Thủ tục xin giấy phép lao động với người nước ngoài

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:32

Thủ tục xin giấy phép lao động với người nước ngoài Tôi là Việt kiều muốn được về sống và làm việc ở Việt Nam, xin hỏi điều kiện để xin giấy phép lao động như thế nào? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Bộ luật Lao động và Thông tư số 08 ngày 2932000 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn cấp giấy phép lao động (GPLĐ) thì người nước ngoài làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có GPLĐ do bộ này cấp.Để được cấp GPLĐ, người sử dụng lao động (doanh nghiệp) phải gửi 1 bộ hồ sơ tới cơ quan nhà nước được bộ này ủy quyền (Sở Lao động). Hồ sơ gồm:1. Giấy tờ của người sử dụng lao động: Đơn xin cấp GPLĐ cho người nước ngoài; 1 bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, có chứng nhận của công chứng; Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép tuyển người nước ngoài theo quy định của Nghị định 58CP ngày 361993 của Chính phủ; Bản sao hợp đồng lao động có thời hạn đã giao kết với người sử dụng lao động hoặc quyết định cử sang làm việc tại Việt Nam của phía nước ngoài, hoặc văn bản của người sử dụng lao động về dự kiến nội dung hợp đồng, hoặc dự kiến quyến định cử sang làm việc tại Việt Nam.2. Giấy tờ của lao động là người nước ngoài gồm: Đơn xin cấp GPLĐ tại Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do sở tư pháp nơi người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú ở nước ngoài thì phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp; Bản sao chứng chỉ về trình độ chuyên môn tay nghề của người nước ngoài, gồm: bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, hoặc giấy chứng nhận về tay nghề của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp. Với lao động là nghệ nhân, nếu không có chứng chỉ thì phải có bản tự nhận xét về trình độ chuyên môn, tay nghề được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch xác nhận; Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp tỉnh trở lên cấp, hoặc giấy do nước ngoài cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp; Lý lịch tự thuật dán ảnh màu 3x4; 3 ảnh màu 3x4 mới chụp.Với quy định trên, bạn không thể tự xin giấy phép lao động mà phải thông qua người sử dụng lao động. Thủ tục xin giấy phép lao động với người nước ngồi Tơi Việt kiều muốn sống làm việc Việt Nam, xin hỏi điều kiện để xin giấy phép lao động nào? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Bộ luật Lao động Thông tư số 08 ngày 29/3/2000 Bộ Lao động thương binh & xã hội hướng dẫn cấp giấy phép lao động (GPLĐ) người nước ngồi làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân Việt Nam cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi phải có GPLĐ cấp Để cấp GPLĐ, người sử dụng lao động (doanh nghiệp) phải gửi hồ sơ tới quan nhà nước ủy quyền (Sở Lao động) Hồ sơ gồm: Giấy tờ người sử dụng lao động: - Đơn xin cấp GPLĐ cho người nước ngoài; - giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập hoạt động giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện Việt Nam quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, có chứng nhận cơng chứng; - Văn quan có thẩm quyền cho phép tuyển người nước theo quy định Nghị định 58/CP ngày 3/6/1993 Chính phủ; - Bản hợp đồng lao động có thời hạn giao kết với người sử dụng lao động định cử sang làm việc Việt Nam phía nước ngồi, văn người sử dụng lao động dự kiến nội dung hợp đồng, dự kiến quyến định cử sang làm việc Việt Nam Giấy tờ lao động người nước gồm: - Đơn xin cấp GPLĐ Việt Nam: - Phiếu lý lịch tư pháp sở tư pháp nơi người nước cư trú Việt Nam cấp Trường hợp người nước cư trú nước ngồi phiếu lý lịch tư pháp quan có thẩm quyền nước ngồi cấp; - Bản chứng trình độ chun mơn tay nghề người nước ngồi, gồm: tốt nghiệp đại học tương đương trở lên, giấy chứng nhận tay nghề người nước quan có thẩm quyền nước cấp Với lao động nghệ nhân, khơng có chứng phải có tự nhận xét trình độ chun mơn, tay nghề quan có thẩm quyền nướcngười mang quốc tịch xác nhận; - Giấy chứng nhận sức khỏe bệnh viện cấp tỉnh trở lên cấp, giấy nước cấp Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị thời hạn tháng kể từ ngày cấp; - Lý lịch tự thuật dán ảnh màu 3x4; - ảnh màu 3x4 chụp Với quy định trên, bạn tự xin giấy phép lao động mà phải thông qua người sử dụng lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép lao động với người nước ngoài, Thủ tục xin giấy phép lao động với người nước ngoài

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay