Thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:34

Thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông Bố mẹ cháu đang công tác ở Singapore, muốn mời bà cháu sang chơi. Bà cháu làm hộ chiếu đã một năm nay mà vẫn chưa xong, hỏi thì ở tỉnh nói phải chờ. Việc này pháp luật quy định thế nào, trong thời gian bao lâu thì cơ quan nhà nước phải cấp hộ chiếu cho công dân? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Nghị định số 052000NĐCP ngày 332000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì trong thời hạn 15 ngày làm việc (không kể thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền (công an tỉnh nơi công dân cư trú xin hộ chiếu) “phải cấp hộ chiếu” cho đương sự.Về thủ tục xem xét cấp hộ chiếu, trong thời hạn 10 ngày, công an tỉnh có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), trừ trường hợp thuộc diện chưa được xuất cảnh. Cục có trách nhiệm xem xét cấp hộ chiếu trong thời gian 5 ngày sau đó.Thời hạn 30 ngày chỉ áp dụng với trường hợp xin cấp hộ chiếu để ra nước ngoài định cư. Thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông Bố mẹ cháu công tác Singapore, muốn mời bà cháu sang chơi Bà cháu làm hộ chiếu năm mà chưa xong, hỏi tỉnh nói phải chờ Việc pháp luật quy định nào, thời gian quan nhà nước phải cấp hộ chiếu cho cơng dân? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh cơng dân Việt Nam thời hạn 15 ngày làm việc (không kể thứ bảy chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quan có thẩm quyền (công an tỉnh nơi công dân cư trú xin hộ chiếu) “phải cấp hộ chiếu” cho đương Về thủ tục xem xét cấp hộ chiếu, thời hạn 10 ngày, cơng an tỉnh có trách nhiệm chuyển hồ sơ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), trừ trường hợp thuộc diện chưa xuất cảnh Cục có trách nhiệm xem xét cấp hộ chiếu thời gian ngày sau Thời hạn 30 ngày áp dụng với trường hợp xin cấp hộ chiếu để nước định cư
- Xem thêm -

Xem thêm: Thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông, Thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay