Cục phục vụ ngoại giao đoàn quản lý hộ chiếu của tôi có đúng không

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:40

Cục Phục vụ ngoại giao đoàn quản lý hộ chiếu của tôi có đúng không? Tôi đang làm việc cho một tổ chức quốc tế phi chính phủ, có chế độ đăng ký và nộp thuế thu nhập, bảo hiểm xã hội thông qua Cục Phục vụ ngoại giao đoàn. Hiện Cục yêu cầu tôi nộp hộ chiếu phổ thông để họ quản lý. Yêu cầu này có đúng không? Trả lời có tính chất tham khảo Điều 16 Nghị định số 52000NĐCP ngày 332000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định: “Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị quân đội nhân dân và công an nhân dân, tổ chức chính trị xã hội và người được ủy quyền cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, nhân viên (kể cả nhân viên làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên) ra nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhân sự mà mình cử hoặc cho phép ra nước ngoài, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý hộ chiếu của các đối tượng trên ngay sau khi họ về nước, đảm bảo hộ chiếu được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.Mục VI Thông tư của Bộ Ngoại giao số 042000TTBNG ngày 8112000 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước theo Nghị định số 52000NĐCP ngày 332000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam cũng quy định người có thẩm quyền cử hoặc cho phép cán bộ, viên chức ra nước ngoài phải: Chịu trách nhiệm về nhân sự do mình cử hoặc cho phép đi nước ngoài. Thu giữ và quản lý hộ chiếu sau mỗi chuyến đi công tác nước ngoài. Chỉ giao hộ chiếu cho cán bộ, viên chức đi thực hiện nhiệm vụ chính thức...Đối chiếu với các quy định trên, nếu bạn thuộc quyền quản lý của Cục Phục vụ ngoại giao đoàn, và hộ chiếu của bạn do họ đề nghị cấp thì cơ quan này có quyền quản lý hộ chiếu phổ thông của bạn. Cục Phục vụ ngoại giao đoàn quản hộ chiếu tơi khơng? Tơi làm việc cho tổ chức quốc tế phi phủ, chế độ đăng ký nộp thuế thu nhập, bảo hiểm xã hội thơng qua Cục Phục vụ ngoại giao đồn Hiện Cục yêu cầu nộp hộ chiếu phổ thông để họ quản u cầu khơng? Trả lời tính chất tham khảo Điều 16 Nghị định số 5/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam quy định: “Thủ trưởng quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị quân đội nhân dân công an nhân dân, tổ chức trị - xã hội người ủy quyền cử cho phép cán bộ, công chức, nhân viên (kể nhân viên làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ năm trở lên) nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhân mà cử cho phép nước ngoài, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức việc quản hộ chiếu đối tượng sau họ nước, đảm bảo hộ chiếu sử dụng mục đích, đối tượng" Mục VI Thông tư Bộ Ngoại giao số 04/2000/TT-BNG ngày 8/11/2000 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quản hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nước theo Nghị định số 5/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh cơng dân Việt Nam quy định người thẩm quyền cử cho phép cán bộ, viên chức nước phải: - Chịu trách nhiệm nhân cử cho phép nước ngồi - Thu giữ quản hộ chiếu sau chuyến cơng tác nước ngồi - Chỉ giao hộ chiếu cho cán bộ, viên chức thực nhiệm vụ thức Đối chiếu với quy định trên, bạn thuộc quyền quản Cục Phục vụ ngoại giao đoàn, hộ chiếu bạn họ đề nghị cấp quan quyền quản hộ chiếu phổ thông bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cục phục vụ ngoại giao đoàn quản lý hộ chiếu của tôi có đúng không, Cục phục vụ ngoại giao đoàn quản lý hộ chiếu của tôi có đúng không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay