Có được phép kinh doanh súng săn súng thể thao không

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:31

Có được phép kinh doanh súng săn, súng thể thao không? Tôi tìm được nguồn cung cấp súng thể thao và súng săn giá rẻ, muốn về Việt Nam kinh doanh. Nhưng tôi không rõ loại hàng này có được phép kinh doanh không và thủ tục ra sao. Xin giúp đỡ Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định tại Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và cụng cụ hỗ trợ (ban hành kèm theo Nghị định số 47CP ngày 1281996) thì vũ khí bao gồm các loại: Vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn... Trong đó vũ khí thể thao là các loại súng trường, súng ngắn thể theo chuyên dùng các cỡ; các loại súng hơi, các loại vũ khí khác dùng trong luyện tập, thi đấu thể thao và các loại đạn dùng cho các loại súng thể thao nói trên. Súng săn gồm súng săn một nòng, nhiều nòng các cỡ, tự động hoặc không tự động, súng hơi các cỡ, súng kíp, sung hỏa mai, súng tự chế và các loại đạn, vỏ đạn, hạt nổ, thuốc đạn dùng cho các loại súng kể trên.Tất cả các loại vũ khí, vật liệu nổ và cụng cụ hỗ trợ nói trên, Nghị định quy định: “Nghiêm cấm tổ chức và cá nhân sản xuất, sửa chữa, mua, bán, mang ra nước ngoài, mang từ nước ngoài vào, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, biếu tặng, trao đổi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.”Việc xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí thể thao do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)Với những quy định chặt chẽ như trên, dự định kinh doanh mặt hàng súng thể thao, súng săn của bạn không thể thực hiện được. phép kinh doanh súng săn súng thể thao khơng? Tơi tìm nguồn cung cấp súng thể thao súng săn giá rẻ, muốn Việt Nam kinh doanh Nhưng tơi khơng rõ loại hàng phép kinh doanh không thủ tục Xin giúp đỡ Trả lời tính chất tham khảo Theo quy định Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ cụng cụ hỗ trợ (ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996) "vũ khí" bao gồm loại: Vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn Trong vũ khí thể thao loại súng trường, súng ngắn thể theo chuyên dùng cỡ; loại súng hơi, loại vũ khí khác dùng luyện tập, thi đấu thể thao loại đạn dùng cho loại súng thể thao nói Súng săn gồm súng săn nòng, nhiều nòng cỡ, tự động khơng tự động, súng cỡ, súng kíp, sung hỏa mai, súng tự chế loại đạn, vỏ đạn, hạt nổ, thuốc đạn dùng cho loại súng kể Tất loại vũ khí, vật liệu nổ cụng cụ hỗ trợ nói trên, Nghị định quy định: “Nghiêm cấm tổ chức cá nhân sản xuất, sửa chữa, mua, bán, mang nước ngoài, mang từ nước vào, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, biếu tặng, trao đổi loại vũ khí, vật liệu nổ, cơng cụ hỗ trợ trái phép.” Việc xuất khẩu, nhập vũ khí thể thao Thủ tướng Chính phủ định theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao sau thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay Bộ Công an) Với quy định chặt chẽ trên, dự định kinh doanh mặt hàng súng thể thao, súng săn bạn thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Có được phép kinh doanh súng săn súng thể thao không, Có được phép kinh doanh súng săn súng thể thao không

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay