Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:37

Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn? Sau khi kết hôn, tôi được chú ruột cho một căn nhà, và được đứng tên giấy chứng nhận sở hữu. Nay hai vợ chồng bất hòa, dẫn tới ly hôn. Tài sản chung đã thỏa thuận xong, còn căn nhà trên vợ tôi đòi chia với lý do được cho trong thời kỳ hôn nhân. Tôi làm thế nào để chứng minh đó là tài sản riêng. Trả lời có tính chất tham khảo Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2000 quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung... Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản có tranh chấp là tài sản riêng thì tài sản đó là tài sản chung.Điều 32 và 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2000 cũng quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau: Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; đồ dùng, tư trang cá nhân. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình. Đối chiếu các quy định vừa trích dẫn ở trên thấy: Nếu bạn và vợ bạn không có thỏa thuận sẽ đưa ngôi nhà đó vào khối tài sản chung của vợ chồng thì bạn có đủ cơ sở để chứng minh đó là tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Căn cứ là giấy tặng cho của người chú, xác nhận của nhân chứng... Như vậy vợ bạn không thể yêu cầu được hưởng một phần trị giá ngôi nhà đó khi hai người ly hôn. Làm chứng minh tài sản riêng ly hôn? Sau kết hôn, ruột cho nhà, đứng tên giấy chứng nhận sở hữu Nay hai vợ chồng bất hòa, dẫn tới ly Tài sản chung thỏa thuận xong, nhà vợ tơi đòi chia với cho thời kỳ hôn nhân Tôi làm để chứng minh tài sản riêng Trả lời có tính chất tham khảo Điều 27 Luật Hơn nhân gia đình 2000 quy định tài sản chung vợ chồng gồm tài sản vợ, chồng tạo ra, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh thu nhập hợp pháp khác vợ chồng thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng thừa kế chung tặng cho chung tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận tài sản chung Trong trường hợp chứng chứng minh tài sản có tranh chấp tài sản riêng tài sản tài sản chung Điều 32 33 Luật Hôn nhân gia đình 2000 quy định tài sản riêng vợ, chồng sau: Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng Tài sản riêng vợ, chồng gồm tài sản mà người có trước kết hơn; tài sản thừa kế riêng, tặng cho riêng thời kỳ hôn nhân; tài sản chia riêng cho vợ, chồng; đồ dùng, tư trang cá nhân Vợ, chồng có quyền nhập khơng nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng Đối chiếu quy định vừa trích dẫn thấy: Nếu bạn vợ bạn khơng có thỏa thuận đưa ngơi nhà vào khối tài sản chung vợ chồng bạn có đủ sở để chứng minh tài sản tặng cho riêng thời kỳ hôn nhân Căn giấy tặng cho người chú, xác nhận nhân chứng Như vợ bạn yêu cầu hưởng phần trị giá ngơi nhà hai người ly hôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn, Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay