Đã thỏa thuận tài sản ly hôn còn có thể tranh chấp không

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:39

Đã thỏa thuận tài sản ly hôn còn có thể tranh chấp không? Chúng tôi ly hôn với thỏa thuận tôi giao cho anh ấy một số tiền để tự lo chỗ ở. Trong thời gian trước mắt anh ấy phải chuyển tư cách từ chủ hộ sang tạm trú tại nhà tôi. Tôi xin hỏi thỏa thuận có cần chữ ký các con không? Anh ấy có thể tranh chấp nhà với tôi không? Và tôi có quyền yêu cầu anh ấy ra khỏi nhà bất cứ lúc nào không? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Trường hợp con chung của hai người đã thành niên, có công sức trong việc tạo dựng tài sản trong gia đình thì thỏa thuận tài sản giữa hai người cần phải có chữ ký của các con. Để giấy thỏa thuận phân chia tài sản có giá trị pháp lý, bạn cần lấy xác nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như tòa án).2. Với thỏa thuận trên, đôi bên không còn cơ sở để tranh chấp tài sản nữa. Việc chuyển tư cách từ chủ hộ sang tạm trú không liên quan đến vấn đề sở hữu. Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn 12 tháng, khi hết hạn có thể gia hạn.3. Bạn có quyền yêu cầu anh ấy ra khỏi nhà nhưng không phải bất cứ khi nào, vì còn phụ thuộc vào thời hạn đăng ký tạm trú mà anh ấy đã đăng ký cũng như hoàn cảnh thực tế, khả năng thu xếp chỗ ở mới của anh ấy. Đã thỏa thuận tài sản ly tranh chấp không? Chúng ly hôn với thỏa thuận giao cho anh số tiền để tự lo chỗ Trong thời gian trước mắt anh phải chuyển tư cách từ chủ hộ sang tạm trú nhà tơi Tơi xin hỏi thỏa thuận cần chữ ký khơng? Anh tranh chấp nhà với tơi khơng? Và tơi quyền u cầu anh khỏi nhà lúc khơng? Trả lời tính chất tham khảo Trường hợp chung hai người thành niên, công sức việc tạo dựng tài sản gia đình thỏa thuận tài sản hai người cần phải chữ ký Để giấy thỏa thuận phân chia tài sản giá trị pháp lý, bạn cần lấy xác nhận công chứng chứng thực quan nhà nước thẩm quyền (như tòa án) Với thỏa thuận trên, đơi bên khơng sở để tranh chấp tài sản Việc chuyển tư cách từ chủ hộ sang tạm trú không liên quan đến vấn đề sở hữu Giấy đăng ký tạm trú thời hạn 12 tháng, hết hạn gia hạn Bạn quyền yêu cầu anh khỏi nhà nào, phụ thuộc vào thời hạn đăng ký tạm trú mà anh đăng ký hoàn cảnh thực tế, khả thu xếp chỗ anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đã thỏa thuận tài sản ly hôn còn có thể tranh chấp không, Đã thỏa thuận tài sản ly hôn còn có thể tranh chấp không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay