Tài sản vợ được tặng có bị kê biên thi hành án khi chồng phạm tội

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:41

Tài sản vợ được tặng có bị kê biên thi hành án khi chồng phạm tội? Mẹ tôi cho vợ tôi một căn nhà, đã lập thủ tục sang tên xong. Mới đây tôi bị tòa tuyên phạm tội chiếm đoạt tài sản, buộc phải bồi thường cho người bị hại một số tiền lớn. Tôi muốn hỏi ngôi nhà nói trên có bị kê biên để thi hành án không? Trả lời có tính chất tham khảo Luật Hôn nhân và gia đình quy định vấn đề tài sản của vợ chồng theo nguyên tắc: Với tài sản chung, nghĩa vụ tài sản của mỗi bên được bảo đảm bằng phần tài sản của người đó trong khối tài sản chung. Với tài sản riêng (có thể có trước hoặc trong thời kỳ hôn nhân), mỗi bên có toàn quyền định đoạt. Trường hợp của bạn không nói rõ ngôi nhà đó là tài sản chung cả hai vợ chồng hay thuộc sở hữu riêng của người vợ, nên chúng tôi xin nêu các giả thiết sau:1. Vợ bạn được tặng cho riêng ngôi nhà đó, hợp đồng tặng cho và giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi tên một mình người vợ, hai vợ chồng thỏa thuận là không nhập ngôi nhà này vào khối tài sản chung: Trường hợp này ngôi nhà không thuộc quyền sở hữu của bạn nên không được sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ riêng của bạn. Như vậy, ngôi nhà không thể bị kê biên để thi hành bản án của bạn.2. Hợp đồng tặng cho ghi tên cả hai vợ chồng, hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ghi tên cả hai vợ chồng: Ngôi nhà đó là tài sản chung. Vì vậy nó có thể được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bạn trong bản án. Trường hợp bị kê biên thi hành án, phần tài sản của vợ bạn trong đó (12 giá trị ngôi nhà) được giữ nguyên. Phần còn lại của bạn được xử lý để thi hành nghĩ vụ bồi thường.3. Cơ quan pháp luật chứng minh được việc cho tặng nhà là để trốn tránh nghĩa vụ bồi thường của bạn thì dù giấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ ghi tên một mình vợ bạn, đôi bên có thỏa thuận không nhập ngôi nhà này vào khối tài sản chung của vợ chồng..., ngôi nhà đó vẫn có thể bị kê biên bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường của bạn. Tài sản vợ tặng bị biên thi hành án chồng phạm tội? Mẹ cho vợ nhà, lập thủ tục sang tên xong Mới tơi bị tòa tun phạm tội chiếm đoạt tài sản, buộc phải bồi thường cho người bị hại số tiền lớn Tôi muốn hỏi nhà nói bị biên để thi hành án khơng? Trả lời tính chất tham khảo Luật Hơn nhân gia đình quy định vấn đề tài sản vợ chồng theo nguyên tắc: Với tài sản chung, nghĩa vụ tài sản bên bảo đảm phần tài sản người khối tài sản chung Với tài sản riêng (có thể trước thời kỳ nhân), bên tồn quyền định đoạt Trường hợp bạn khơng nói rõ ngơi nhà tài sản chung hai vợ chồng hay thuộc sở hữu riêng người vợ, nên xin nêu giả thiết sau: Vợ bạn tặng cho riêng ngơi nhà đó, hợp đồng tặng cho giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi tên người vợ, hai vợ chồng thỏa thuận không nhập nhà vào khối tài sản chung: Trường hợp nhà không thuộc quyền sở hữu bạn nên không sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ riêng bạn Như vậy, nhà bị biên để thi hành án bạn Hợp đồng tặng cho ghi tên hai vợ chồng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ghi tên hai vợ chồng: Ngôi nhà tài sản chung Vì sử dụng để bảo đảm thực nghĩa vụ bạn án Trường hợp bị biên thi hành án, phần tài sản vợ bạn (1/2 giá trị ngơi nhà) giữ ngun Phần lại bạn xử lý để thi hành nghĩ vụ bồi thường quan pháp luật chứng minh việc cho tặng nhà để trốn tránh nghĩa vụ bồi thường bạn dù giấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ghi tên vợ bạn, đơi bên thỏa thuận khơng nhập nhà vào khối tài sản chung vợ chồng , ngơi nhà bị biên bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài sản vợ được tặng có bị kê biên thi hành án khi chồng phạm tội, Tài sản vợ được tặng có bị kê biên thi hành án khi chồng phạm tội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay