Hành vi mua dâm bị xử lý thế nào

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:40

Hành vi mua dâm bị xử lý thế nào? Tôi có người bạn rất hay qua lại với gái làng chơi, mọi người khuyên nhủ nhiều lần nhưng anh ta không chấm dứt. Tôi muốn biết trường hợp này pháp luật xử phạt thế nào để lần cuối can gián cậu bạn này Trả lời có tính chất tham khảo 1. Pháp lệnh Phòng chống mại dâm và các văn bản khác quy định người mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Ngoài ra, nếu người mua dâm là cán bộ, công chức hoặc người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì ngoài việc xử lý như trên còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và kỷ luật. Trong thời gian bị xử lý kỷ luật, người đó không được đề cử, ứng cử vào các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, không được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương hoặc cao hơn trong các cơ quan nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân.2. Bộ luật Hình sự còn quy định xử lý hình sự với các trường hợp phạm tội mua dâm người chưa thành niên. Hình phạt cho tội này là 115 năm tù và phạt tiền 510 triệu đồng, tùy thuộc mức độ tuổi của người bán dâm (1316 tuổi, hay 1618 tuổi), tùy thuộc mức độ phạm tội (một lần hay nhiều lần), và mức độ tổn hại sức khỏe cho nạn nhân. Hành vi mua dâm bị xử nào? Tôi có người bạn hay qua lại với gái làng chơi, người khuyên nhủ nhiều lần không chấm dứt Tôi muốn biết trường hợp pháp luật xử phạt để lần cuối can gián cậu bạn Trả lời có tính chất tham khảo Pháp lệnh Phòng chống mại dâm văn khác quy định người mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành hình thức cảnh cáo phạt tiền Ngồi ra, người mua dâm cán bộ, công chức người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân ngồi việc xử bị thơng báo cho người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản người để giáo dục kỷ luật Trong thời gian bị xử kỷ luật, người khơng đề cử, ứng cử vào quan dân cử, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, khơng bổ nhiệm bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào chức vụ tương đương cao quan nhà nước lực lượng vũ trang nhân dân Bộ luật Hình quy định xử hình với trường hợp phạm tội mua dâm người chưa thành niên Hình phạt cho tội 1-15 năm tù phạt tiền 5-10 triệu đồng, tùy thuộc mức độ tuổi người bán dâm (13-16 tuổi, hay 16-18 tuổi), tùy thuộc mức độ phạm tội (một lần hay nhiều lần), mức độ tổn hại sức khỏe cho nạn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành vi mua dâm bị xử lý thế nào, Hành vi mua dâm bị xử lý thế nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay