Hộ chiếu cũ chưa hết hạn có thể xin hộ chiếu mới không

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:35

Hộ chiếu cũ chưa hết hạn, có thể xin hộ chiếu mới không? Hộ chiếu phổ thông của tôi còn giá trị, nhưng tôi không muốn sử dụng nữa mà đổi hộ chiếu mới có được không? Có thể vừa gia hạn hộ chiếu cũ vừa đăng ký hộ chiếu mới không? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Thông tư số 092000TTBCA ngày 762000 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông trong nước thì chỉ trường hợp bị mất hộ chiếu hoặc hộ chiếu cũ đã hết hạn 1 năm trở lên mới được xem xét cấp hộ chiếu mới.Như vậy việc đổi hộ chiếu cũ lấy hộ chiếu mới không được đặt ra, và bạn không thể vừa gia hạn hộ chiếu cũ vừa xin cấp hộ chiếu mới được. Hộ chiếu chưa hết hạn xin hộ chiếu khơng? Hộ chiếu phổ thơng tơi giá trị, không muốn sử dụng mà đổi hộ chiếu khơng? thể vừa gia hạn hộ chiếu vừa đăng ký hộ chiếu khơng? Trả lời tính chất tham khảo Theo Thông tư số 09/2000/TT-BCA ngày 7/6/2000 Bộ Công an hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông nước trường hợp bị hộ chiếu hộ chiếu hết hạn năm trở lên xem xét cấp hộ chiếu Như việc đổi hộ chiếu lấy hộ chiếu không đặt ra, bạn vừa gia hạn hộ chiếu vừa xin cấp hộ chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hộ chiếu cũ chưa hết hạn có thể xin hộ chiếu mới không, Hộ chiếu cũ chưa hết hạn có thể xin hộ chiếu mới không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay