Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:32

Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ Tôi định mua một căn nhà có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất. Đề nghị tòa soạn hướng dẫn các thủ tục mua bán và các giấy tờ cần thiết cho việc chuyển nhượng cũng như các loại thuế phải nộp? Trả lời có tính chất tham khảo Việc mua bán nhà, đất phải được lập thành hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực của UBND. Sau khi lập xong hợp đồng mua bán nhà, hai bên phải làm thủ tục sang tên trước bạ .1. Bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất gồm: Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở; Hộ khẩu thường trú của người mua; Trích lục thửa đất; Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực;2. Các loại thuế phải nộp: Thuế chuyển quyền sử dụng đất ở; Lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở. Thủ tục chuyển nhượng nhà đất sổ đỏ Tơi định mua nhà giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất Đề nghị tòa soạn hướng dẫn thủ tục mua bán giấy tờ cần thiết cho việc chuyển nhượng loại thuế phải nộp? Trả lời tính chất tham khảo Việc mua bán nhà, đất phải lập thành hợp đồng cơng chứng chứng thực UBND Sau lập xong hợp đồng mua bán nhà, hai bên phải làm thủ tục sang tên trước bạ Bộ hồ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất gồm: - Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất; - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở; - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở; - Hộ thường trú người mua; - Trích lục đất; - Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất cơng chứng chứng thực; Các loại thuế phải nộp: - Thuế chuyển quyền sử dụng đất ở; - Lệ phí trước bạ nhà ở, đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ, Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay