Thủ tục đăng ký kết hôn của công dân việt nam ở việt nam

1 1 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:36

Thủ tục đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam ở Việt Nam Người yêu tôi ở ngoài Bắc, tôi ở miền Trung, cùng vào TP HCM 5 năm nay nhưng chưa có hộ khẩu thường trú, chỉ có giấy tạm vắng và đăng ký tạm trú. Nay muốn đăng ký kết hôn ở TP HCM thì làm thế nào? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Theo Nghị định số 831998NĐCP ngày 10101998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch thì UBND cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn. Nơi cư trú, theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Dân sự, bao gồm: Nơi một người thường xuyên sinh sống và có hộ khẩu thường trú, hoặc nơi một người tạm trú và có đăng ký tạm trú. Như vậy, bạn có thể đăng ký kết hôn tại nơi các bạn đang tạm trú và không phải về địa phương để xin chứng nhận về tình trạng hôn nhân.2. Thủ tục kết hôn của công dân Việt Nam tại Việt Nam:2.1. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải có mặt, nộp tờ khai đăng ký kết hôn và xuất trình: 1. Giấy khai sinh của mỗi bên; 2. Sổ hộ khẩu gia đình của bên nam hoặc bên nữ nơi đăng ký kết hôn.Trong trường hợp không có đủ các giấy tờ trên, thì phải có giấy tờ hợp lệ thay thế.Trong trường hợp nghi ngờ một bên hoặc cả hai bên nam nữ mắc bệnh tâm thần không có khả năng nhận thức được hành vi của mình, đang mắc bệnh hoa liễu, thì yêu cầu đôi bên xuất trình giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện.2.2. Tờ khai đăng ký kết hôn phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác (đối với cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân), hoặc của UBND cấp xã nơi cư trú của mỗi bên về tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân này có giá trị không quá 30 ngày. Trong trường hợp một trong hai bên hoặc cả hai bên đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết, thì phải nộp bản sao bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về việc cho ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử.2.3. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã phải tiến hành xác minh điều kiện kết hôn và niêm yết công khai việc xin đăng ký kết hôn tại trụ sở UBND trong thời hạn 7 ngày. Nếu cần phải xác minh thêm, thì thời hạn kéo dài không quá 7 ngày.Sau thời hạn nói trên, nếu xét thấy hai bên nam nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và không có sự khiếu nại, tố cáo về việc kết hôn, thì UBND cấp xã phải thông báo cho hai bên nam nữ biết về ngày đăng ký.Sau thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu hai bên nam nữ không đến đăng ký kết hôn mà không có lý do chính đáng, thì UBND hủy việc xin đăng ký kết hôn đó và thông báo cho đương sự biết. Thủ tục đăng kết hôn công dân Việt Nam Việt Nam Người u tơi ngồi Bắc, miền Trung, vào TP HCM năm chưa có hộ thường trú, có giấy tạm vắng đăng tạm trú Nay muốn đăng kết TP HCM làm nào? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 Chính phủ đăng hộ tịch UBND cấp xã nơi cư trú bên nam bên nữ thực việc đăng kết hôn Nơi cư trú, theo quy định Điều 48 Bộ luật Dân sự, bao gồm: Nơi người thường xuyên sinh sống có hộ thường trú, nơi người tạm trú có đăng tạm trú Như vậy, bạn đăng kết hôn nơi bạn tạm trú địa phương để xin chứng nhận tình trạng nhân Thủ tục kết công dân Việt Nam Việt Nam: 2.1 Khi đăng kết hơn, hai bên nam nữ phải có mặt, nộp tờ khai đăng kết hôn xuất trình: Giấy khai sinh bên; Sổ hộ gia đình bên nam bên nữ nơi đăng kết Trong trường hợp khơng có đủ giấy tờ trên, phải có giấy tờ hợp lệ thay Trong trường hợp nghi ngờ bên hai bên nam nữ mắc bệnh tâm thần khơng có khả nhận thức hành vi mình, mắc bệnh hoa liễu, yêu cầu đơi bên xuất trình giấy khám sức khỏe quan y tế cấp huyện 2.2 Tờ khai đăng kết phải có xác nhận quan, đơn vị nơi công tác (đối với cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân), UBND cấp xã nơi cư trú bên tình trạng nhân Việc xác nhận tình trạng nhân có giá trị khơng q 30 ngày Trong trường hợp hai bên hai bên có vợ chồng ly hay người chết, phải nộp án, định có hiệu lực pháp luật tòa án việc cho ly giấy chứng tử 2.3 Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã phải tiến hành xác minh điều kiện kết hôn niêm yết công khai việc xin đăng kết hôn trụ sở UBND thời hạn ngày Nếu cần phải xác minh thêm, thời hạn kéo dài khơng q ngày Sau thời hạn nói trên, xét thấy hai bên nam nữ có đủ điều kiện kết theo quy định pháp luật nhân gia đình khơng có khiếu nại, tố cáo việc kết hơn, UBND cấp xã phải thơng báo cho hai bên nam nữ biết ngày đăng Sau thời hạn ngày, kể từ ngày thông báo, hai bên nam nữ không đến đăng kết hôn mà khơng có lý đáng, UBND hủy việc xin đăng kết thơng báo cho đương biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn của công dân việt nam ở việt nam, Thủ tục đăng ký kết hôn của công dân việt nam ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay