Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:34

Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp Tôi đang đứng tên một công ty TNHH có trụ sở tại quận Tân Bình TP HCM, nay muốn tạm ngưng hoạt động trong một thời gian thì phải làm những thủ tục gì? Khi muốn tiếp tục hoạt động trở lại thì phải làm thế nào? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định tại Thông tư số 082001TTBKHĐT ngày 22112001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 022000NĐCP ngày 322000 về đăng ký kinh doanh thì ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.Đối với công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần, kèm theo thông báo trên, công ty phải xuất trình bản sao hợp lệ quyết định của đại hội cổ đông, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động.Khi tiếp nhận thông báo, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên nhân và trao cho doanh nghiệp.Khi muốn hoạt động trở lại, doanh nghiệp cần phải gửi thông báo và quyết định của đại hội cổ đông, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc tổ chức cho doanh nghiệp hoạt động trở lại cho các phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế đã nói ở trên. Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp Tôi đứng tên cơng ty TNHH có trụ sở quận Tân Bình TP HCM, muốn tạm ngưng hoạt động thời gian phải làm thủ tục gì? Khi muốn tiếp tục hoạt động trở lại phải làm nào? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định Thông tư số 08/2001/TT-BKHĐT ngày 22/11/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 đăng ký kinh doanh 15 ngày trước tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải gửi thơng báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh quan thuế Đối với công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần, kèm theo thông báo trên, cơng ty phải xuất trình hợp lệ định đại hội cổ đông, hội đồng thành viên hội đồng quản trị việc tạm ngừng hoạt động Khi tiếp nhận thơng báo, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên nhân trao cho doanh nghiệp Khi muốn hoạt động trở lại, doanh nghiệp cần phải gửi thông báo định đại hội cổ đông, hội đồng thành viên hội đồng quản trị việc tổ chức cho doanh nghiệp hoạt động trở lại cho phòng đăng ký kinh doanh quan thuế nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay