉ tiến hành khi đương sự có yêu cầu chứ không mang tính bắt buộc.Thủ tục: Người nước ngoài xin đăng ký kết hôn với nhau tại Việt Nam phải tuân thủ theo quy định của pháp luật nước họ về điều kiện kết hôn và có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc cho phép được đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Giấy này phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải được dịch ra tiếng Việt, có chứng nhận của công chứng nhà nước. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ tịch UBND cấp tỉnh ký giấy chứng nhận kết hôn. Trong thời hạn 7 ngày tiếp theo, sở tư pháp tiến hành việc trao cho mỗi bên một bản chính giấy chứng nhận kết hôn và ghi vào sổ đăng ký kết hôn. Khi trao giấy chứng nhận kết hôn, cả hai bên nam, nữ phải có mặt để cùng ký vào giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn. Bản sao và số lượng bản sao giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của hai bên nam, nữ.Bạn có thể tham khảo thủ tục trên để giải quyết việc trăm năm của mình. Thủ tục đăng kết người nước ngồi Việt Tôi bạn gái người Hàn Quốc, sang làm việc khu cơng nghiệp Biên Hòa Nay chúng tơi muốn kết Việt Nam làm nào? Trả lời có tính chất tham khảo Việc đăng kết người nước ngồi với Việt Nam thực UBND cấp tỉnh nơi người nước cư trú Trong trường hợp bên cư trú hai tỉnh khác họ chọn UBND tỉnh, thành phố nơi bên cư trú để xin đăng kết hôn Việc đăng kết hôn tiến hành đương có u cầu khơng mang tính bắt buộc Thủ tục: - Người nước xin đăng kết hôn với Việt Nam phải tuân thủ theo quy định pháp luật nước họ điều kiện kết có giấy xác nhận quan có thẩm quyền nướcngười nước ngồi công dân việc cho phép đăng kết quan có thẩm quyền Việt Nam Giấy phải hợp pháp hoá lãnh theo quy định pháp luật Việt Nam phải dịch tiếng Việt, có chứng nhận cơng chứng nhà nước - Trong thời hạn ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ tịch UBND cấp tỉnh giấy chứng nhận kết hôn Trong thời hạn ngày tiếp theo, sở tư pháp tiến hành việc trao cho bên giấy chứng nhận kết hôn ghi vào sổ đăng kết hôn - Khi trao giấy chứng nhận kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt để vào giấy chứng nhận kết hôn sổ đăng kết hôn Bản số lượng giấy chứng nhận kết hôn cấp theo yêu cầu hai bên nam, nữ Bạn tham khảo thủ tục để giải việc trăm năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn của người nước ngoài ở việt, Thủ tục đăng ký kết hôn của người nước ngoài ở việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay