Tài sản chung của vợ chồng gồm những gì

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:30

Tài sản chung của vợ chồng gồm những gì? Chồng hoặc vợ có tài sản do cha mẹ để lại trước khi kết hôn thì tài sản đó có được coi là tài sản chung của vợ chồng không? Khi ly hôn, tài sản đó được giải quyết thế nào? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được tặng cho chung trong thời kỳ hôn nhân và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Riêng quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung, nếu có trước khi kết hôn hoặc được thừa kế riêng thì chỉ là tài sản chung khi đôi bên có thỏa thuận. Những tài sản khác có tranh chấp mà các bên không chứng minh được là tài sản riêng thì đó là tài sản chung.Từ những quy định trên, có thể rút ra: Pháp luật Việt Nam công nhận chế độ tài sản riêng của vợ, chồng. Khi hôn nhân đang tồn tại, mỗi bên hoặc cả hai bên đều có quyền chia tài sản hoặc xác định quyền sở hữu riêng. Tài sản mà mỗi bên có được trước hôn nhân thì được coi là tài sản riêng của mỗi bên, và khi ly hôn, tài sản riêng của ai thì người đó nhận, không phải chia cho bên kia. Tài sản chung vợ chồng gồm gì? Chồng vợtài sản cha mẹ để lại trước kết tài sản có coi tài sản chung vợ chồng không? Khi ly hơn, tài sản giải nào? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2000 tài sản chung vợ chồng gồm tài sản vợ chồng tạo ra, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh thu nhập hợp pháp khác vợ chồng thời kỳ hôn nhân; tài sảnvợ chồng tặng cho chung thời kỳ hôn nhân tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận tài sản chung Riêng quyền sử dụng đất mà vợ chồng có sau kết tài sản chung, có trước kết thừa kế riêng tài sản chung đơi bên có thỏa thuận Những tài sản khác có tranh chấp mà bên khơng chứng minh tài sản riêng tài sản chung Từ quy định trên, rút ra: - Pháp luật Việt Nam công nhận chế độ tài sản riêng vợ, chồng Khi hôn nhân tồn tại, bên hai bên có quyền chia tài sản xác định quyền sở hữu riêng - Tài sản mà bên có trước nhân coi tài sản riêng bên, ly hơn, tài sản riêng người nhận, khơng phải chia cho bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài sản chung của vợ chồng gồm những gì, Tài sản chung của vợ chồng gồm những gì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay