Thủ tục gia hạn hộ chiếu

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:37

Thủ tục gia hạn hộ chiếu Tôi đang định cư ở nước ngoài và đang sử dụng hộ chiếu Việt Nam. Nay hộ chiếu sắp hết hạn, tôi làm thế nào để gia hạn? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định Nghị định số 052000NĐCP ngày 332000 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 032002TTLTBCABGN ngày 2912002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài, trong vòng 12 tháng trước khi hộ chiếu hết hạn, người có nhu cầu gia hạn hộ chiếu phải đến cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại làm tờ khai đề nghị gia hạn hộ chiếu. Nếu hộ chiếu còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa ở trang nhân thân, không bị thay ảnh, thay trang hoặc khâu lại... thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện ngoại giao sẽ gia hạn hộ chiếu.Như vậy, nếu hộ chiếu của bạn hết hạn trước khi về Việt Nam thì bạn cần đến cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại làm tờ khai đề nghị gia hạn. Nếu bạn vẫn kịp về Việt Nam thì tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), số 40 Hàng Bài, Hà Nội hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi bạn cư trú làm thủ tục gia hạn hộ chiếu. Thủ tục gia hạn hộ chiếu Tôi định cư nước sử dụng hộ chiếu Việt Nam Nay hộ chiếu hết hạn, làm để gia hạn? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 Chính phủ Thơng tư liên tịch số 03/2002/TTLT-BCA-BGN ngày 29/1/2002 Bộ Công an Bộ Ngoại giao việc hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông giấy thông hành cho công dân Việt Nam nước ngồi, vòng 12 tháng trước hộ chiếu hết hạn, người có nhu cầu gia hạn hộ chiếu phải đến quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước sở làm tờ khai đề nghị gia hạn hộ chiếu Nếu hộ chiếu ngun vẹn, khơng có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa trang nhân thân, không bị thay ảnh, thay trang khâu lại thời hạn ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quan đại diện ngoại giao gia hạn hộ chiếu Như vậy, hộ chiếu bạn hết hạn trước Việt Nam bạn cần đến quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước sở làm tờ khai đề nghị gia hạn Nếu bạn kịp Việt Nam tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), số 40 Hàng Bài, Hà Nội phòng quản lý xuất nhập cảnh cơng an tỉnh, thành phố nơi bạn cư trú làm thủ tục gia hạn hộ chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục gia hạn hộ chiếu, Thủ tục gia hạn hộ chiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay