Người dưới 18 tuổi có quyền ký hợp đồng lao động không

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:42

Người dưới 18 tuổi có quyền ký hợp đồng lao động không? Xin cho hỏi pháp luật quy định thế nào về hợp đồng lao động? Người dưới 18 tuổi có quyền ký hợp đồng lao động không? Trả lời có tính chất tham khảo Bộ luật Lao động quy định hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải được ký kết trong một 3 loại: HĐLĐ không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn (từ đủ 12 tháng đến 36 tháng), và hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.HĐLĐ phải có những nội dung chủ yếu sau: Công việc phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội với người lao động.Pháp luật quy định người đủ 15 tuổi trở lên có thể ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, trừ một số nghề và công việc do Bộ Lao động thương binh xã hội quy định. Việc nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc phải được sự đồng ý và theo doi của cha mẹ hoặc người đỡ đầu. Người 18 tuổi quyền hợp đồng lao động không? Xin cho hỏi pháp luật quy định hợp đồng lao động? Người 18 tuổi quyền hợp đồng lao động khơng? Trả lời tính chất tham khảo Bộ luật Lao động quy định hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải kết loại: HĐLĐ không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn (từ đủ 12 tháng đến 36 tháng), hợp đồng theo mùa vụ theo cơng việc định thời hạn 12 tháng HĐLĐ phải nội dung chủ yếu sau: Công việc phải làm, thời làm việc, thời nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động bảo hiểm xã hội với người lao động Pháp luật quy định người đủ 15 tuổi trở lên hợp đồng lao động với người sử dụng lao động Người sử dụng lao động không nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, trừ số nghề công việc Bộ Lao động thương binh & xã hội quy định Việc nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc phải đồng ý theo doi cha mẹ người đỡ đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Người dưới 18 tuổi có quyền ký hợp đồng lao động không, Người dưới 18 tuổi có quyền ký hợp đồng lao động không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay